Python Dil Modülleri

Bu makalede, bir makine öğrenmesi denemesinde özel Python kodu çalıştırmayı destekleyen Azure Machine Learning Studio'da (klasik) sağlanan modüller açıklanmıştır.

Not

Uygulama hedefi: Machine Learning Studio (klasik)

Bu içerik yalnızca Studio (klasik) ile ilgilidir. Benzer sürükle ve bırak modülleri Azure Machine Learning tasarımcısına eklenmiştir. Bu makalede iki sürümü karşılaştırandaha fazla bilgi edinin.

Azure Machine Learning'daki Python ortamı, kullanımı kolay anaconda ortamını kullanır ve ayrıca , ve gibi daha önemli ve popüler Python paketlerinden NumPy SciPy bazılarını scikit-learn içerir. Bu paketleri kullanarak Python kodunu çalıştırmak için kodunuzu Python Betiği Yürütme modülünün metin düzenleyicisine yazmanız gerekir.

Python'da programlama hakkında daha fazla bilgi için bkz. Microsoft Azure Machine Learning Python İstemci Kitaplığı.

Python kodunu Azure Machine Learning kullanma hakkında daha fazla bilgi için şu kaynaklara bakın:

Modül listesi

Python Dil Modülleri kategorisi aşağıdaki modülü içerir:

Ayrıca bkz.

R Dil Modülleri
Modül Kategorileri ve Açıklamaları