Rapor sorguları API 'sini Sil

Bu API Kullanıcı tanımlı sorguları siler.

İstek sözdizimi

Yöntem İstek URI'si
DELETE https://api.partnercenter.microsoft.com/insights/v1/cmp/ScheduledQueries/{queryId}

İstek üst bilgisi

Üst bilgi Tür Açıklama
Yetkilendirme string Gereklidir. formdaki Azure Active Directory (Azure AD) erişim belirteciBearer <token>
İçerik Türü string Application/JSON

Yol parametresi

Parametre adı Tür Açıklama
queryId string Yalnızca bu bağımsız değişkende verilen KIMLIĞE sahip sorguların ayrıntılarını almak için filtrele

Sorgu parametresi

Hiçbiri

İstek yükü

Hiçbiri

Sözlük

Hiçbiri

Response

Yanıt yükü JSON biçiminde aşağıdaki şekilde yapılandırılır.

Yanıt kodu: 200, 400, 401, 403, 404, 500

Yanıt yükü:

{
 "Value": [
  {
   "QueryId": "string",
   "Name": "string",
   "Description": "string",
   "Query": "string",
   "Type": "string",
   "User": "string",
   "CreatedTime": "string",
   "ModifiedTime": "string"
  }
 ],
 "TotalCount": 0,
 "Message": "string",
 "StatusCode": 0
}

Sözlük

Bu tabloda, yanıttaki öğelerin temel tanımları listelenmiştir.

Parametre Açıklama
QueryId Silinen sorgunun benzersiz UUID 'SI.
Name Silinen sorgunun adı
Description Silinen sorgunun açıklaması
Query Silinen sorgunun rapor sorgu dizesi
Type Kullanıcı tanımlı
User Sorguyu oluşturan kullanıcı KIMLIĞI
CreatedTime Sorgunun oluşturulduğu zaman
ModifiedTime Null
TotalCount Değer dizisindeki veri kümesi sayısı
StatusCode Sonuç kodu. Olası değerler 200, 400, 401, 403, 500