Hızlı Başlangıç: Azure portalını kullanarak sanal makine ağ trafiği filtreleme sorununu tanılama

Bu hızlı başlangıçta bir sanal makine (VM) dağıtır ve sonra bir IP adresi ve URL ile iletişimleri ve bir IP adresinden gelen iletişimleri denetlersiniz. Bir iletişim hatasının nedenini ve bu hatayı nasıl çözeceğinizi belirlersiniz.

Azure aboneliğiniz yoksa başlamadan önce ücretsiz bir hesap oluşturun.

Azure'da oturum açma

https://portal.azure.com adresinden Azure portalında oturum açın.

VM oluşturma

 1. Azure portalının sol üst köşesinde bulunan + Kaynak oluştur seçeneğini belirleyin.

 2. İşlem' ı seçin ve ardından Windows Server 2016 Datacenter veya Ubuntu Server sürümünü seçin.

 3. Aşağıdaki bilgileri girin veya seçin, kalan ayarlar için varsayılan değerleri kabul edin ve sonra Tamam’ı seçin:

  Ayar Değer
  Ad myVm
  Kullanıcı adı Seçtiğiniz bir kullanıcı adını girin.
  Parola Seçtiğiniz bir parolayı girin. Parola en az 12 karakter uzunluğunda olmalı ve tanımlanmış karmaşıklık gereksinimlerini karşılamalıdır.
  Abonelik Aboneliğinizi seçin.
  Kaynak grubu Yeni oluştur’u seçin ve myResourceGroup değerini girin.
  Konum Doğu ABD seçin
 4. Sanal makine için bir boyut seçin ve Seç seçeneğini belirleyin.

 5. Ayarlar bölümünde tüm varsayılanları kabul edin ve Tamam’ı seçin.

 6. Özet’in Oluştur bölümünde Oluştur’u seçerek sanal makine dağıtımını başlatın. Sanal makinenin dağıtılması birkaç dakika sürer. Kalan adımlara devam etmeden önce sanal makinenin dağıtımı tamamlamasını bekleyin.

Ağ iletişimini test etme

Ağ İzleyicisi ile ağ iletişimini test etmek için önce en az bir Azure bölgesinde bir ağ izleyicisini etkinleştirin ve Ağ İzleyicisinin IP akışı doğrulama özelliğini kullanın.

Ağ izleyicisini etkinleştirme

En az bir bölgede zaten etkinleştirilmiş bir ağ izleyicisine sahipseniz, kullanılan IP akışı doğrulama' ya atlayın.

 1. Portalda Tüm hizmetler’i seçin. Filtre kutusu’na Ağ İzleyicisi yazın. Sonuçlarda Ağ İzleyicisi göründüğünde seçin.

 2. VM’nin önceki adımda dağıtıldığı bölge Doğu ABD bölgesi olduğu için bu bölgede bir ağ izleyicisi etkinleştirin. Bölgeler’i seçip genişletin ve sonra aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Doğu ABD’nin sağındaki ... öğesini seçin:

  Ağ İzleyicisini etkinleştirme

 3. Ağ İzleyicisini etkinleştirme’yi seçin.

IP akışı doğrulamayı kullanma

Bir sanal makine oluşturduğunuzda Azure varsayılan olarak sanal makineye/sanal makineden ağ trafiğine izin verir veya ağ trafiğini reddeder. Daha sonra Azure’ın varsayılanlarını geçersiz kılarak ek trafik türlerine izin verebilir veya ek trafik türlerini reddedebilirsiniz.

 1. Portalda Tüm hizmetler’i seçin. Tüm hizmetler Filtre kutusuna Ağ İzleyicisi yazın. Sonuçlarda Ağ İzleyicisi göründüğünde seçin.

 2. AĞ TANILAMA ARAÇLARI altında IP akışı doğrulama’yı seçin.

 3. Aboneliğinizi seçin, aşağıdaki değerleri girin veya seçin ve sonra aşağıdaki resimde gösterildiği gibi Denetle’yi seçin:

  Ayar Değer
  Kaynak grubu myResourceGroup öğesini seçin
  Sanal makine MyVm öğesini seçin
  Ağ arabirimi myvm - VM’yi oluşturduğunuzda portalın oluşturduğu ağ arabiriminin adı farklıdır.
  Protokol TCP
  Yön Giden
  Yerel IP adresi 10.0.0.4
  Yerel bağlantı noktası 60000
  Uzak IP adresi 13.107.21.200-<www.bing.com> adreslerinden biri.
  Uzak bağlantı noktası 80

  IP akışı doğrulama

  Birkaç saniye sonra döndürülen sonuç, AllowInternetOutbound adlı bir güvenlik kuralı tarafından erişime izin verildiğini size bildirir. Denetimi çalıştırmadan önce Doğu ABD bölgesinden başka bir bölgede mevcut bir ağ izleyiciniz varsa, denetimi çalıştırdığınızda Ağ İzleyicisi Doğu ABD bölgesinde otomatik olarak bir ağ izleyicisi oluşturmuştur.

 4. Uzak IP adresi’ni 172.31.0.100 olarak değiştirip 3. adımı tekrar tamamlayın. Döndürülen sonuç, DefaultOutboundDenyAll adlı bir güvenlik kuralı tarafından erişimin reddedildiğini size bildirir.

 5. Yön’ü Gelen, Yerel bağlantı noktasını****80 ve Uzak bağlantı noktasını****60000 olarak değiştirip 3. adımı tekrar tamamlayın. Döndürülen sonuç, DefaultInboundDenyAll adlı bir güvenlik kuralı tarafından erişimin reddedildiğini size bildirir.

Hangi güvenlik kurallarının bir sanal makineye/sanal makineden trafiğe izin verdiğini veya trafiği reddettiğini öğrendiğinize göre sorunların nasıl çözümleneceğini belirleyebilirsiniz.

Bir güvenlik kuralının ayrıntılarını görüntüleme

 1. IP akışı doğrulamayı kullanma bölümündeki 3-5. adımlarda yer alan kuralların iletişime neden izin verdiğini ya da reddettiğini belirlemek için, VM’deki ağ arabirimine yönelik etkili güvenlik kurallarını gözden geçirin. Portalın üst kısmındaki arama kutusuna myvm yazın. myvm (veya ağ arabiriminizin adı her neyse) ağ arabirimi arama sonuçlarında göründüğünde seçin.

 2. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi DESTEK VE SORUN GİDERME altında Etkili güvenlik kuralları’nı seçin:

  Geçerli güvenlik kuralları

  IP akışı doğrulamayı kullan bölümündeki 3. adımda, AllowInternetOutbound kuralı nedeniyle iletişime izin verildiğini öğrendiniz. Yukarıdaki resimde kural için HEDEF değerinin İnternet olduğunu görebilirsiniz. IP akışı doğrulamayı kullanma bölümündeki 3. adımda test ettiğiniz 13.107.21.200 adresinin İnternet ile nasıl ilişkilendirildiği açık değildir.

 3. Aşağıdaki resimde gösterildiği gibi AllowInternetOutBound kuralını ve sonra Hedef’i seçin:

  Güvenlik kuralı ön ekleri

  Listedeki ön eklerden biri 12.0.0.0/6'dır ve IP adreslerinin 12.0.0.1-15.255.255.254 aralığını kapsar. 13.107.21.200 bu adres aralığı içinde yer aldığından AllowInternetOutBound kuralı, giden trafiğe izin verir. Ayrıca, 2. adımdaki resimde bu kuralı geçersiz kılan daha yüksek öncelikli (daha küçük numaralı) bir kural da gösterilmemektedir. Adres ön ekleri kutusunu kapatın. 13.107.21.200 adresine giden iletişimi reddetmek için, IP adresine giden 80 numaralı bağlantı noktasını reddeden, daha yüksek önceliğe sahip bir güvenlik kuralı ekleyebilirsiniz.

 4. IP akışı doğrulama bölümündeki 4. adımda 172.131.0.100 için giden denetimi çalıştırdığınızda iletişimi DefaultOutboundDenyAll kuralının reddettiğini öğrendiniz. Bu kural, 2. adımdaki resimde gösterilen ve HEDEF olarak 0.0.0.0/0 adresini gösteren DenyAllOutBound kuralına eşittir. Adres, resimde gösterilen diğer Giden kurallardan herhangi birinin HEDEF aralığında olmadığından, bu kural 172.131.0.100 ile iletişimi reddeder. Giden iletişime izin vermek için, 80 numaralı bağlantı noktasına giden trafiğe izin veren, 172.131.0.100 adresine yönelik daha yüksek öncelikli bir güvenlik kuralı ekleyebilirsiniz.

 5. IP akışı doğrulama bölümündeki 5. adımda 172.131.0.100 adresinden gelen denetimi çalıştırdığınızda iletişimi DefaultInboundDenyAll kuralının reddettiğini öğrendiniz. Bu kural, 2. adımdaki resimde gösterilen DenyAllInBound kuralına eşittir. DenyAllInBound kuralı, 172.31.0.100 adresinden 80 numaralı bağlantı noktasının VM’ye gitmesine izin veren başka bir yüksek öncelikli kural bulunmadığı için uygulanır. Gelen iletişime izin vermek için, 172.31.0.100 adresinden gelen 80 numaralı bağlantı noktasına izin veren daha yüksek öncelikli bir güvenlik kuralı ekleyebilirsiniz.

Bu hızlı başlangıçtaki denetimlerinde Azure yapılandırması test edilmiştir. Denetimler beklenen sonuçları döndürdüğü halde ağ sorunları yaşamaya devam ediyorsanız, sanal makineniz ve iletişim kurduğunuz uç nokta arasında bir güvenlik duvarı olmadığından ve sanal makinenizdeki işletim sisteminin, iletişime izin veren veya iletişimi reddeden bir güvenlik duvarının olmadığından emin olun.

Kaynakları temizleme

Artık gerekli olmadığında kaynak grubunu ve içerdiği tüm kaynakları silin:

 1. Portalın üst kısmındaki Ara kutusuna myResourceGroup değerini girin. Arama sonuçlarında myResourceGroup seçeneğini gördüğünüzde bunu seçin.
 2. Kaynak grubunu sil'i seçin.
 3. KAYNAK GRUBU ADINI YAZIN: için myResourceGroup girin ve Sil’i seçin.

Sonraki adımlar

Bu hızlı başlangıçta bir sanal makine oluşturdunuz ve gelen ve giden ağ trafiği filtrelerini tanıladınız. Ağ güvenlik grubu kurallarının bir sanal makineye gelen ve sanal makineden giden trafiğe izin verdiğini veya bu trafikleri reddettiğini öğrendiniz. Güvenlik kuralları ve güvenlik kuralları oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Uygun ağ trafiği filtreleri mevcut olduğunda bile, yönlendirme yapılandırması nedeniyle bir sanal makineyle iletişim başarısız olabilir. Tek bir araçla sanal makine ağ yönlendirme sorunlarını tanılama hakkında bilgi edinmek için Sanal makine yönlendirme sorunlarını tanılama bölümüne veya giden yönlendirme, gecikme ve trafik filtreleme sorunlarını tanılama hakkında bilgi edinmek için Bağlantı sorunlarını giderme bölümüne bakın.