Vilayete Göre ABD Nüfusu

2000 ve 2010 On Yıllık Sayımında her kullanılan her ABD vilayeti için cinsiyet ve ırka göre ABD nüfusu.

Bu veri kümesi, Birleşik Devletler Census bürolarından kaynaklanılmış Census veri kümesi API 'lerindenkaynaklıdır. Bu veri kümesinin kullanımıyla ilgili hüküm ve koşullar için Hizmet Şartları ve İlkeler ve Bildirimler’i gözden geçirin.

Not

Microsoft, Azure Açık Veri Kümeleri "olduğu gibi" temel alan bir hizmet sağlar. Microsoft, veri kümelerini kullanımınıza yönelik açık veya zımni garantiler veya koşullar vermez. Microsoft, yerel yasalarınız kapsamında izin verilen ölçüde, veri kümelerini kullanımınız sonucunda ortaya çıkan doğrudan, sonuçsal, özel, dolaylı, arızi veya ceza da dahil olmak üzere tüm zararlar veya kayıplar için tüm sorumluluğu kabulmektedir.

Bu veri kümesi Microsoft’un kaynak verileri aldığı orijinal hükümler kapsamında sağlanır. Veri kümesi Microsoft’tan alınan verileri içerebilir.

Birim ve bekletme

Bu veri kümesi Parquet biçiminde depolanır ve 2000 ile 2010 yıllarına ait verileri içerir.

Depolama konumu

Bu veri kümesi Doğu ABD Azure bölgesinde depolanır. Benzeşim için Doğu ABD’deki işlem kaynaklarının ayrılması önerilir.

Sütunlar

Name Veri türü Benzersiz Değerler (örnek) Açıklama
countyName string 1.960 Washington Ilçesi Jefferson Ilçesi İlçe adı.
decennialTime string 2 2010 2000 , Örneğin, 2010, 2000 gibi bir yaprak döken görselleştirmenizdeki süresi gerçekleşti.
maxAge int 23 9 66 Yaş aralığının üst sınırı. Null ise, tüm yaşlar genelinde veya yaş aralığının üst sınırı yoktur, örneğin Age > 85.
minAge int 23 35 67 Yaş aralığının alt sınırı. Null ise tüm yaşlar için geçerlidir.
usu int 47.229 1 2 Bu kesimin nüfusu.
sının string 8 TEK BAŞıNA IKI VEYA DAHA FAZLA ASYA Sayım verilerindeki yarış kategorisi. Null ise tüm yarışlar için geçerlidir.
komutu string 3 Erkek kadın Erkek veya kadın. Null ise her iki cins için geçerlidir.
stateName string 52 Texas Georgia ABD’deki eyaletin adı.
yıl int 2 2010 2000 On yıllık sürenin yılı (tamsayı).

Önizleme

decennialTime stateName countyName usu sının komutu minAge maxAge yıl
2010 Texas Crockett Ilçesi 123 TEK BAŞıNA Erkek 5 9 2010
2010 Texas Crockett Ilçesi 1 TEK BAŞıNA ASYA Kadın 67 69 2010
2010 Texas Crockett Ilçesi 111 TEK BAŞıNA Kadın 55 59 2010
2010 Texas Crockett Ilçesi 64 IKI VEYA DAHA FAZLA RAT null 2010
2010 Texas Crockett Ilçesi 18 null Erkek 85 2010
2010 Texas Crockett Ilçesi 16 AMERICAN HINDISTAN VE ALASKA NATIVE Kadın 2010
2010 Texas Crockett Ilçesi 7 TEK BAŞıNA Erkek 21 21 2010
2010 Texas Crockett Ilçesi 45 null Kadın 85 2010
2010 Texas Crockett Ilçesi 0 YEREL HAVAI VE DIĞER PASIFIK ISLANDER TEK BAŞıNA Kadın 67 69 2010

Veri erişimi

Azure Notebooks

# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsPopulationCounty

population = UsPopulationCounty()
population_df = population.to_pandas_dataframe()
population_df.info()

Azure Databricks

# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsPopulationCounty

population = UsPopulationCounty()
population_df = population.to_spark_dataframe()
display(population_df.limit(5))

Azure Synapse

# This is a package in preview.
from azureml.opendatasets import UsPopulationCounty

population = UsPopulationCounty()
population_df = population.to_spark_dataframe()
# Display top 5 rows
display(population_df.limit(5))

Sonraki adımlar

Açık veri kümeleri kataloğundaveri kümelerinin geri kalanını görüntüleyin.