Teradata'dan Azure Purview'a veri verisi alma

Bu makalede, Azure Purview'daki Teradata kaynağının verisi yönleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Teradata için Purview'da verisi görmek için önkoşul Teradata'nızı taramaktır.

Azure Purview'da Teradata yapıtlarının çizgisi

Kullanıcılar, ilgili sonuçları görmek için Teradata yapıtlarını ad, açıklama veya diğer ayrıntılara göre arayabilir. Varlık genel bakış & sekmesine açıklama, özellikler ve diğer bilgiler gibi temel ayrıntılar gösterilir. Veri verisi sekmesinde Teradata Tabloları ve Saklı Yordamlar ile Teradata Tabloları ile Görünümler arasındaki varlık ilişkileri gösterilir.

Bu nedenle, Saklı Yordamlar'da ve Teradata tablolarından görünümlerde dönüşümler için veri dönüştürmeleri için veri verisi desteği sağlaruz. Türetilen veri verisi sütunlar düzeyinde de kullanılabilir.

Teradata için veri verisi nasıl işlenecek gösteren ekran görüntüsü.

Yukarıdaki ekran görüntüsünde customerView, bir Teradata tablosundan oluşturulan bir Teradata Görünümü'test_customer. Ayrıca, Return_DataSet bir Teradata tablosu kullanan bir saklı yordam test_customer.

Sonraki adımlar