Azure bölgeleri arasında Azure VM 'Leri taşıma desteği

Bu makalede, kaynak taşıyıcısı kullanarak Azure bölgelerindeki sanal makineleri ve ilgili ağ kaynaklarını taşırken destek ve Önkoşullar özetlenmektedir.

Önemli

Azure Kaynak taşıyıcısı Şu anda önizleme aşamasındadır.

Windows VM desteği

Kaynak taşıyıcısı, bu Windows işletim sistemlerini çalıştıran Azure sanal makinelerini destekler.

İşletim sistemi Ayrıntılar
Windows Server 2019 Sunucu çekirdeği için desteklenir, masaüstü deneyimi olan sunucu.
Windows Server 2016 Desteklenen sunucu çekirdeği, masaüstü deneyimi ile sunucu.
Windows Server 2012 R2 Destekleniyor.
Windows Server 2012 Destekleniyor.
SP1/SP2 ile Windows Server 2008 R2 Destekleniyor.

SP1/SP2 ile Windows Server 2008 R2 çalıştıran makinelerde, bir Windows bakım yığını güncelleştirmesi (SSU) ve SHA-2 güncelleştirmesiyüklemeniz gerekir. SHA-1 Eylül 2019 ' den desteklenmez ve SHA-2 kod imzalama etkinleştirilmemişse, aracı uzantısı beklendiği gibi yüklenmez/yükseltilmez. SHA-2 yükseltme ve gereksinimlerihakkında daha fazla bilgi edinin.
Windows 10 (x64) Destekleniyor.
Windows 8.1 (x64) Destekleniyor.
Windows 8 (x64) Destekleniyor.
SP1 ile Windows 7 (x64) sürümleri SP1 ile Windows 7 çalıştıran makinelerde bir Windows bakım yığını güncelleştirmesi (SSU) ve SHA-2 güncelleştirmesi yükler. SHA-1 Eylül 2019 ' den desteklenmez ve SHA-2 kod imzalama etkinleştirilmemişse ' hazırla ' adımı başarılı olmayacaktır. SHA-2 yükseltme ve gereksinimlerihakkında daha fazla bilgi edinin.

Linux VM desteği

Kaynak taşıma, bu Linux işletim sistemlerini çalıştıran Azure sanal makinelerini destekler.

İşletim sistemi Ayrıntılar
Red Hat Enterprise Linux 6,7, 6,8, 6,9, 6,10, 7,0, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6,7,7, 8,0, 8,1
CentOS 6,5, 6,6, 6,7, 6,8, 6,9, 6,10, 7,0, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6, 7,7, 8,0, 8,1
Ubuntu 14,04 LTS sunucusu Desteklenen çekirdek sürümleri
Ubuntu 16,04 LTS sunucusu Desteklenen çekirdek sürümü

Parola tabanlı kimlik doğrulaması ve oturum açma kullanan Ubuntu sunucuları ve bulut VM 'Leri yapılandırmak için Cloud-init paketi, yük devretmede (Cloud-init yapılandırmasına bağlı olarak) parola tabanlı oturum açma devre dışı bırakılabilir. Parola tabanlı oturum açma, Azure portal > sorun giderme > ayarları menüsündeki (yük devredilen VM 'nin) parolasını sıfırlayarak sanal makinede yeniden etkinleştirilebilir.
Ubuntu 18,04 LTS sunucusu Desteklenen çekirdek sürümü.
Deyi 7 Desteklenen çekirdek sürümleri.
Debian 8 Desteklenen çekirdek sürümleri.
SUSE Linux Enterprise Server 12 SP1, SP2, SP3, SP4. Desteklenen çekirdek sürümleri
SUSE Linux Enterprise Server 15 15 ve 15 SP1. (Desteklenen çekirdek sürümleri)
SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3
SUSE Linux Enterprise Server 11 MADAN
Oracle Linux 6,4, 6,5, 6,6, 6,7, 6,8, 6,9, 6,10, 7,0, 7,1, 7,2, 7,3, 7,4, 7,5, 7,6, 7,7

Red Hat uyumlu çekirdek veya ayırıcı kurumsal çekirdek sürümü 3, 4 & 5 (UEK3, UEK4, UEK5) çalıştırılıyor

Desteklenen Ubuntu çekirdek sürümleri

Sürüm Çekirdek sürümü
14,04 LTS 3.13.0-24-genel-3.13.0-170-Generic,
3.16.0-25-Genel-3.16.0-77-Generic,
3.19.0-18-Generic ila 3.19.0-80-Generic,
4.2.0-18-Generic ila 4.2.0-42-Generic,
4.4.0-21-Generic-4.4.0-148-Generic,
4.15.0-1023-Azure to 4.15.0-1045-Azure
16,04 LTS 4.4.0-21-Generic-4.4.0-171-Generic,
4.8.0-34-Generic ile 4.8.0-58-Generic,
4.10.0-14-generic-4.10.0-42-Generic,
4.11.0-13-Genel-4.11.0-14-generic,
4.13.0-16-Generic to 4.13.0-45-Generic,
4.15.0-13-Genel-4.15.0-74-Generic
4.11.0-1009-Azure-4.11.0-1016-Azure,
4.13.0-1005-Azure-4.13.0-1018-Azure
4.15.0-1012-Azure-4.15.0-1066-Azure
18,04 LTS 4.15.0-20-Genel-4.15.0-74-Generic
4.18.0-13-Genel-4.18.0-25-genel
5.0.0-15-genel-5.0.0-37-Generic
5.3.0-19-Generic-5.3.0-24-genel
4.15.0-1009-Azure-4.15.0-1037-Azure
4.18.0-1006-Azure to 4.18.0-1025-Azure
5.0.0-1012-Azure-5.0.0-1028-Azure
5.3.0-1007-Azure-5.3.0-1009-Azure

Desteklenen de, çekirdek sürümleri

Sürüm Çekirdek sürümü
Deyi 7 3.2.0-4-AMD64-3.2.0-6-AMD64, 3.16.0 -0. BPO. 4-AMD64
Debian 8 3.16.0-4-AMD64-3.16.0-10-AMD64, 4.9.0 -0. BPO. 4-AMD64 ila 4.9.0 -0. BPO. 11-AMD64
Debian 8 3.16.0-4-AMD64-3.16.0-10-AMD64, 4.9.0 -0. BPO. 4-AMD64 ila 4.9.0 -0. BPO. 9-AMD64

Desteklenen SUSE Linux Enterprise Server 12 çekirdek sürümü

Sürüm Çekirdek sürümü
SUSE Linux Enterprise Server 12 (SP1, SP2, SP3, SP4) Tüm hisse SENEDI SUSE 12 SP1, SP2, SP3, SP4 çekirdekleri desteklenir.

4.4.138-4.7-Azure to 4.4.180-4.31-Azure,
4.12.14-6.3-Azure to 4.12.14-6.34-Azure

Desteklenen SUSE Linux Enterprise Server 15 çekirdek sürümü

Sürüm Çekirdek sürümü
SUSE Linux Enterprise Server 15 ve 15 SP1 Tüm hisse senedi SUSE 15 ve 15 çekirdekler desteklenir.

4.12.14-5,5-Azure to 4.12.14-8.22-Azure

Desteklenen Linux dosya sistemi/Konuk depolaması

 • Dosya sistemleri: ext3, ext4, XFS, BTRFS
 • Birim Yöneticisi: LVM2
 • Çok yollu yazılım: cihaz Eşleyici

Desteklenen VM işlem ayarları

Ayar Destek Ayrıntılar
Boyut En az iki CPU çekirdeği ve 1 GB RAM içeren herhangi bir Azure VM boyutu Azure sanal makine boyutlarınıdoğrulayın.
Kullanılabilirlik kümeleri Desteklenir Destekleniyor.
Kullanılabilirlik alanları Desteklenir Hedef bölge desteğine bağlı olarak desteklenir.
Azure galeri görüntüleri (Microsoft tarafından yayımlanan) Desteklenir VM desteklenen bir işletim sisteminde çalışıyorsa desteklenir.
Azure galeri görüntüleri (üçüncü taraf tarafından yayımlanan) Desteklenir VM desteklenen bir işletim sisteminde çalışıyorsa desteklenir.
Özel görüntüler (üçüncü taraf tarafından yayımlanan) Desteklenir VM desteklenen bir işletim sisteminde çalışıyorsa desteklenir.
Site Recovery kullanan VM 'Ler Desteklenmez Arka uçta Site Recovery kullanarak kaynakları VM 'Ler arasında taşıyın. Zaten Site Recovery kullanıyorsanız, çoğaltmayı devre dışı bırakın ve ardından hazırlama işlemini başlatın.
Azure RBAC ilkeleri Desteklenmez VM 'lerde Azure rol tabanlı erişim denetimi (Azure RBAC) ilkeleri, hedef bölgedeki sanal makineye kopyalanmaz.
Uzantıları Desteklenmez Uzantılar hedef bölgedeki sanal makineye kopyalanmaz. Taşıma işlemi tamamlandıktan sonra bunları el ile yükleyebilirsiniz.

Desteklenen VM depolama ayarları

Bu tabloda, Azure VM işletim sistemi diski, veri diski ve geçici disk için destek özetlenmektedir. Performans sorunlarından kaçınmak için, yönetilen DISKLERIN VM disk sınırlarını ve hedeflerini gözlemlemek önemlidir.

Not

Hedef VM boyutu, kaynak VM 'den büyük veya bu değere eşit olmalıdır. Doğrulama için kullanılan parametreler: veri diskleri sayısı, NIC sayısı, kullanılabilir CPU 'Lar, GB cinsinden bellek. Bir hata verilir.

Bileşen Destek Ayrıntılar
İşletim sistemi diski en büyük boyutu 2048 GB VM diskleri hakkında daha fazla bilgi edinin .
Geçici disk Desteklenmez Geçici disk her zaman hazırlama işleminden çıkarılır.

Kalıcı verileri geçici diskte depolamamayın. Daha fazla bilgi edinin.
Veri diski en büyük boyutu yönetilen diskler için 8192 GB
Veri diski en küçük boyutu yönetilen diskler için 2 GB
Veri diski en fazla sayı Belirli bir Azure VM boyutu için desteğe uygun olarak 64 'e kadar VM boyutları hakkında daha fazla bilgi edinin .
Veri diski değişim oranı Premium Depolama için disk başına en fazla 10 MBps. Standart depolama için disk başına en fazla 2 MBps. Disk üzerindeki ortalama veri değişim oranı, en yüksek değerden sürekli yüksek ise hazırlık işlemi gerçekleştirilmez.

Ancak, en yüksek değer, tek tek aşılırsa, hazırlık yakalayabilir, ancak biraz gecikmeli kurtarma noktası görebilirsiniz.
Veri diski (Standart depolama hesabı) Desteklenmez. Depolama türünü yönetilen disk olarak değiştirip VM 'yi taşımayı deneyin.
Veri diski (Premium depolama hesabı) Desteklenmez Depolama türünü yönetilen disk olarak değiştirip VM 'yi taşımayı deneyin.
Yönetilen disk (Standart) Desteklenir
Yönetilen disk (Premium) Desteklenir
Standart SSD Desteklenir
2. nesil (UEFı önyüklemesi) Desteklenir
Önyükleme tanılama depolama hesabı Desteklenmez VM 'yi hedef bölgeye taşıdıktan sonra yeniden etkinleştirin.
Azure Disk Şifrelemesi etkin VM 'Ler Desteklenir Daha fazla bilgi edinin
Müşteri tarafından yönetilen anahtarla sunucu tarafı şifrelemeyi kullanan VM 'Ler Desteklenir Daha fazla bilgi edinin

Sınırlar ve veri değişim oranları

Aşağıdaki tabloda, testlerimizi temel alan sınırlar özetlenmektedir. Bu, olası tüm uygulama g/ç birleşimlerini kapsamamaktadır. Gerçek sonuçlar, uygulamanızın g/ç karışımına göre farklılık gösterir. Göz önünde bulundurulması gereken iki sınır vardır, disk başına veri dalgalanması ve VM veri karmaşası başına.

Depolama hedefi Ortalama kaynak disk g/ç Ortalama kaynak disk veri değişim sıklığı Gün başına toplam kaynak disk veri değişim sıklığı
Standart depolama 8 KB 2 MB/sn Disk başına 168 GB
Premium P10 veya P15 disk 8 KB 2 MB/sn Disk başına 168 GB
Premium P10 veya P15 disk 16 KB 4 MB/sn Disk başına 336 GB
Premium P10 veya P15 disk 32 KB veya daha büyük 8 MB/sn Disk başına 672 GB
Premium P20 veya P30 veya P40 veya P50 disk 8 KB 5 MB/sn Disk başına 421 GB
Premium P20 veya P30 veya P40 veya P50 disk 16 KB veya daha büyük 20 MB/sn disk başına 1684 GB

Desteklenen VM ağ ayarları

Ayar Destek Ayrıntılar
NIC Desteklenir Hedef bölgede var olan bir kaynağı belirtin veya hazırlama işlemi sırasında yeni bir kaynak oluşturun.
İç yük dengeleyici Desteklenir Hedef bölgede var olan bir kaynağı belirtin veya hazırlama işlemi sırasında yeni bir kaynak oluşturun.
Genel yük dengeleyici Desteklenir Hedef bölgede var olan bir kaynağı belirtin veya hazırlama işlemi sırasında yeni bir kaynak oluşturun.
Genel IP adresi Desteklenir Hedef bölgede var olan bir kaynağı belirtin veya hazırlama işlemi sırasında yeni bir kaynak oluşturun.

Genel IP adresi bölgeye özeldir ve taşıma işleminden sonra hedef bölgede korunmaz. Hedef konumdaki ağ ayarlarını (Yük Dengeleme kuralları dahil) değiştirirken bunu aklınızda bulundurun.
Ağ güvenlik grubu Desteklenir Hedef bölgede var olan bir kaynağı belirtin veya hazırlama işlemi sırasında yeni bir kaynak oluşturun.
Ayrılmış (statik) IP adresi Desteklenir Bunu şu anda yapılandıramazsınız. Değer varsayılan olarak kaynak değeridir.

Kaynak VM üzerindeki NIC 'nin statik bir IP adresi varsa ve hedef alt ağda aynı IP adresi varsa, hedef VM 'ye atanır.

Hedef alt ağda aynı IP adresi yoksa, sanal makine için taşıma işlemi başarısız olur.
Dinamik IP adresi Desteklenir Bunu şu anda yapılandıramazsınız. Değer varsayılan olarak kaynak değeridir.

Kaynaktaki NIC dinamik IP adreslemesini içeriyorsa, hedef VM üzerindeki NIC de varsayılan olarak dinamik olur.
IP yapılandırması Desteklenir Bunu şu anda yapılandıramazsınız. Değer varsayılan olarak kaynak değeridir.

Giden erişim gereksinimleri

Taşımak istediğiniz Azure VM 'lerinin giden erişimi olması gerekir.

URL erişimi

Giden bağlantıyı denetlemek için URL tabanlı bir güvenlik duvarı proxy 'si kullanıyorsanız, bu URL 'Lere erişim izni verin:

Ad Azure genel bulutu Ayrıntılar
Depolama *.blob.core.windows.net Verilerin VM’den kaynak bölgedeki önbellek depolama hesabına yazılmasına izin verir.
Azure Active Directory login.microsoftonline.com Site Recovery hizmet URL’leri için yetkilendirme ve kimlik doğrulama özellikleri sağlar.
Çoğaltma *.hypervrecoverymanager.windowsazure.com VM’nin Site Recovery hizmetiyle iletişim kurmasına izin verir.
Service Bus *.servicebus.windows.net VM’nin Site Recovery izleme ve tanılama verilerini yazmasına izin verir.

NSG kuralları

Giden bağlantıyı denetlemek için bir ağ güvenlik grubu (NSG) kuralları kullanıyorsanız, bu hizmet etiketi kurallarını oluşturun. Her kural HTTPS (443) üzerinde giden erişime izin verilmelidir.

 • Kaynak bölge için bir depolama etiketi kuralı oluşturun.
 • Herhangi bir bölgedeki Site Recovery hizmetine erişime izin vermek için bir Azuresterecovery etiketi kuralı oluşturun. Bu etikette bu etiketlerin bağımlılıkları bulunur, bu nedenle şunlar için kurallar oluşturmanız gerekir:
  • AzureActiveDirectory
  • *EventHub
  • AzureKeyVault
  • GuestAndHybridManagement
 • Test kurallarını üretim dışı bir ortamda test etmenizi öneririz. Bazı örnekleri inceleyin.

Sonraki adımlar

Kaynak taşıyıcısı ile bir Azure VM 'yi başka bir bölgeye taşımayı deneyin.