Azure Bilişsel Arama belgeleri

İçeriğiniz yapılandırılmamışsa ve ham biçimiyle aranabilir değilse yapay zeka ile zenginleştirme seçenekleriyle özel heterojen içerik üzerinde bulut araması yapın.