Azure Search belgeleri

İçeriğiniz yapılandırılmamışsa ve ham biçimiyle aranabilir değilse AI zenginleştirme seçenekleriyle özel heterojen içerik üzerinde bulut araması yapın.