Azure Sentinel varlık türleri başvurusu

Varlık türleri ve tanımlayıcıları

Aşağıdaki tabloda, şu anda Azure Sentinel 'de eşleme için kullanılabilen varlık türleri ve analiz kuralı sihirbazının varlık eşleme bölümünde bulunan tanımlayıcılar açılan listesinde görünen her bir varlık türü için tanımlayıcılar olarak kullanılabilir öznitelikler gösterilmektedir.

Gerekli tanımlayıcılar sütunundaki tanımlayıcıların her biri, varlığını belirlemek için en az gereklidir. Ancak, gerekli bir tanımlayıcı kendi kendine benzersiz bir kimlik sağlamak için yeterli olmayabilir. Daha fazla tanımlayıcı kullanıldığında benzersiz kimlik oluşma olasılığı artar. Tek bir varlık eşlemesi için en fazla üç tanımlayıcı kullanabilirsiniz.

En iyi sonuçlar için-garantili benzersiz kimlik için, mümkün olduğunda en güçlü tanımlayıcılar sütunundan tanımlayıcıları kullanmanız gerekir. Birden çok güçlü tanımlayıcı kullanımı, değişen veri kaynaklarından ve şemalardan güçlü tanımlayıcılar arasında bağıntı imkanı sunar. Bu, Azure Sentinel 'in belirli bir varlık için daha kapsamlı öngörüler sağlamasına olanak tanır.

Varlık türü Tanımlayıcılar Gerekli tanımlayıcılar En güçlü tanımlayıcılar
Kullanıcı hesabı
Hesabı
Name
FullName
NT etki alanı
DnsDomain
UPNSuffix
SID
Aadtenantıd
Aaduserıd
PUID
Idomainkatılmış
DisplayName
Objectguıd 'dir
FullName
SID
Name
Aaduserıd
PUID
Objectguıd 'dir
Ad + NTDomain
Ad + UPNSuffix
Aaduserıd
SID
Konağının DnsDomain
NT etki alanı
HostName
FullName
NetBiosName
AzureID
Omsagentıd
OSFamily
OSVersion
Idomainkatılmış
FullName
HostName
NetBiosName
AzureID
Omsagentıd
Ana bilgisayar adı + NTDomain
Ana bilgisayar adı + DnsDomain
NetBiosName + NTDomain
NetBiosName + DnsDomain
AzureID
Omsagentıd
IP adresi
IP
Adres Adres
Kötü amaçlı yazılım Name
Kategori
Name
Dosya Dizin
Name
Name
İşleme Işlem
CommandLine
Yükseltme belirteci
CreationTimeUtc
CommandLine
Işlem
Bulut uygulaması
(Cloudadpplication)
AppId
Name
InstanceName
AppId
Name
Etki alanı adı
BKZ
DomainName DomainName
Azure kaynağı ResourceId ResourceId
Dosya karması
(FileHash)
Algoritma
Değer
Algoritma + değer
Kayıt defteri anahtarı Hive
Anahtar
Hive
Anahtar
Hive + anahtar
Kayıt defteri değeri Name
Değer
ValueType
Name
Güvenlik grubu DistinguishedName 'dir
SID
Objectguıd 'dir
DistinguishedName 'dir
SID
Objectguıd 'dir
URL Url Url
IoT cihazı Iothub
DeviceId
DeviceName
Iotsecurityagentıd
DeviceType
Kaynak
SourceRef
Üretici
Modelleme
OperatingSystem
Belirlenemiyor
MacAddress
Protokoller
SerialNumber
Iothub
DeviceId
Iothub + DeviceID
Kutunuzu Mailboxbir Yaddress
DisplayName
'Le
Externaldirectoryobjectıd
RiskLevel
Mailboxbir Yaddress
Posta kümesi Networkmessageıds
CountByDeliveryStatus
CountByThreatType
CountByProtectionStatus
Tehditler
Sorgu
QueryTime
MailCount
IsVolumeAnomaly
Kaynak
Clustersourceıdentifier
ClusterSourceType
ClusterQueryStartTime
ClusterQueryEndTime
ClusterGroup listesinde
Sorgu
Kaynak
Sorgu + kaynak
Posta iletisi Alıcı
Adresleri
Tehditler
Gönderen
P1Sender
P1SenderDisplayName
P1SenderDomain
Senderıp
P2Sender
P2SenderDisplayName
P2SenderDomain
Alınma tarihi
Networkmessageıd
Internetmessageıd
Konu
BodyFingerprintBin1
BodyFingerprintBin2
BodyFingerprintBin3
BodyFingerprintBin4
BodyFingerprintBin5
AntispamDirection
DeliveryAction
DeliveryLocation
Dil
ThreatDetectionMethods
Networkmessageıd
Alıcı
Networkmessageıd + alıcısı
Gönderim postası SubmissionId
SubmissionDate
Gönderenin
Networkmessageıd
Timestamp
Alıcı
Gönderen
SenderIp
Konu
Reporttype
SubmissionId
NetworkMessageId
Alıcı
Submitter

Varlık türü şemaları

Aşağıda, her varlık türünün tam şemaları daha ayrıntılı bir şekilde gösterilmektedir. Bu şemaların birçoğunda diğer varlık türlerine bağlantılar olduğunu fark edersiniz. Örneğin, Kullanıcı hesabı şeması konak varlık türüne bir bağlantı içerir çünkü bir kullanıcı hesabının özniteliği, tanımlandığı konaktır. Harici olarak bağlantılı bu varlıklar varlık eşleme için tanımlayıcı olarak kullanılamaz, ancak varlık sayfalarında ve araştırma grafı üzerinde varlıkların tam bir resmini vermede çok yararlıdır.

Not

Tür sütunundaki değeri takip eden bir soru işareti, alanın null değere sahip olduğunu gösterir.

Kullanıcı hesabı

Varlık adı: Hesap

Alan Tür Açıklama
Tür Dize 'account'
Name Dize Hesabın adı. Bu alan, herhangi bir etki alanı eklenmeden yalnızca adı tutmalı.
FullName Yok Varlık eşlemenin eski sürümüyle geriye dönük uyumluluk için dahil edilen şemanın parçası değildir.
NTDomain Dize Uyarı biçiminde görünen NETBIOS etki alanı adı : etkialanı\kullanıcıadı. Örnekler: Finans, NT AUTHORITY
DnsDomain Dize Tam etki alanı DNS adı. Örnekler: finance.contoso.com
UPNSuffix Dize Hesabın kullanıcı asıl adı soneki. Bazı durumlarda bu aynı zamanda etki alanı adıdır. Örnekler: contoso.com
Ana bilgisayar Varlık Hesabı içeren ana bilgisayar( yerel bir hesapsa).
Sid Dize S-1-5-18 gibi hesap güvenlik tanımlayıcısı.
AadTenantId Guıd? Biliniyorsa Azure AD kiracı kimliği.
AadUserId Guıd? Biliniyorsa Azure AD hesabı nesne kimliği.
PUID Guıd? Biliniyorsa Azure AD Passport Kullanıcı Kimliği.
IsDomainJoined Bool? Bunun bir etki alanı hesabı olup olmadığını belirler.
DisplayName Dize Hesabın görünen adı.
Objectguıd Guıd? objectGUID özniteliği, Active Directory tarafından atanan nesnenin benzersiz tanımlayıcısı olan tek değerli bir özniteliktir.

Hesap varlığının tanımlayıcıları:

 • Ad + UPNSuffix
 • AadUserId
 • Sid + Ana Bilgisayar (yerleşik hesapların SID'leri için gereklidir)
 • Sid (yerleşik hesapların SID'leri hariç)
 • Ad + NTDomain (NTDomain yerleşik bir etki alanı değilse, örneğin "Çalışma Grubu")
 • Ad + Konak (NTDomain yerleşik bir etki alanıysa, örneğin "Çalışma Grubu")
 • Ad + DnsDomain
 • PUID
 • Objectguıd

Hesap varlığının zayıf tanımlayıcıları:

 • Name

Ana bilgisayar

Alan Tür Açıklama
Tür Dize 'konak'
DnsDomain Dize Bu ana bilgisayarının ait olduğu DNS etki alanı. Biliniyorsa, etki alanının tam DNS soneki içermesi gerekir.
NTDomain Dize Bu ana bilgisayar ait nt etki alanı.
HostName Dize Etki alanı soneki olmayan ana bilgisayar adı.
FullName Yok Varlık eşlemenin eski sürümüyle geriye dönük uyumluluk için dahil edilen şemanın parçası değildir.
NetBiosName Dize ana bilgisayar adı (ön Windows 2000).
Iotdevice Varlık IoT cihaz varlığı (bu konak bir IoT cihazını temsil ediyorsa).
AzureID Dize Biliniyorsa VM 'nin Azure Kaynak KIMLIĞI.
Omsagentıd Dize Ana bilgisayarda OMS Aracısı yüklüyse OMS Aracısı KIMLIĞI.
OSFamily Yardımının? Aşağıdaki değerlerden biri:
 • Linux
 • Windows
 • Android
 • IOS
 • OSVersion Dize İşletim sisteminin serbest metinli bir gösterimi.
  Bu alan, belirli sürümleri, OSFamily ' den daha hassas veya OSFamily numaralandırması tarafından desteklenmeyen gelecek değerlerle tutmak için tasarlanmıştır.
  Idomainkatılmış Bool Bu konağın bir etki alanına ait olup olmadığını belirler.

  Bir konak varlığının güçlü tanımlayıcıları:

  • Ana bilgisayar adı + NTDomain
  • Ana bilgisayar adı + DnsDomain
  • NetBiosName + NTDomain
  • NetBiosName + DnsDomain
  • AzureID
  • Omsagentıd
  • Iotdevice (varlık eşleme için desteklenmez)

  Bir konak varlığının zayıf tanımlayıcıları:

  • HostName
  • NetBiosName

  IP Adresi

  Varlık adı: IP

  Alan Tür Açıklama
  Tür Dize IP
  Adres Dize Dize olarak IP adresi (örneğin, IPv4 veya IPv6).
  Konum Konumu IP varlığına eklenen coğrafi konum bağlamı.

  Daha fazla bilgi için bkz. REST API (Genel Önizleme) ile coğrafi konum verileri Ile Azure Sentinel 'te ayrıca zengin varlıklar.

  Bir IP varlığının güçlü tanımlayıcıları:

  • Adres

  Kötü Amaçlı Yazılımlar

  Alan Tür Açıklama
  Tür Dize tespit
  Name Dize Satıcının (gibi) kötü amaçlı yazılım adı Win32/Toga!rfn .
  Kategori Dize Satıcı tarafından kötü amaçlı yazılım kategorisi, ör. Truva atı.
  Dosyalar Liste<Entity> Kötü amaçlı yazılımın bulunduğu bağlı dosya varlıklarının listesi. , Satır içi veya başvuru olarak dosya varlıklarını içerebilir.
  Yapıyla ilgili ek ayrıntılar için dosya varlığına bakın.
  İşlemler Liste<Entity> Kötü amaçlı yazılımın bulunduğu bağlantılı işlem varlıklarının listesi. Bu, genellikle uyarı dosya daha az etkinlik üzerinde tetiklendiğinde kullanılır.
  Yapı hakkında daha fazla bilgi için süreç varlığına bakın.

  Kötü amaçlı yazılım varlığının güçlü tanımlayıcıları:

  • Ad + kategori

  Dosya

  Alan Tür Açıklama
  Tür Dize dosyasýný
  Dizin Dize Dosyanın tam yolu.
  Name Dize Yol olmadan dosya adı (bazı uyarılar yol içermemelidir).
  Ana bilgisayar Varlık Dosyanın depolandığı ana bilgisayar.
  Dosya karmaları <Varlık listeleme> Bu dosyayla ilişkili dosya karmaları.

  Bir dosya varlığının güçlü tanımlayıcıları:

  • Ad + Dizin
  • Ad + dosya karması
  • Ad + dizin + dosya karması

  İşleme

  Alan Tür Açıklama
  Tür Dize işle
  Işlem Dize İşlem KIMLIĞI.
  CommandLine Dize İşlemi oluşturmak için kullanılan komut satırı.
  Yükseltme belirteci Yardımının? İşlemle ilişkili yükseltme belirteci.
  Olası değerler:
 • Tokenyükseltir Tiontypedefault
 • Tokenyükseltir Tiontypefull
 • Tokenyükseltir Tiontypelimited
 • CreationTimeUtc Hem? İşlemin çalışmaya başladığı zaman.
  Özelliğini Varlık (dosya) Dosya varlığını satır içi veya başvuru olarak içerebilir.
  Yapıyla ilgili ek ayrıntılar için dosya varlığına bakın.
  Hesap Varlık İşlem çalıştıran hesap.
  , Satır içi veya başvuru olarak Hesap varlığını içerebilir.
  Yapı hakkında daha fazla bilgi için bkz. Hesap varlığı.
  ParentProcess Varlık (Işlem) Üst işlem varlığı.
  Kısmi veri içerebilir, yani yalnızca PID.
  Ana bilgisayar Varlık İşlemin üzerinde çalıştığı konak.
  LogonSession Varlık (HostLogonSession) İşlemin çalıştığı oturum.

  İşlem varlığının güçlü tanımlayıcıları:

  • Ana bilgisayar + Işlemkimliği + CreationTimeUtc
  • Ana bilgisayar + Parentişlemkimliği + CreationTimeUtc + CommandLine
  • Ana bilgisayar + işlemkimliği + CreationTimeUtc + Image
  • Ana bilgisayar + Işlemkimliği + CreationTimeUtc + Image. FileHash

  Bir işlem varlığının zayıf tanımlayıcıları:

  • Işlemkimliği + CreationTimeUtc + CommandLine (ve ana bilgisayar yok)
  • Işlemkimliği + CreationTimeUtc + Image(ve ana bilgisayar yok)

  Bulut uygulaması

  Varlık adı: Cloudadpplication

  Alan Tür Açıklama
  Tür Dize ' Cloud-Application '
  AppId int Uygulamanın teknik tanımlayıcısı. Bu, bulut uygulaması tanımlayıcılarılistesinde tanımlanan değerlerden biri olmalıdır. AppID alanı için değer isteğe bağlıdır.
  Name Dize İlgili bulut uygulamasının adı. Uygulama adının değeri isteğe bağlıdır.
  InstanceName Dize Bulut uygulamasının Kullanıcı tanımlı örnek adı. Genellikle müşterinin sahip olduğu aynı türdeki birçok uygulamayı ayırt etmek için kullanılır.

  Bulut uygulaması varlığının güçlü tanımlayıcıları:

  • AppID (InstanceName olmadan)
  • Ad (InstanceName olmadan)
  • AppID + InstanceName
  • Ad + ÖrnekAdı

  Etki alanı adı

  Varlık adı: DNS

  Alan Tür Açıklama
  Tür Dize bkz
  DomainName Dize Uyarıyla ilişkili DNS kaydının adı.
  Belirlenemiyor Liste < varlığı (IP)> Çözümlenen IP adreslerine karşılık gelen varlıklar.
  Dnssunucuıp Varlık (IP) İsteği çözümleyen DNS sunucusunu temsil eden bir varlık.
  Hostıpaddress Varlık (IP) DNS istek istemcisini temsil eden bir varlık.

  Bir DNS varlığının güçlü tanımlayıcıları:

  • DomainName + Dnssunucuıp + Hostıpaddress

  Bir DNS varlığının zayıf tanımlayıcıları:

  • DomainName + Hostıpaddress

  Azure kaynağı

  Alan Tür Açıklama
  Tür Dize ' Azure-Resource '
  ResourceId Dize Kaynağın Azure Kaynak KIMLIĞI.
  SubscriptionId Dize Kaynağın abonelik KIMLIĞI.
  TryGetResourceGroup Bool Varsa kaynak grubu değeri.
  TryGetProvider Bool Varsa sağlayıcı değeri.
  TryGetName Bool Varsa ad değeri.

  Azure Kaynak varlığının güçlü tanımlayıcıları:

  • ResourceId

  Dosya karması

  Varlık adı: dosya karması

  Alan Tür Açıklama
  Tür Dize ' FileHash '
  Algoritma Sabit listesi Karma algoritma türü. Olası değerler:
 • Bilinmiyor
 • MD5
 • SHA1
 • SHA256
 • SHA256AC
 • Değer Dize Karma değeri.

  Bir dosya karması varlığının güçlü tanımlayıcıları:

  • Algoritma + değer

  Kayıt defteri anahtarı

  Varlık adı: RegistryKey

  Alan Tür Açıklama
  Tür Dize ' kayıt defteri-anahtar '
  Hive Yardımının? Aşağıdaki değerlerden biri:
 • HKEY_LOCAL_MACHINE
 • HKEY_CLASSES_ROOT
 • HKEY_CURRENT_CONFIG
 • HKEY_USERS
 • HKEY_CURRENT_USER_LOCAL_SETTINGS
 • HKEY_PERFORMANCE_DATA
 • HKEY_PERFORMANCE_NLSTEXT
 • HKEY_PERFORMANCE_TEXT
 • HKEY_A
 • HKEY_CURRENT_USER
 • Anahtar Dize Kayıt defteri anahtarı yolu.

  Kayıt defteri anahtarı varlığının güçlü tanımlayıcıları:

  • Hive + anahtar

  Kayıt defteri değeri

  Varlık adı: RegistryValue

  Alan Tür Açıklama
  Tür Dize ' kayıt defteri-değeri '
  Anahtar Varlık (RegistryKey) Kayıt defteri anahtarı varlığı.
  Name Dize Kayıt defteri değer adı.
  Değer Dize Değer verisinin dize biçimli gösterimi.
  ValueType Yardımının? Aşağıdaki değerlerden biri:
 • Dize
 • İkili
 • Ekleyebileceği
 • 'Ün
 • Çoklu dize
 • ExpandString
 • Hiçbiri
 • Bilinmiyor
  Değerler, Microsoft. Win32. RegistryValueKind numaralandırması ile uyumlu olmalıdır.
 • Bir kayıt defteri değeri varlığının güçlü tanımlayıcıları:

  • Anahtar + ad

  Bir kayıt defteri değeri varlığının zayıf tanımlayıcıları:

  • Ad (anahtar olmadan)

  Güvenlik grubu

  Varlık adı: SecurityGroup

  Alan Tür Açıklama
  Tür Dize ' güvenlik-Grup '
  DistinguishedName 'dir Dize Grup ayırt edici adı.
  SID Dize SID özniteliği, grubun güvenlik tanımlayıcısını (SID) belirten tek değerli bir özniteliktir.
  Objectguıd 'dir 'İni? Objectguıd özniteliği, Active Directory tarafından atanan nesnenin benzersiz tanımlayıcısı olan tek değerli bir özniteliktir.

  Güvenlik grubu varlığının güçlü tanımlayıcıları:

  • DistinguishedName 'dir
  • SID
  • Objectguıd 'dir

  URL

  Alan Tür Açıklama
  Tür Dize 'deki
  Url Kullanılmamışsa Varlığın işaret ettiği tam URL.

  URL varlığının güçlü tanımlayıcıları:

  • URL (mutlak URL olduğunda)

  Bir URL varlığının zayıf tanımlayıcıları:

  • URL (göreli bir URL olduğunda)

  IoT cihazı

  Varlık adı: ıotdevice

  Alan Tür Açıklama
  Tür Dize ' ıotdevice '
  Iothub Varlık (AzureResource) Cihazın ait olduğu IoT Hub temsil eden AzureResource varlığı.
  DeviceId Dize IoT Hub bağlamında cihazın KIMLIĞI.
  DeviceName Dize Cihazın kolay adı.
  Iotsecurityagentıd 'İni? Cihazda çalışan IoT aracısının Defender kimliği.
  DeviceType Dize Cihazın türü (' sıcaklık algılayıcısı ', ' Freezer ', ' Rüzgar Turbin ' vb.).
  Kaynak Dize Cihaz varlığının kaynağı (Microsoft/satıcı).
  SourceRef Varlık (URL) Cihazın yönetildiği kaynak öğeye yönelik bir URL başvurusu.
  Üretici Dize Cihazın üreticisi.
  Modelleme Dize Cihazın modeli.
  OperatingSystem Dize Cihazın çalıştırdığı işletim sistemi.
  Belirlenemiyor Varlık (IP) Cihazın geçerli IP adresi.
  MacAddress Dize Cihazın MAC adresi.
  Protokoller Liste < dizesi> Cihazın desteklediği protokollerin bir listesi.
  SerialNumber Dize Cihazın seri numarası.

  IoT cihaz varlığının güçlü tanımlayıcıları:

  • Iothub + DeviceID

  IoT cihaz varlığının zayıf tanımlayıcıları:

  • DeviceID (ıothub olmadan)

  Mailbox

  Alan Tür Açıklama
  Tür Dize kutunuzu
  Mailboxbir Yaddress Dize Posta kutusunun birincil adresi.
  DisplayName Dize Posta kutusunun görünen adı.
  'Le Dize Posta kutusunun UPN 'si.
  RiskLevel Yardımının? Bu posta kutusunun risk düzeyi. Olası değerler:
 • Hiçbiri
 • Düşük
 • Orta
 • Yüksek
 • Externaldirectoryobjectıd 'İni? Posta kutusunun AzureAD tanımlayıcısı. hesap varlığındaki aaduserıd öğesine benzer, ancak bu özellik Office tarafındaki posta kutusu nesnesine özeldir.

  Bir posta kutusu varlığının güçlü tanımlayıcıları:

  • Mailboxbir Yaddress

  Posta kümesi

  Varlık adı: MailCluster

  Not

  Office 365 için Microsoft Defender daha önce Office 365 gelişmiş tehdit koruması (O365 ATP) olarak bilinirdi.

  Alan Tür Açıklama
  Tür Dize ' Mail-Cluster '
  Networkmessageıds IList < dizesi> Posta kümesinin parçası olan posta iletisi kimlikleri.
  CountByDeliveryStatus IDictionary < String, Int> DeliveryStatus dize gösterimine göre posta iletilerinin sayısı.
  CountByThreatType IDictionary < String, Int> ThreatType dize gösterimine göre posta iletilerinin sayısı.
  CountByProtectionStatus IDictionary < dizesi, Long> Tehdit koruması durumuna göre posta iletilerinin sayısı.
  Tehditler IList < dizesi> Posta kümesinin bir parçası olan posta iletilerinin tehditleri.
  Sorgu Dize Posta kümesinin iletilerini tanımlamak için kullanılan sorgu.
  QueryTime Hem? Sorgu süresi.
  MailCount 'Tir? Posta kümesinin parçası olan posta iletilerinin sayısı.
  IsVolumeAnomaly Bool? Bunun bir birim anomali posta kümesi olup olmadığını belirler.
  Kaynak Dize Posta kümesinin kaynağı (varsayılan değer ' O365 ATP ').
  Clustersourceıdentifier Dize Bu posta kümesinin kaynağı olan postanın ağ ileti KIMLIĞI.
  ClusterSourceType Dize Posta kümesinin kaynak türü. bu, Office 365 için Microsoft Defender 'daki MailClusterSourceType ayarıyla eşlenir (yukarıdaki nota bakın).
  ClusterQueryStartTime Hem? Küme başlangıç zamanı-küme sayısı sorgusu için başlangıç zamanı olarak kullanılır. genellikle, Office 365 için Microsoft Defender 'dan bitiş zamanı eksi daystolookback ayarı tarihi (yukarıdaki nota bakın).
  ClusterQueryEndTime Hem? Küme bitiş zamanı-küme sayısı sorgusu için bitiş saati olarak kullanılır. Genellikle posta verilerinin alınma zamanı.
  ClusterGroup listesinde Dize Office 365 için Microsoft Defender 'da kullanılan Kusto sorgu anahtarına karşılık gelir (yukarıdaki nota bakın).

  Posta kümesi varlığının güçlü tanımlayıcıları:

  • Sorgu + kaynak

  Posta iletisi

  Varlık adı: MailMessage

  Alan Tür Açıklama
  Tür Dize ' Mail-Message '
  Dosyalar IList < dosyası> Bu posta iletisi eklerinin dosya varlıkları.
  Alıcı Dize Bu e-posta iletisinin alıcısı. Birden çok alıcı olması durumunda posta iletisi kopyalanır ve her kopyanın bir alıcısı vardır.
  Adresleri IList < dizesi> Bu posta iletisinde yer alan URL'ler.
  Tehditler IList < Dizesi> Bu posta iletisinde yer alan tehditler.
  Gönderen Dize Gönderenin e-posta adresi.
  P1Sender Dize Bu postayı "P2 (birincil) kullanıcı adına" gönderen (temsilci) kullanıcının e-posta kimliği. E-posta temsilci tarafından gönderilmezse, bu değer P2Sender'a eşittir.
  P1SenderDisplayName Dize Bu postayı "P2 (birincil) kullanıcı adına" gönderen (temsilci) kullanıcının görünen adı. E-posta üst bilgisinde "OnbehalfofSenderDisplayName" özelliğiyle temsil edilen.
  P1SenderDomain Dize Bu postayı "P2 (birincil) kullanıcı adına" gönderen (temsilci) kullanıcının e-posta etki alanı. E-posta temsilci tarafından gönderilmezse, bu değer P2SenderDomain'e eşittir.
  P2Sender Dize Bu e-postanın gönderildiği adına (birincil) kullanıcının e-postası.
  P2SenderDisplayName Dize Bu e-postanın gönderildiği adına (birincil) kullanıcının görünen adı. E-posta temsilci tarafından gönderilmezse, bu gönderenin görünen adını temsil eder.
  P2SenderDomain Dize Bu e-postanın gönderildiği kullanıcı adına (birincil) kullanıcının e-posta etki alanı. E-posta temsilci tarafından gönderilmezse, bu gönderenin etki alanını temsil eder.
  SenderIP Dize Gönderenin IP adresi.
  ReceivedDate DateTime Bu iletinin alınan tarihi.
  NetworkMessageId Guıd? Bu posta iletisinin ağ iletisi kimliği.
  InternetMessageId Dize Bu posta iletisinin internet iletisi kimliği.
  Konu Dize Bu posta iletisinin konusu.
  BodyFingerprintBin1
  BodyFingerprintBin2
  BodyFingerprintBin3
  BodyFingerprintBin4
  BodyFingerprintBin5
  Uint? Eşleşen veya benzer posta iletilerini bulmak Office 365 için Microsoft Defender tarafından kullanılır.
  AntispamDirection Enum? Bu posta iletisinin yön yönü. Olası değerler:
 • Bilinmiyor
 • Gelen
 • Giden
 • İç (iç)
 • DeliveryAction Enum? Bu posta iletisinin teslim eylemi. Olası değerler:
 • Bilinmiyor
 • DeliveredAsSpam
 • Teslim Edildi
 • Engellendi
 • Değiştirilir
 • DeliveryLocation Enum? Bu posta iletisinin teslim konumu. Olası değerler:
 • Bilinmiyor
 • Gelen Kutusu
 • JunkFolder
 • DeletedFolder
 • Karantina
 • Dış
 • Başarısız
 • Düştü
 • Iletilen
 • Dil Dize Posta içeriğinin yazıldığı dil.
  ThreatDetectionMethods IList < Dizesi> Bu postaya uygulanan Tehdit Algılama Yöntemlerinin listesi.

  Bir posta iletisi varlığının tanımlayıcıları:

  • NetworkMessageId + Alıcı

  Gönderme postası

  Varlık adı: SubmissionMail

  Alan Tür Açıklama
  Tür Dize 'SubmissionMail'
  SubmissionId Guıd? Gönderim KIMLIĞI.
  SubmissionDate Hem? Bu gönderim için raporlanan tarih saat.
  Gönderenin Dize Gönderenin e-posta adresi.
  Networkmessageıd 'İni? Gönderimin ait olduğu e-postanın ağ ileti KIMLIĞI.
  Timestamp Hem? İleti alındığında zaman damgası (posta).
  Alıcı Dize Postanın alıcısı.
  Gönderen Dize Postanın göndericisi.
  Senderıp Dize Gönderenin IP 'si.
  Konu Dize Gönderim postanın konusu.
  ReportType Dize Verilen örnek için gönderim türü. Bu, önemsiz, Phsi, kötü amaçlı yazılım veya Notönemsiz ile eşlenir.

  Bir SubmissionMail varlığının güçlü tanımlayıcıları:

  • SubmissionId, gönderenin, Networkmessageıd, Recipient

  Bulut uygulaması tanımlayıcıları

  Aşağıdaki liste, bilinen bulut uygulamaları için tanımlayıcıları tanımlar. Uygulama KIMLIĞI değeri, bir bulut uygulaması varlık tanımlayıcısı olarak kullanılır.

  Uygulama Kimliği Name
  10026 DocuSign
  10395 Anaplan
  10489 Box
  10549 Cisco Webex
  10618 Atlassian
  10915 Cornerstone OnDemand
  10921 Zendesk
  10980 Okta
  11042 Jive yazılımı
  11114 Salesforce
  11161 Office 365
  11162 Microsoft OneNote Çevrimiç
  11394 Microsoft Online Services
  11522 Yammer
  11599 Amazon Web Hizmetleri
  11627 Dropbox
  11713 Expensify
  11770 G Suite
  12005 SuccessFactors
  12260 Microsoft Azure
  12275 Workday
  13843 LivePerson
  13979 Concur
  14509 ServiceNow
  15570 Tableau
  15600 Microsoft OneDrive İş
  15782 Citrix ShareFile
  17152 Amazon
  17865 Ariba Inc
  18432 Zscaler
  19688 Aaci
  20595 Microsoft Cloud App Security
  20892 Microsoft SharePoint Online
  20893 Microsoft Exchange Online
  20940 Active Directory
  20941 Adallod CPanel
  22110 Google Cloud Platform
  22930 Gmail
  23004 Autodesk Fusion yaşam döngüsü
  23043 Slack
  23233 Microsoft Office Çevrimiç
  25275 Microsoft Skype Kurumsal
  25988 Google Docs
  26055 Microsoft Office 365 yönetim merkezi
  26060 OPSWAT Gears
  26061 Microsoft Word Çevrimiç
  26062 çevrimiçi Microsoft PowerPoint
  26063 Microsoft Excel Online
  26069 Google Drive
  26206 Workiva
  26311 Microsoft Dynamics
  26318 Microsoft Azure AD
  26320 Microsoft Office Tuval
  26321 Microsoft Delve
  26324 Microsoft Power BI
  27548 Microsoft Forms
  27592 Microsoft Flow
  27593 Microsoft PowerApps
  28353 Workplace by Facebook
  28373 CAS proxy Emulator
  28375 Microsoft Teams
  32780 Microsoft Dynamics 365
  33626 Google
  34127 Microsoft AppSource
  34667 HighQ
  35395 Microsoft Dynamics Taödünmi

  Sonraki adımlar

  Bu belgede, Azure Sentinel 'de varlık yapısı, tanımlayıcılar ve şema hakkında bilgi edindiniz.

  Varlıklar ve varlık eşlemesihakkında daha fazla bilgi edinin.