Performans ölçümleri

Hem kümenizin performansını hem de içinde çalışan uygulamaları anlamak için ölçümler toplanabilir. Daha Service Fabric için, aşağıdaki performans sayaçlarını toplamayı öneririz.

Düğümler

Kümenizin makineler için, her makinede yükü daha iyi anlamak ve uygun küme ölçeklendirme kararları almak için aşağıdaki performans sayaçlarını toplamayı göz önünde bulundurabilirsiniz.

Counter Category Counter Name
Mantıksal Disk Mantıksal Disk Boş Alan
Physical Ssd(disk başına) Avg. Disk Okuma Kuyruğu Uzunluğu
Physical Ssd(disk başına) Avg. Disk Yazma Kuyruğu Uzunluğu
Physical Ssd(disk başına) Avg. Disk sn/Okuma
Physical Ssd(disk başına) Avg. Disk sn/Yazma
Physical Ssd(disk başına) Disk Okuma/sn
Physical Ssd(disk başına) Disk Okuma Baytları/sn
Physical Ssd(disk başına) Disk Yazmaları/sn
Physical Ssd(disk başına) Disk Yazma Baytları/sn
Bellek Kullanılabilir MBytes
PagingFile Kullanım %
İşlemci(Toplam) % İşlemci Süresi
İşlem (hizmet başına) % İşlemci Süresi
İşlem (hizmet başına) Kimlik Işlemi
İşlem (hizmet başına) Özel Baytlar
İşlem (hizmet başına) İş Parçacığı Sayısı
İşlem (hizmet başına) Sanal Baytlar
İşlem (hizmet başına) Çalışma Kümesi
İşlem (hizmet başına) Çalışma Kümesi - Özel
Ağ Arabirimi(tüm örnekler) Bayt recd
Ağ Arabirimi(tüm örnekler) Gönderilen bayt sayısı
Ağ Arabirimi(tüm örnekler) Toplam bayt
Ağ Arabirimi(tüm örnekler) Çıkış Sırası Uzunluğu
Ağ Arabirimi(tüm örnekler) Giden Atılan Paketler
Ağ Arabirimi(tüm örnekler) Alınan Paketler Atıldı
Ağ Arabirimi(tüm örnekler) Paket Giden Hataları
Ağ Arabirimi(tüm örnekler) Alınan Paketler Hataları

.NET uygulamaları ve hizmetleri

Kümenize .NET hizmetleri dağıtıyorsanız aşağıdaki sayaçları toplayın.

Counter Category Counter Name
.NET CLR Belleği (hizmet başına) süreç kimliği
.NET CLR Belleği (hizmet başına) # Kabul Edilen Toplam Baytlar
.NET CLR Belleği (hizmet başına) # Toplam Özel Kullanım Baytları
.NET CLR Belleği (hizmet başına) Tüm Sykpyelerde # Bayt
.NET CLR Belleği (hizmet başına) Büyük Nesne Boyutu
.NET CLR Belleği (hizmet başına) # GC Tutamaçları
.NET CLR Belleği (hizmet başına) # Gen 0 Koleksiyonları
.NET CLR Belleği (hizmet başına) # Nesil 1 Koleksiyonlar
.NET CLR Belleği (hizmet başına) # Gen 2 Koleksiyonlar
.NET CLR Belleği (hizmet başına) GC'de % Saat

Service Fabric performans sayaçlarını özelleştirme

Service Fabric, önemli miktarda özel performans sayaçları üretir. SDK yüklüyse, Performans İzleyicisi uygulamanıza (Performans İzleyicisi Windows başlat) sahip makinenizin kapsamlı > listesini bulabilirsiniz.

Kümenize dağıtmakta olduğu uygulamalarda, Güvenilir Tanılama'yı kullanıyorsanız, ters tersini ve kategorilerini Service Fabric Actor ekleyin (bkz. Güvenilir Service Fabric Service Fabric Actor MethodService Fabric Actor

Güvenilir Hizmetler veya Hizmet YenidenMote'yu kullanıyorsanız, benzer şekilde sayaçları toplamanız gereken kategorileri ve ters kategorilerimiz varsa bkz. Hizmeti yenidenmote ve güvenilir hizmet performans sayaçları Service Fabric ServiceService Fabric Service Method ile Service Fabric Service Method. Service Fabric Service

Güvenilir Koleksiyonlar kullanıyorsanız, işleme göre ortalama işleme gecikme süresini toplamak için üzerinden Avg. Transaction ms/CommitService Fabric Transactional Replicator eklemenizi öneririz.

Sonraki adımlar