Hizmet modeli XML şeması basit türleri

FabricUri simpleType

Microsoft Azure Service Fabric adlandırma sistemi tarafından hizmetler için kararlı bir tanımlayıcı olarak kullanılan bir URI.

XML kaynağı

<xs:simpleType xmlns:xs="https://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns="http://schemas.microsoft.com/2011/01/fabric" name="FabricUri">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>A URI that is used as a stable identifier of services by Microsoft Azure Service Fabric Naming system. </xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:anyURI"/>
  </xs:simpleType>