Azure SQL Veritabanı yönetilen örneği

Azure SQL Veritabanı’nda yönetilen bir örnek, Azure bulutunda barındırılan, tam olarak yönetilen bir SQL Server Veritabanı Altyapısı Örneğidir. Bu, SQL Server veritabanınızı buluta geçirmek için en iyi PaaS seçeneğidir. Hızlı başlangıç kılavuzlarımız, öğreticilerimiz ve örneklerimizle Yönetilen Örnekleri oluşturmayı ve kullanmayı öğrenin.

Yeni ve önizleme özellikleri

Yönetilen örneği yeni özelliklerle sürekli olarak geliştiriyoruz:

5 Dakikalık Hızlı Başlangıçlar

Yönetilen örnek sayesinde Azure portal, Azure CLI ve Azure PowerShell’i kullanarak temel yönetim görevlerini kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Aşağıdaki hızlı başlangıç örneklerini kullanarak temel yönetim görevlerini nasıl gerçekleştireceğinizi öğrenin:

Azure portalAzure portalAzure CLIAzure CLIPowerShellPowerShellAzure Resource Manager şablonuAzure Resource Manager şablonu
Yeni Örnek oluşturma
Örneği değiştirme
Azure ağ ortamını yapılandırma
Belirli bir noktaya geri yükleme
Veritabanını başka bir örneğe geri yükleme
Bırakılan veritabanını geri yükleme
Veritabanını Coğrafi Olarak Geri Yükleme
Genel IP uç noktasını ayarlama

Adım Adım öğreticiler ve öğrenme malzemeleri

Yönetilen örnekleri oluşturmayı, yönetmeyi ve kullanmayı öğrenin.

 1. Hızlı başlangıç kılavuzlarımızı kullanarak yönetilen örneklerle çalışmaya başlamayı hızlıca öğrenin.
 2. Donanım özellikleri ve sınırlamaları, Transact-SQL dil farklılıkları ve Yönetilen örnekleri yapılandırmak için Transact-SQL, PowerShell, Azure CLI API hakkında bilgi edinin.
 3. Yönetilen örneğin dağıtılacağı Azure sanal ağını yapılandırın.
 4. Mevcut Azure sanal ağınızın yönetilen örnekleri dağıtmak için kullanılabileceğini doğrulayın.
 5. Genel IP uç noktası, Azure Sanal Makinesi veya Noktadan siteye bağlantı ya da Uygulamalar’ı kullanarak örneğinize bağlanın.
 6. Veritabanınızın Data Migration Yardımcısı veya Veritabanı Yükseltme Deneyimi Yardımcısı kullanılarak geçirilebileceğini doğrulayın.
 7. Yerel geri yükleme veya Veri Geçiş Hizmeti kullanarak veritabanlarınızı yönetilen örneğe geçirin.
 8. SSIS paketlerinizi Azure Data Factory’e, SSAS sekmeli modelleri Azure Analysis Service’e ve SSRS raporlarını PowerBI Premium’a taşıyın.
 9. Genel Amaçlı katmanda depolama katmanı hakkında bilgi edinin ve Genel Amaçlı hizmet katmanı için depolama performansı en iyi deneyimlerini ve ilgili konuları uygulayın.
 10. Örneğinizi güvenli hale getirmek için en iyi deneyimleri ve önerileri bulun.
 11. Yönetilen örneğinizi yapılandırmanıza yardımcı olabilecek daha fazla Nasıl yapılır kılavuzu bulun.

Başvuru