Azure Storage Belgeleri

Microsoft Azure Depolama, yüksek oranda kullanılabilir, güvenli, dayanıklı, ölçeklenebilir ve yedekli depolama sağlayan, Microsoft tarafından yönetilen bir bulut hizmetidir. Azure Depolama; Blob depolama, Dosya Depolama ve Kuyruk depolama hizmetlerinden oluşur. Hızlı başlangıç yönergelerimiz ve öğreticilerimizden yararlanarak Azure Depolama’dan nasıl yararlanabileceğimizi öğrenin.

5 Dakikalık Hızlı Başlangıçlar

Azure Depolama veri nesnelerinizi depolamak ve bunlara erişmek için benzersiz bir ad alanı oluşturun.

Adım Adım Öğreticiler

Karşıya yükleme ve bulutta görüntü verileri işleme işlemlerini nasıl yapabileceğinizi öğrenin.

  1. Bulutta görüntü verilerini karşıya yükleme ve kullanma
  2. Blob’ları işlemek için Azure İşlevleri’ni tetikleme
  3. Uygulama verilerinin güvenliğini sağlama
  4. Depolamayı izleme ve sorun giderme

Örnekler

Genel yönetim görevleri için betikler bulun.

Ücretsiz Pluralsight Video Eğitimi

Başvuru