Azure Dosyalar belgeleri

Azure Dosyalar, bulutta tam olarak yönetilen, platformlar arası dosya paylaşımları sunar. Bu paylaşımlara Sunucu İleti Bloğu (SMB) protokolü aracılığıyla erişilebilir.