Hızlı başlangıç: kuyruk oluşturma ve Azure portal bir ileti ekleme

Bu hızlı başlangıçta, Azure depolama 'da bir sıra oluşturmak ve ileti eklemek ve sıradan çıkarma için Azure Portal kullanmayı öğreneceksiniz.

Önkoşullar

Azure depolama 'ya erişmek için bir Azure aboneliğine sahip olmanız gerekir. Aboneliğiniz yoksa başlamadan önce ücretsiz bir hesap oluşturun.

Tüm Azure depolama erişimi bir depolama hesabı üzerinden gerçekleşir. Bu hızlı başlangıçta Azure Portal, Azure PowerShell veya Azure CLI kullanarak bir depolama hesabı oluşturun. Depolama hesabı oluşturma konusunda yardım için bkz. depolama hesabı oluşturma.

Bir kuyruk oluşturma

Azure portal bir sıra oluşturmak için aşağıdaki adımları izleyin:

 1. Azure portalında yeni depolama hesabınıza gidin.

 2. Depolama hesabının sol menüsünde, kuyruk depolaması bölümüne gidin ve Kuyruklar' ı seçin.

 3. + Queue düğmesini seçin.

 4. Yeni kuyruğunuz için bir ad yazın. Kuyruk adı küçük harfle yazılmalıdır, bir harf veya sayıyla başlamalıdır ve yalnızca harf, rakam ve tire (-) karakterini içerebilir.

 5. Kuyruğu oluşturmak için Tamam ' ı seçin.

  Azure portal sıranın nasıl oluşturulacağını gösteren ekran görüntüsü

İleti ekleme

Sonra, yeni kuyruğa bir ileti ekleyin. İleti boyutu 64 KB 'ye kadar olabilir.

 1. Depolama hesabındaki kuyruk listesinden yeni kuyruğu seçin.

 2. Kuyruğa bir ileti eklemek için + Ileti Ekle düğmesini seçin. İleti metni alanına bir ileti girin.

 3. İletinin ne zaman sona ereceğini belirtin. Süre sonu alanına girilebilecek geçerli değerler 1 saniye ile 7 gün arasındadır. Açık olarak kaldırılana kadar kuyrukta kalacak bir ileti belirtmek için ileti seçin hiçbir zaman sona ermez .

 4. İletiyi Base64 olarak kodlamak isteyip istemediğinizi belirtin. İkili verileri kodlama önerilir.

 5. İletiyi eklemek için Tamam düğmesini seçin.

  Bir sıraya nasıl ileti ekleneceğini gösteren ekran görüntüsü

İleti özelliklerini görüntüle

Bir ileti ekledikten sonra Azure portal kuyruktaki tüm iletilerin bir listesini görüntüler. İleti KIMLIĞINI, iletinin içeriğini, ileti ekleme süresini ve ileti sona erme süresini görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca, bu iletinin kaç kez kuyruğa alınmış olduğunu da görebilirsiniz.

İleti özelliklerini gösteren ekran görüntüsü

Bir iletiyi kuyruktan çıkarma

Azure portal kuyruğun önünden bir iletiyi sıradan silebilirsiniz. İletiyi sıradan kaldırdığınızda ileti silinir.

Sıradan çıkarıcı her zaman kuyruktaki en eski iletiyi kaldırır.

Portaldan bir iletinin nasıl sıradan alınacağını gösteren ekran görüntüsü

Sonraki adımlar

Bu hızlı başlangıçta, bir kuyruk oluşturma, ileti ekleme, ileti özelliklerini görüntüleme ve Azure portal bir iletiyi sıradan çıkarma hakkında öğrenirsiniz.