Azure üzerinde Terraform belgeleri

Azure üzerinde güvenilir bir şekilde sanal makine ve diğer altyapıları sağlamak için Terraform’u kullanmayı öğrenin.