Azure Time Series Insights Gen2 veri alımı genel bakış

Azure Time Series Insights Gen2 ortamınız, akış süresi serisi verilerini toplamak, işlemek ve depolamak için bir giriş altyapısı içerir. Veri, olay kaynağınıza ulaştığında Azure Time Series Insights Gen2, verilerinizi neredeyse gerçek zamanlı olarak tüketir ve depolar.

Veri alımına genel bakış

Alım konuları

Aşağıdaki makalelerde, izlenecek en iyi uygulamalar dahil olmak üzere veri işleme ayrıntılı olarak ele alınmaktadır:

  • Olay kaynakları ve olay zaman damgası seçme hakkındaki yönergeler hakkında bilgi edinin.

  • Desteklenen veri türlerini gözden geçirin

  • Alma altyapısının, depolama hesabı sütunlarınızı oluşturmak için JSON özelliklerinizi bir kural kümesi nasıl uygulayacağınızı anlayın.

  • Ölçek gereksinimlerinizi planlamak için ortam verimlilik sınırlamalarını gözden geçirin.

Sonraki adımlar

  • Azure Time Series Insights Gen2 ortamınız için olay kaynakları hakkında daha fazla bilgi edinmek için devam edin.