Azure zaman serisi Insight ortamınıza IoT Hub olay kaynağı ekleme

Bu makalede, Azure IoT Hub verileri Azure Time Series Insights ortamınıza okuyan bir olay kaynağı eklemek için Azure portal nasıl kullanılacağı açıklanır.

Not

Bu makaledeki yönergeler hem Azure Time Series Insights Gen 1 hem de Azure zaman serisi Insight Gen 2 ortamları için geçerlidir.

Önkoşullar

 • Azure Time Series Insights ortamıoluşturun.
 • Azure Portal kullanarak bir IoT Hub 'ıoluşturun.
 • IoT Hub 'ında etkin ileti olayları gönderilmesi gerekir.
 • IoT Hub 'ında tarafından kullanılacak Azure zaman serisi Insight ortamı için adanmış bir tüketici grubu oluşturun. Her Azure zaman serisi Insight olay kaynağı, başka bir tüketici ile paylaşılmayan kendi adanmış bir tüketici grubuna sahip olmalıdır. Birden çok okuyucu aynı tüketici grubundan olayları tükettiği takdirde, tüm okuyucular hatalara neden olabilir. Ayrıntılar için Azure IoT Hub Geliştirici Kılavuzu' nu okuyun.

IoT Hub 'ınıza bir tüketici grubu ekleme

Uygulamalar, Azure IoT Hub verileri çekmek için tüketici gruplarını kullanır. IoT Hub 'ınızdaki verileri güvenle okumak için, yalnızca bu Azure zaman serisi Insight ortamı tarafından kullanılan adanmış bir tüketici grubu sağlayın.

IoT Hub 'ınıza yeni bir tüketici grubu eklemek için:

 1. Azure PortalIoT Hub 'ınızı bulun ve açın.

 2. Ayarlar' ın altında, yerleşik uç noktalar' ı seçin ve ardından Olaylar uç noktasını seçin.

  Derleme uç noktaları sayfasında, olaylar düğmesini seçin

 3. Tüketici grupları' nın altında, Tüketici grubu için benzersiz bir ad girin. Yeni bir olay kaynağı oluştururken Azure zaman serisi Insight ortamınızdan aynı adı kullanın.

 4. Kaydet’i seçin.

Yeni bir olay kaynağı ekleyin

 1. Azure portalında oturum açın.

 2. Soldaki menüden Tüm kaynaklar'ı seçin. Azure zaman serisi Insight ortamınızdan seçim yapın.

 3. Ayarlar altında olay kaynakları' nı ve ardından Ekle' yi seçin.

  Olay kaynakları ' nı seçin ve ardından Ekle düğmesini seçin.

 4. Yeni olay kaynağı bölmesinde, olay kaynağı adı Için, bu Azure zaman serisi Insight ortamına özgü bir ad girin. Örneğin, olay akışını girin.

 5. Kaynak için IoT Hub seçin.

 6. Içeri aktarma seçeneği için bir değer seçin:

  • Aboneliklerinizden birinde bir IoT Hub 'ınız zaten varsa, kullanılabilir aboneliklerden IoT Hub kullan' ı seçin. Bu seçenek en kolay yaklaşımdır.

   Yeni olay kaynağı bölmesinde seçenekleri belirleyin

  • Aşağıdaki tabloda, kullanılabilir abonelikler arasından IoT Hub kullan seçeneği için gereken özellikler açıklanmaktadır:

   Yeni olay kaynağı bölmesi-kullanılabilir aboneliklerden IoT Hub kullan seçeneğinde ayarlanacak Özellikler

   Özellik Açıklama
   Abonelik İstenen IoT Hub 'ına ait abonelik.
   IoT Hub adı Seçilen IoT Hub 'ının adı.
   IoT Hub ilkesi adı Paylaşılan erişim ilkesini seçin. Paylaşılan erişim ilkesini IoT Hub ayarları sekmesinde bulabilirsiniz. Her paylaşılan erişim ilkesinin adı, sizin ayarladığınız izinler ve anahtarlara erişim vardır. Olay kaynağınıza ait paylaşılan erişim ilkesinde hizmet bağlantısı izinleri olmalıdır .
   IoT Hub ilke anahtarı Anahtar önceden doldurulur.
  • IoT Hub 'ı abonelikleriniz için ise veya Gelişmiş Seçenekler ' i seçmek istiyorsanız, IoT Hub ayarlarını el Ile sağla' yı seçin.

   Aşağıdaki tabloda, IoT Hub ayarlarının el Ile sağlanması için gereken özellikler açıklanmaktadır:

   Özellik Açıklama
   Abonelik Kimliği İstenen IoT Hub 'ına ait abonelik.
   Kaynak grubu IoT Hub 'ının oluşturulduğu kaynak grubu adı.
   IoT Hub adı IoT Hub 'ınızın adı. IoT Hub 'ınızı oluşturduğunuzda IoT Hub için bir ad girdiniz.
   IoT Hub ilkesi adı Paylaşılan erişim ilkesi. Paylaşılan erişim ilkesini IoT Hub ayarları sekmesinde oluşturabilirsiniz. Her paylaşılan erişim ilkesinin adı, sizin ayarladığınız izinler ve anahtarlara erişim vardır. Olay kaynağınıza ait paylaşılan erişim ilkesinde hizmet bağlantısı izinleri olmalıdır .
   IoT Hub ilke anahtarı Azure Service Bus ad alanına erişimin kimliğini doğrulamak için kullanılan paylaşılan erişim anahtarı. Birincil veya ikincil anahtarı buraya girin.
  • Her iki seçenek de aşağıdaki yapılandırma seçeneklerini paylaşır:

   Özellik Açıklama
   IoT Hub 'ı Tüketici grubu IoT Hub 'ından olayları okuyan Tüketici grubu. Olay kaynağınız için adanmış bir tüketici grubu kullanmanızı önemle tavsiye ederiz.
   Olay serileştirme biçimi Şu anda JSON tek kullanılabilir serileştirme biçimidir. Olay iletileri bu biçimde olmalıdır veya hiçbir veri okunamaz.
   Zaman damgası özellik adı Bu değeri öğrenmek için, IoT Hub 'ına gönderilen ileti verilerinin ileti biçimini anlamanız gerekir. Bu değer, olay zaman damgası olarak kullanmak istediğiniz ileti verilerinde belirli olay özelliğinin adıdır . Değer, büyük/küçük harfe duyarlıdır. Boş bırakılırsa olay kaynağı olay sıraya alma süresi olay zaman damgası olarak kullanılır.
 7. IoT Hub 'ınıza eklediğiniz adanmış Azure zaman serisi Insight Tüketici grubu adını ekleyin.

 8. Oluştur’u seçin.

 9. Olay kaynağını oluşturduktan sonra, Azure zaman serisi öngörüleri otomatik olarak ortamınıza akış verilerini başlatır.

Sonraki adımlar