Azure Sanal Masaüstü hakkında SSS

Bu makalede sık sorulan sorular yanıtlanmıştır ve Azure Sanal Masaüstü için en iyi yöntemler açıklanmıştır.

Nesneleri yönetmek için gereken en düşük yönetici izinleri hangileridir?

Konak havuzları ve diğer nesneleri oluşturmak için, üzerinde çalışmakta olduğunu abonelik veya kaynak grubu üzerinde Katkıda Bulunan rolü atanmış olması gerekir.

Uygulama gruplarını kullanıcılara veya kullanıcı gruplarına yayımlamak için bir uygulama grubunda Kullanıcı Erişimi Yöneticisi rolü atanmış olması gerekir.

Bir yöneticiyi yalnızca kullanıcılara ileti gönderme, oturumun dışında kullanıcı oturumu açma gibi kullanıcı oturumlarını yönetmesini kısıtlamak için özel roller oluşturabilirsiniz. Örneğin:

"actions": [
"Microsoft.Resources/deployments/operations/read",
"Microsoft.Resources/tags/read",
"Microsoft.Authorization/roleAssignments/read",
"Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/sessionhosts/usersessions/*",
"Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/sessionhosts/read",
"Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools/sessionhosts/write"
],
"notActions": [],
"dataActions": [],
"notDataActions": []
}

Azure Sanal Masaüstü, ayrılmış Azure Active Directory destekliyor mu?

Kullanıcı bir uygulama grubuna atandığı zaman, hizmet basit bir Azure rol ataması yapar. Sonuç olarak, kullanıcının Azure Active Directory (AD) ve uygulama grubunun Azure AD'sinde aynı konumda olması gerekir. Konak havuzları, uygulama grupları ve çalışma alanları gibi tüm hizmet nesnelerinin de kullanıcıyla aynı Azure AD'de olması gerekir.

Active Directory'yi aynı sanal ağ (VNET) üzerinde kullanıcının Azure AD'si ile eşitleyebiliyorsanız, farklı bir Azure AD'de sanal makineler (VM) oluşturabilirsiniz.

Konum kısıtlamaları nedir?

Tüm hizmet kaynaklarıyla ilişkilendirilmiş bir konum vardır. Konak havuzunun konumu, konak havuzu için hizmet meta verisi hangi coğrafyada depolandığı belirler. Bir uygulama grubu konak havuzu olmadan mevcut olamaz. RemoteApp uygulama grubuna uygulama eklerken, başlat menüsü uygulamalarını belirlemek için bir oturum ana bilgisayarı da gerekir. Herhangi bir uygulama grubu eylemi için, konak havuzunda da ilgili bir veri erişimine ihtiyacınız vardır. Verilerin birden çok konum arasında aktarılamay olduğundan emin olmak için uygulama grubunun konumu konak havuzuyla aynı olması gerekir.

Çalışma alanlarının da uygulama gruplarıyla aynı konumda olması gerekir. Çalışma alanı her güncelleştirmede, ilgili uygulama grubu da bu grupla birlikte uzer. Uygulama gruplarında olduğu gibi hizmet için de tüm çalışma alanlarının aynı konumda oluşturulan uygulama gruplarıyla ilişkilendirilmiş olması gerekir.

PowerShell'de bir nesnenin özelliklerini nasıl genişletebilirsiniz?

PowerShell cmdlet'ini çalıştırarak yalnızca kaynak adını ve konumunu görüyorsunuz.

Örneğin:

Get-AzWvdHostPool -Name 0224hp -ResourceGroupName 0224rg

Location Name   Type
-------- ----   ----
westus   0224hp Microsoft.DesktopVirtualization/hostpools

Bir kaynağın tüm özelliklerini görmek için format-list fl cmdlet'in sonuna veya ekleyin.

Örneğin:

Get-AzWvdHostPool -Name 0224hp -ResourceGroupName 0224rg |fl

Belirli özellikleri görmek için veya sonrasındaki belirli özellik adlarını format-list fl ekleyin.

Örneğin:

Get-AzWvdHostPool -Name demohp -ResourceGroupName 0414rg |fl CustomRdpProperty

CustomRdpProperty : audiocapturemode:i:0;audiomode:i:0;drivestoredirect:s:;redirectclipboard:i:1;redirectcomports:i:0;redirectprinters:i:1;redirectsmartcards:i:1;screen modeid:i:2;

Azure Sanal Masaüstü konuk kullanıcıları destekliyor mu?

Azure Sanal Masaüstü, Azure AD konuk kullanıcı hesaplarını desteklemez. Örneğin, bir konuk kullanıcı grubunun kendi şirketinde Microsoft 365 E3 Kullanıcı Başına, Windows E3 Kullanıcı Başına veya WIN VDA lisansları olduğunu, ancak farklı bir şirketin Azure AD'sinde konuk kullanıcılar olduğunu kabul edin. Diğer şirket, konuk kullanıcıların kullanıcı nesnelerini yerel hesaplar gibi hem Azure AD'de hem de Active Directory'de yönetir.

Üçüncü bir taraf avantajı için kendi lisanslarınızı kullanamıyabileceksiniz. Ayrıca, Azure Sanal Masaüstü şu anda Microsoft Hesabını (MSA) desteklemez.

Neden WVDConnections tablosunda istemci IP adresini göremiyorum?

Şu anda web istemcisinin IP adreslerini toplamak için güvenilir bir yol yoktur, bu nedenle bu değeri tabloya dahil etmeyebilirsiniz.

Azure Sanal Masaüstü yedeklemeleri nasıl ele alır?

Azure'da yedeklemeyi işlemeye için birden çok seçenek vardır. Azure backup, Site Recovery ve anlık görüntüleri kullanabilirsiniz.

Azure Sanal Masaüstü üçüncü taraf işbirliği uygulamalarını destekliyor mu?

Azure Sanal Masaüstü şu anda Teams için en iyi duruma getirilmiş durumdadır. Microsoft şu anda Yakınlaştırma gibi üçüncü taraf işbirliği uygulamalarını desteklemez. Üçüncü taraf kuruluşlar, müşterilerine uyumluluk yönergeleri vermekle sorumludur. Azure Sanal Masaüstü ayrıca Skype Kurumsal'ı desteklemez.

Havuza alındı'dan kişisel konak havuzlarına değiştirebilir miyim?

Bir konak havuzu oluşturdukta türünü değiştiremezsiniz. Ancak, bir konak havuzuna kaydolan tüm VM'leri farklı bir konak havuzu türüne taşıyabilirsiniz.

FSLogix hangi en büyük profil boyutunu işebilir?

FSLogix'te sınırlamalar veya kotalar, kullanıcı profili VHD(X) dosyalarını depolamak için kullanılan depolama dokusuna bağlıdır.

Aşağıdaki tabloda, bir FSLogix profilinin her bir kullanıcı için kaç IOPS desteklemesi gerektiğinin bir örneği ve verir. Gereksinimler kullanıcıya, uygulamalara ve her profilde yapılan etkinliklere bağlı olarak büyük ölçüde farklılık gösterebilir.

Kaynak Gereksinim
Kararlı durum IOPS 10
Oturum açma/oturum açma IOPS 50

Bu tablodaki örnek tek bir kullanıcıdır, ancak ortamınızdaki toplam kullanıcı sayısına ilişkin gereksinimleri tahmin etmek için kullanılabilir. Örneğin, 100 kullanıcı için yaklaşık 1.000 IOPS ve oturum açma ve oturum açma sırasında yaklaşık 5.000 IOPS gerekir.

Konak havuzlarında oluşturulan konak havuzları için bir ölçek sınırı Azure portal?

Bu faktörler konak havuzları için ölçek sınırını etkileyebilir:

Azure Sanal Masaüstü ortamlarını Azure Lighthouse?

Azure Lighthouse, Azure Sanal Masaüstü ortamlarının yönetilmesini tam olarak desteklemez. Lighthouse şu anda Azure AD kiracıları arası kullanıcı yönetimini desteklememektedir. Lighthouse müşterilerinin kullanıcıları yönetmek için azure AD'de oturum açması gerekir.

CsP korumalı alan aboneliklerini Azure Sanal Masaüstü hizmetiyle de kullanasınız. Daha fazla bilgi için bkz. Tümleştirme korumalı alanı hesabı.

Son olarak, CSP sahip hesabından kaynak sağlayıcısını etkinleştirdiyseniz CSP müşteri hesapları kaynak sağlayıcısını değiştiremez.

Kayıt sorunlarını önlemek için VM'lerimi ne sıklıkta açmam gerekir?

Bir VM'yi Azure Sanal Masaüstü hizmeti içindeki bir konak havuzuna kaydettikten sonra, aracı VM etkin olduğunda düzenli olarak VM'nin belirteci yeniler. Kayıt belirtecin sertifikası 90 gün boyunca geçerlidir. Bu 90 günlük sınır nedeniyle, makinenin belirteçlerini yenileyerek aracıyı ve yan yana yığın bileşenlerini güncelleştirebilecek şekilde 90 günde bir 20 dakika boyunca sanal makinelerin çevrimiçi olması önerilir. Vm'nizin bu süre içinde açık olması, kayıt belirtecini süresinin dolmasını veya geçersiz hale uğramasını önler. VM'nizi 90 gün sonra başlattınız ve kayıt sorunlarıyla karşılaşıyorsanız, VM'yi konak havuzundan kaldırmak, aracıyı yeniden yüklemek ve havuza yeniden kaydı yapmak için Azure Sanal Masaüstü aracısı sorun giderme kılavuzunda verilen yönergeleri izleyin.

Konak havuzları oluştururken kullanılabilirlik seçeneklerini ayarlamam gerekir mi?

Evet. Azure Sanal Masaüstü konak havuzları, vm oluşturmada kullanılabilirlik kümesi veya kullanılabilirlik alanı seçme seçeneğine sahiptir. Bu kullanılabilirlik seçenekleri, Azure İşlem aynıdır. Konak havuzunda oluşturacağın VM için bir bölge seçerseniz, bu ayar o bölgede oluşturacağın tüm VM'lere otomatik olarak uygulanır. Konak havuzu VM'lerinizi birden çok bölgeye yaymayı tercih ederseniz, yeni vm'ler için el ile yeni bir bölge seçmek için Azure portal ile sanal makine ekleme yönergelerini izlemeniz gerekir.

Benim için en uygun kullanılabilirlik seçeneği hangisidir?

VM'ler için kullanabileceğiniz kullanılabilirlik seçeneği, görüntü konumunuz ve yönetilen disk alanlarına bağlıdır. Aşağıdaki tabloda, dağıtımınız için hangi seçeneğin en uygun olduğunu anlamanıza yardımcı olmak için her bir ayarın bu değişkenlerle ilişkisi açık bir şekilde açık bir şekilde açık bir şekilde ve açıklama sağlar.

Kullanılabilirlik seçeneği Görüntü konumu Yönetilen disk seçeneği düğmesini kullanma (radyo düğmesi)
Hiçbiri Galeri Varsayılan olarak "Evet" ile devre dışı bırakıldı
Hiçbiri Blob depolama Varsayılan olarak "Hayır" ile etkinleştirildi
Kullanılabilirlik alanı Galeri (BLOB depolama seçeneği devre dışı) Varsayılan olarak "Yes" ile devre dışı
Yönetilen SKU ile kullanılabilirlik kümesi (yönetilen disk) Galeri Varsayılan olarak "Yes" ile devre dışı
Yönetilen SKU ile kullanılabilirlik kümesi (yönetilen disk) Blob depolama Varsayılan olarak "Hayır" ile etkinleştirildi
Yönetilen SKU ile kullanılabilirlik kümesi (yönetilen disk) BLOB depolama (Galeri seçeneği devre dışı) Varsayılan olarak "Hayır" ile devre dışı
Kullanılabilirlik kümesi (Kullanıcı tarafından yeni oluşturulan) Galeri Varsayılan olarak "Yes" ile devre dışı
Kullanılabilirlik kümesi (Kullanıcı tarafından yeni oluşturulan) Blob depolama Varsayılan olarak "Hayır" ile etkinleştirildi