Dav4 ve Dasv4 serisiDav4 and Dasv4-series

Dav4-Series ve Dasv4 serisi, çok iş parçacıklı bir yapılandırmada AMD 'nin 2.35 GHz EPıCTM 7452 işlemcisini kullanan yeni boyutlardır. her 8 çekirdeğe, bu L3 önbelleğin, genel amaçlı iş yüklerini çalıştırmaya yönelik müşteri seçeneklerini artıran 256 en az 8The Dav4-series and Dasv4-series are new sizes utilizing AMD's 2.35Ghz EPYCTM 7452 processor in a multi-threaded configuration with up to 256 MB L3 cache dedicating 8 MB of that L3 cache to every 8 cores increasing customer options for running their general purpose workloads. Dav4-Series ve Dasv4 serisi, D & Dsv3 serisi ile aynı bellek ve disk yapılandırmalarına sahiptir.The Dav4-series and Dasv4-series have the same memory and disk configurations as the D & Dsv3-series.

Dav4 serisiDav4-series

ACU: 230-260ACU: 230-260

Premium Depolama: desteklenmiyorPremium Storage: Not Supported

Premium depolama önbelleği: desteklenmiyorPremium Storage caching: Not Supported

Dinamik Geçiş: destekleniyorLive Migration: Supported

Güncelleştirmeleri koruyan bellek: desteklenirMemory Preserving Updates: Supported

Dav4 serisi Boyutlar, 3.35 GHz 'nin en yüksek frekansını elde etmeye yönelik 2.35 GHz AMD EPıCTM 7452 işlemcisini temel alır.Dav4-series sizes are based on the 2.35Ghz AMD EPYCTM 7452 processor that can achieve a boosted maximum frequency of 3.35GHz. Dav4 serisi boyutları, üretim iş yüklerinin çoğu için vCPU, bellek ve geçici depolama alanı birleşimini sunar.The Dav4-series sizes offer a combination of vCPU, memory and temporary storage for most production workloads. Veri disk depolaması, sanal makinelerden ayrı olarak faturalandırılır.Data disk storage is billed separately from virtual machines. Premium SSD 'yi kullanmak için Dasv4 boyutlarını kullanın.To use premium SSD, use the Dasv4 sizes. Dasv4 boyutları için fiyatlandırma ve faturalandırma ölçümleri Dav4 serisi ile aynıdır.The pricing and billing meters for Dasv4 sizes are the same as the Dav4-series.

BoyutSize Sanal işlemcivCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Maksimum veri diskleriMax data disks Maksimum geçici depolama aktarım hızı: IOPS / Okuma MB/sn / Yazma MB/snMax temp storage throughput: IOPS / Read MBps / Write MBps En fazla NICMax NICs Beklenen ağ bant genişliği (MB/sn)Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_D2a_v4Standard_D2a_v4 22 88 5050 44 3000/46/233000 / 46 / 23 22 10001000
Standard_D4a_v4Standard_D4a_v4 44 1616 100100 88 6000/93/466000 / 93 / 46 22 20002000
Standard_D8a_v4Standard_D8a_v4 88 3232 200200 1616 12000/187/9312000 / 187 / 93 44 40004000
Standard_D16a_v4Standard_D16a_v4 1616 6464 400400 3232 24000/375/18724000 / 375 / 187 88 80008000
Standard_D32a_v4Standard_D32a_v4 3232 128128 800800 3232 48000/750/37548000 / 750 / 375 88 1600016000
Standard_D48a_v4Standard_D48a_v4 4848 192192 12001200 3232 96000/1000/50096000 / 1000 / 500 88 2400024000
Standard_D64a_v4Standard_D64a_v4 6464 256256 16001600 3232 96000/1000/50096000 / 1000 / 500 88 3000030000
Standard_D96a_v4Standard_D96a_v4 9696 384384 24002400 3232 96000/1000/50096000 / 1000 / 500 88 3000030000

Dasv4 serisiDasv4-series

ACU: 230-260ACU: 230-260

Premium Depolama: desteklenirPremium Storage: Supported

Premium depolama önbelleği: desteklenirPremium Storage caching: Supported

Dinamik Geçiş: destekleniyorLive Migration: Supported

Güncelleştirmeleri koruyan bellek: desteklenirMemory Preserving Updates: Supported

Dasv4 serisi Boyutlar, 3.35 GHz 'nin en yüksek frekansını ve Premium SSD 'yi kullanmayı sağlayan 2.35 GHz AMD EPICTM 7452 işlemcisini temel alır.Dasv4-series sizes are based on the 2.35Ghz AMD EPYCTM 7452 processor that can achieve a boosted maximum frequency of 3.35GHz and use premium SSD. Dasv4 serisi boyutları, üretim iş yüklerinin çoğu için vCPU, bellek ve geçici depolama alanı birleşimini sunar.The Dasv4-series sizes offer a combination of vCPU, memory and temporary storage for most production workloads.

BoyutSize Sanal işlemcivCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Maksimum veri diskleriMax data disks Maksimum önbelleğe alınmış ve geçici depolama aktarım hızı: IOPS-MB/sn (önbellek boyutu GiB biriminde)Max cached and temp storage throughput: IOPS / MBps (cache size in GiB) Maksimum önbelleğe alınmamış disk aktarım hızı: IOPS-MB/snMax uncached disk throughput: IOPS / MBps En fazla NICMax NICs Beklenen ağ bant genişliği (MB/sn)Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_D2as_v4Standard_D2as_v4 22 88 1616 44 4000/32 (50)4000 / 32 (50) 3200/483200 / 48 22 10001000
Standard_D4as_v4Standard_D4as_v4 44 1616 3232 88 8000/64 (100)8000 / 64 (100) 6400/966400 / 96 22 20002000
Standard_D8as_v4Standard_D8as_v4 88 3232 6464 1616 16000/128 (200)16000 / 128 (200) 12800/19212800 / 192 44 40004000
Standard_D16as_v4Standard_D16as_v4 1616 6464 128128 3232 32000/255 (400)32000 / 255 (400) 25600/38425600 / 384 88 80008000
Standard_D32as_v4Standard_D32as_v4 3232 128128 256256 3232 64000/510 (800)64000 / 510 (800) 51200/76851200 / 768 88 1600016000
Standard_D48as_v4Standard_D48as_v4 4848 192192 384384 3232 96000/1020 (1200)96000 / 1020 (1200) 76800/114876800 / 1148 88 2400024000
Standard_D64as_v4Standard_D64as_v4 6464 256256 512512 3232 128000/1020 (1600)128000 / 1020 (1600) 80000/120080000 / 1200 88 3000030000
Standard_D96as_v4Standard_D96as_v4 9696 384384 768768 3232 192000/1020 (2400)192000 / 1020 (2400) 80000/120080000 / 1200 88 3000030000

Boyut tablosu tanımlarıSize table definitions

  • Depolama kapasitesi GiB veya 1024^3 bayt cinsinden gösterilmiştir.Storage capacity is shown in units of GiB or 1024^3 bytes. GB (1000 ^ 3 bayt) cinsinden ölçülen diskleri GiB 'de ölçülen disklere (1024 ^ 3) karşılaştırdığınızda, GiB 'de verilen kapasite numaralarının daha küçük görünebileceğinden emin unutmayın.When you compare disks measured in GB (1000^3 bytes) to disks measured in GiB (1024^3) remember that capacity numbers given in GiB may appear smaller. Örneğin, 1023 GiB = 1098,4 GB.For example, 1023 GiB = 1098.4 GB.

  • Disk aktarım hızı, saniye başına giriş/çıkış işlemi sayısı (IOPS) ve MB/sn (MB/sn = 10^6 bayt/sn) üzerinden ölçülür.Disk throughput is measured in input/output operations per second (IOPS) and MBps where MBps = 10^6 bytes/sec.

  • Veri diskleri önbelleğe alınmış veya alınmamış modlarda çalışabilir.Data disks can operate in cached or uncached modes. Önbelleğe alınmış veri diski işlemi için ana bilgisayar önbelleği SaltOkunur veya OkuYaz moduna ayarlanır.For cached data disk operation, the host cache mode is set to ReadOnly or ReadWrite. Önbelleğe alınmamış veri diski işlemi için ana bilgisayar önbelleği Yok moduna ayarlanır.For uncached data disk operation, the host cache mode is set to None.

  • Sanal makinelerinize en iyi performansı elde etmek istiyorsanız, vCPU başına veri disklerinin sayısını iki disk ile sınırlamanız gerekir.If you want to get the best performance for your VMs, you should limit the number of data disks to two disks per vCPU.

  • Beklenen ağ bant genişliği tüm ormanlarda tüm NIC 'lerde sanal makine türü başına ayrılan en yüksek bant genişliğine sahip olur.Expected network bandwidth is the maximum aggregated bandwidth allocated per VM type across all NICs, for all destinations. Daha fazla bilgi için bkz. sanal makine ağ bant genişliği.For more information, see Virtual machine network bandwidth.

    Üst sınırlar garanti edilmez.Upper limits aren't guaranteed. Hedeflenen uygulama için doğru sanal makine türünü seçmek için teklif kılavuzunu sınırlandırır.Limits offer guidance for selecting the right VM type for the intended application. Gerçek ağ performansı, ağ tıkanıklığı, uygulama yüklemeleri ve ağ ayarları gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.Actual network performance will depend on several factors including network congestion, application loads, and network settings. Ağ aktarım hızını iyileştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure sanal makineler için ağ aktarım hızını iyileştirme.For information on optimizing network throughput, see Optimize network throughput for Azure virtual machines. Linux veya Windows üzerinde beklenen ağ performansını elde etmek için belirli bir sürüm seçmeniz veya VM 'nizi en iyi hale getirmeniz gerekebilir.To achieve the expected network performance on Linux or Windows, you may need to select a specific version or optimize your VM. Daha fazla bilgi için bkz. bant genişliği/işleme testi (NTTTCP).For more information, see Bandwidth/Throughput testing (NTTTCP).

Diğer boyutlar ve bilgilerOther sizes and information

Fiyatlandırma Hesaplayıcı: Fiyatlandırma HesaplayıcıPricing Calculator: Pricing Calculator

Disk türleri hakkında daha fazla bilgi: disk türleriMore information on Disks Types : Disk Types

Sonraki adımlarNext steps

Azure işlem birimlerinin (ACU) Azure SKU 'ları genelinde işlem performansını karşılaştırmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.Learn more about how Azure compute units (ACU) can help you compare compute performance across Azure SKUs.