Ev3 ve Esv3 serisiEv3 and Esv3-series

Ev3 ve Esv3 serisi, Intel® Xeon® Platinum 8272CL (Cascade Lake) üzerinde çalışır. ya da Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (ufuk Gölü) veya bir hiper iş yükleri için Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (çok Iyi) işlemcisi, çoğu genel amaçlı iş yükleri için daha iyi bir değer teklifi sağlar ve Ev3 ' yi diğer bulutların genel amaçlı VM 'Leri ile hizalı hale getiriyor.The Ev3 and Esv3-series run on Intel® Xeon® Platinum 8272CL (Cascade Lake), or Intel® Xeon® 8171M 2.1 GHz (Skylake), or the Intel® Xeon® E5-2673 v4 2.3 GHz (Broadwell) processor in a hyper-threaded configuration, providing a better value proposition for most general purpose workloads, and bringing the Ev3 into alignment with the general purpose VMs of most other clouds. Bellek ve ağ sınırları, hiper iş parçacığına geçme ile hizalanmak üzere bir çekirdek temelinde ayarlandığı sürece (7 GiB/vCPU 'dan 8 GiB/vCPU 'ya kadar) bellek genişletilir.Memory has been expanded (from 7 GiB/vCPU to 8 GiB/vCPU) while disk and network limits have been adjusted on a per core basis to align with the move to hyperthreading. Ev3, D/dv2 ailelerinin yüksek bellek sanal makine boyutlarına göre takip edilir.The Ev3 is the follow up to the high memory VM sizes of the D/Dv2 families.

Ev3 serisiEv3-series

Ev3 serisi örnekler Intel® Xeon® Platinum 8272CL (Cascade Lake), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (ufuk Gölü) veya Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (çok Iyi) işlemcileri ve Feature Intel Turbo Boost Technology 2,0 üzerinde çalışır.Ev3-series instances run on Intel® Xeon® Platinum 8272CL (Cascade Lake), Intel® Xeon® 8171M 2.1 GHz (Skylake), or the Intel® Xeon® E5-2673 v4 2.3 GHz (Broadwell) processors, and feature Intel Turbo Boost Technology 2.0. Ev3 serisi örnekleri, yoğun bellek kullanımlı kurumsal uygulamalar için idealdir.Ev3-series instances are ideal for memory-intensive enterprise applications.

Veri disk depolaması, sanal makinelerden ayrı olarak faturalandırılır.Data disk storage is billed separately from virtual machines. Premium depolama disklerini kullanmak için ESv3 boyutlarını kullanın.To use premium storage disks, use the ESv3 sizes. ESv3 boyutları için fiyatlandırma ve faturalandırma oranları Ev3 serisi ile aynıdır.The pricing and billing meters for ESv3 sizes are the same as Ev3-series.

Ev3 serisi VM 'nin özelliği, hiper Iş parçacığı teknolojisinin Intel®.Ev3-series VM’s feature Intel® Hyper-Threading Technology.

ACU: 160-190ACU: 160 - 190

Premium Depolama: desteklenmiyorPremium Storage: Not Supported

Premium depolama önbelleği: desteklenmiyorPremium Storage caching: Not Supported

Dinamik Geçiş: destekleniyorLive Migration: Supported

Güncelleştirmeleri koruyan bellek: desteklenirMemory Preserving Updates: Supported

BoyutSize Sanal işlemcivCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Maksimum veri diskleriMax data disks Maksimum geçici depolama aktarım hızı: IOPS / Okuma MB/sn / Yazma MB/snMax temp storage throughput: IOPS / Read MBps / Write MBps En fazla NICMax NICs Ağ bant genişliğiNetwork bandwidth
Standard_E2_v3Standard_E2_v3 22 1616 5050 44 3000/46/233000/46/23 22 10001000
Standard_E4_v3Standard_E4_v3 44 3232 100100 88 6000/93/466000/93/46 22 20002000
Standard_E8_v3Standard_E8_v3 88 6464 200200 1616 12000/187/9312000/187/93 44 40004000
Standard_E16_v3Standard_E16_v3 1616 128128 400400 3232 24000/375/18724000/375/187 88 80008000
Standard_E20_v3Standard_E20_v3 2020 160160 500500 3232 30000/469/23430000/469/234 88 1000010000
Standard_E32_v3Standard_E32_v3 3232 256256 800800 3232 48000/750/37548000/750/375 88 1600016000
Standard_E48_v3Standard_E48_v3 4848 384384 12001200 3232 96000/1000/50096000/1000/500 88 2400024000
Standard_E64_v3Standard_E64_v3 6464 432432 16001600 3232 96000/1000/50096000/1000/500 88 3000030000
Standard_E64i_v3 1, 2Standard_E64i_v3 1,2 6464 432432 16001600 3232 96000/1000/50096000/1000/500 88 3000030000

1 kısıtlı çekirdek boyutu var.1 Constrained core sizes available.

2 örnek, tek bir müşteriye adanmış donanımlar için yalıtılmıştır.2 Instance is isolated to hardware dedicated to a single customer.

Esv3 serisiEsv3-series

Esv3 serisi örnekler Intel® Xeon® Platinum 8272CL (Cascade Lake), Intel® Xeon® 8171M 2,1 GHz (ufuk Gölü) veya Intel® Xeon® E5-2673 v4 2,3 GHz (çok Iyi) işlemci, özellik Intel Turbo Boost Technology 2,0 ve Premium Storage kullanma üzerinde çalışır.Esv3-series instances run on Intel® Xeon® Platinum 8272CL (Cascade Lake), Intel® Xeon® 8171M 2.1 GHz (Skylake), or the Intel® Xeon® E5-2673 v4 2.3 GHz (Broadwell) processor, feature Intel Turbo Boost Technology 2.0 and use premium storage. Esv3 serisi örnekler, bellek açısından yoğun kurumsal uygulamalar için idealdir.Esv3-series instances are ideal for memory-intensive enterprise applications.

Esv3 serisi VM 'nin özelliği, hiper Iş parçacığı teknolojisinin Intel®.Esv3-series VM’s feature Intel® Hyper-Threading Technology.

ACU: 160-190ACU: 160-190

Premium Depolama: desteklenirPremium Storage: Supported

Premium depolama önbelleği: desteklenirPremium Storage caching: Supported

Dinamik Geçiş: destekleniyorLive Migration: Supported

Güncelleştirmeleri koruyan bellek: desteklenirMemory Preserving Updates: Supported

BoyutSize Sanal işlemcivCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Maksimum veri diskleriMax data disks Maksimum önbelleğe alınmış ve geçici depolama aktarım hızı: ıOPS/MBps (GiB 'de önbellek boyutu)Max cached and temp storage throughput: IOPS/MBps (cache size in GiB) Önbelleğe alınmamış maksimum disk aktarım hızı: ıOPS/MBpsMax uncached disk throughput: IOPS/MBps En fazla NICMax NICs Beklenen ağ bant genişliği (MB/sn)Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_E2s_v3Standard_E2s_v3 22 1616 3232 44 4000/32 (50)4000/32 (50) 3200/483200/48 2/10002/1000
Standard_E4s_v3 1Standard_E4s_v3 1 44 3232 6464 88 8000/64 (100)8000/64 (100) 6400/966400/96 22 20002000
Standard_E8s_v3 1Standard_E8s_v3 1 88 6464 128128 1616 16000/128 (200)16000/128 (200) 12800/19212800/192 44 40004000
Standard_E16s_v3 1Standard_E16s_v3 1 1616 128128 256256 3232 32000/256 (400)32000/256 (400) 25600/38425600/384 88 80008000
Standard_E20s_v3Standard_E20s_v3 2020 160160 320320 3232 40000/320 (400)40000/320 (400) 32000/48032000/480 8/100008/10000
Standard_E32s_v3 1Standard_E32s_v3 1 3232 256256 512512 3232 64000/512 (800)64000/512 (800) 51200/76851200/768 88 1600016000
Standard_E48s_v3 1Standard_E48s_v3 1 4848 384384 768768 3232 96000/768 (1200)96000/768 (1200) 76800/115276800/1152 88 2400024000
Standard_E64s_v3 1Standard_E64s_v3 1 6464 432432 864864 3232 128000/1024 (1600)128000/1024 (1600) 80000/120080000/1200 88 3000030000
Standard_E64is_v3 2Standard_E64is_v3 2 6464 432432 864864 3232 128000/1024 (1600)128000/1024 (1600) 80000/120080000/1200 88 3000030000

1 kısıtlı çekirdek boyutu var.1 Constrained core sizes available.

2 örnek, tek bir müşteriye adanmış donanımlar için yalıtılmıştır.2 Instance is isolated to hardware dedicated to a single customer.

Boyut tablosu tanımlarıSize table definitions

  • Depolama kapasitesi GiB veya 1024^3 bayt cinsinden gösterilmiştir.Storage capacity is shown in units of GiB or 1024^3 bytes. GB (1000 ^ 3 bayt) cinsinden ölçülen diskleri GiB 'de ölçülen disklere (1024 ^ 3) karşılaştırdığınızda, GiB 'de verilen kapasite numaralarının daha küçük görünebileceğinden emin unutmayın.When you compare disks measured in GB (1000^3 bytes) to disks measured in GiB (1024^3) remember that capacity numbers given in GiB may appear smaller. Örneğin, 1023 GiB = 1098,4 GB.For example, 1023 GiB = 1098.4 GB.

  • Disk aktarım hızı, saniye başına giriş/çıkış işlemi sayısı (IOPS) ve MB/sn (MB/sn = 10^6 bayt/sn) üzerinden ölçülür.Disk throughput is measured in input/output operations per second (IOPS) and MBps where MBps = 10^6 bytes/sec.

  • Veri diskleri önbelleğe alınmış veya alınmamış modlarda çalışabilir.Data disks can operate in cached or uncached modes. Önbelleğe alınmış veri diski işlemi için ana bilgisayar önbelleği SaltOkunur veya OkuYaz moduna ayarlanır.For cached data disk operation, the host cache mode is set to ReadOnly or ReadWrite. Önbelleğe alınmamış veri diski işlemi için ana bilgisayar önbelleği Yok moduna ayarlanır.For uncached data disk operation, the host cache mode is set to None.

  • Sanal makinelerinize en iyi performansı elde etmek istiyorsanız, vCPU başına veri disklerinin sayısını iki disk ile sınırlamanız gerekir.If you want to get the best performance for your VMs, you should limit the number of data disks to two disks per vCPU.

  • Beklenen ağ bant genişliği tüm ormanlarda tüm NIC 'lerde sanal makine türü başına ayrılan en yüksek bant genişliğine sahip olur.Expected network bandwidth is the maximum aggregated bandwidth allocated per VM type across all NICs, for all destinations. Daha fazla bilgi için bkz. sanal makine ağ bant genişliği.For more information, see Virtual machine network bandwidth.

    Üst sınırlar garanti edilmez.Upper limits aren't guaranteed. Hedeflenen uygulama için doğru sanal makine türünü seçmek için teklif kılavuzunu sınırlandırır.Limits offer guidance for selecting the right VM type for the intended application. Gerçek ağ performansı, ağ tıkanıklığı, uygulama yüklemeleri ve ağ ayarları gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.Actual network performance will depend on several factors including network congestion, application loads, and network settings. Ağ aktarım hızını iyileştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure sanal makineler için ağ aktarım hızını iyileştirme.For information on optimizing network throughput, see Optimize network throughput for Azure virtual machines. Linux veya Windows üzerinde beklenen ağ performansını elde etmek için belirli bir sürüm seçmeniz veya VM 'nizi en iyi hale getirmeniz gerekebilir.To achieve the expected network performance on Linux or Windows, you may need to select a specific version or optimize your VM. Daha fazla bilgi için bkz. bant genişliği/işleme testi (NTTTCP).For more information, see Bandwidth/Throughput testing (NTTTCP).

Diğer boyutlar ve bilgilerOther sizes and information

Fiyatlandırma Hesaplayıcı: Fiyatlandırma HesaplayıcıPricing Calculator: Pricing Calculator

Disk türleri hakkında daha fazla bilgi: disk türleriMore information on Disks Types : Disk Types

Sonraki adımlarNext steps

Azure işlem birimlerinin (ACU) Azure SKU 'ları genelinde işlem performansını karşılaştırmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.Learn more about how Azure compute units (ACU) can help you compare compute performance across Azure SKUs.