HB serisiHB-series

HB Serisi VM 'Ler, akıcı Dynamics, açık sınırlı öğe analizi ve hava durumu modelleme gibi bellek bant genişliğine göre çalışan uygulamalar için iyileştirilmiştir.HB-series VMs are optimized for applications driven by memory bandwidth, such as fluid dynamics, explicit finite element analysis, and weather modeling. HB VM 'Ler özelliği 60 AMD EPIC 7551 işlemci çekirdekleri, CPU çekirdeği başına 4 GB RAM ve eşzamanlı çoklu iş parçacığı yok.HB VMs feature 60 AMD EPYC 7551 processor cores, 4 GB of RAM per CPU core, and no simultaneous multithreading. Bir HB VM, en fazla 260 GB/sn bellek bant genişliği sağlar.An HB VM provides up to 260 GB/sec of memory bandwidth.

ACU: 199-216ACU: 199-216

Premium Depolama: desteklenirPremium Storage: Supported

Premium depolama önbelleği: desteklenirPremium Storage Caching: Supported

Dinamik Geçiş: desteklenmiyorLive Migration: Not Supported

Güncelleştirmeleri koruyan bellek: desteklenmiyorMemory Preserving Updates: Not Supported

BoyutSize Sanal işlemcivCPU İşlemciProcessor Bellek (GB)Memory (GB) Bellek bant genişliği GB/snMemory bandwidth GB/s Taban CPU sıklığı (GHz)Base CPU frequency (GHz) Tüm çekirdekler sıklığı (GHz, tepe)All-cores frequency (GHz, peak) Tek çekirdekli sıklık (GHz, tepe)Single-core frequency (GHz, peak) RDMA performansı (GB/sn)RDMA performance (Gb/s) MPı desteğiMPI support Geçici depolama (GB)Temp storage (GB) Maksimum veri diskleriMax data disks En fazla Ethernet NICMax Ethernet NICs
Standard_HB60rsStandard_HB60rs 6060 AMD EPYıC 7551AMD EPYC 7551 240240 263263 2,02.0 2.552.55 2.552.55 100100 TümüAll 700700 44 11

Boyut tablosu tanımlarıSize table definitions

  • Depolama kapasitesi GiB veya 1024^3 bayt cinsinden gösterilmiştir.Storage capacity is shown in units of GiB or 1024^3 bytes. GB (1000 ^ 3 bayt) cinsinden ölçülen diskleri GiB 'de ölçülen disklere (1024 ^ 3) karşılaştırdığınızda, GiB 'de verilen kapasite numaralarının daha küçük görünebileceğinden emin unutmayın.When you compare disks measured in GB (1000^3 bytes) to disks measured in GiB (1024^3) remember that capacity numbers given in GiB may appear smaller. Örneğin, 1023 GiB = 1098,4 GB.For example, 1023 GiB = 1098.4 GB.

  • Disk aktarım hızı, saniye başına giriş/çıkış işlemi sayısı (IOPS) ve MB/sn (MB/sn = 10^6 bayt/sn) üzerinden ölçülür.Disk throughput is measured in input/output operations per second (IOPS) and MBps where MBps = 10^6 bytes/sec.

  • Veri diskleri önbelleğe alınmış veya alınmamış modlarda çalışabilir.Data disks can operate in cached or uncached modes. Önbelleğe alınmış veri diski işlemi için ana bilgisayar önbelleği SaltOkunur veya OkuYaz moduna ayarlanır.For cached data disk operation, the host cache mode is set to ReadOnly or ReadWrite. Önbelleğe alınmamış veri diski işlemi için ana bilgisayar önbelleği Yok moduna ayarlanır.For uncached data disk operation, the host cache mode is set to None.

  • Sanal makinelerinize en iyi performansı elde etmek istiyorsanız, vCPU başına veri disklerinin sayısını iki disk ile sınırlamanız gerekir.If you want to get the best performance for your VMs, you should limit the number of data disks to two disks per vCPU.

  • Beklenen ağ bant genişliği tüm ormanlarda tüm NIC 'lerde sanal makine türü başına ayrılan en yüksek bant genişliğine sahip olur.Expected network bandwidth is the maximum aggregated bandwidth allocated per VM type across all NICs, for all destinations. Daha fazla bilgi için bkz. sanal makine ağ bant genişliği.For more information, see Virtual machine network bandwidth.

    Üst sınırlar garanti edilmez.Upper limits aren't guaranteed. Hedeflenen uygulama için doğru sanal makine türünü seçmek için teklif kılavuzunu sınırlandırır.Limits offer guidance for selecting the right VM type for the intended application. Gerçek ağ performansı, ağ tıkanıklığı, uygulama yüklemeleri ve ağ ayarları gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.Actual network performance will depend on several factors including network congestion, application loads, and network settings. Ağ aktarım hızını iyileştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure sanal makineler için ağ aktarım hızını iyileştirme.For information on optimizing network throughput, see Optimize network throughput for Azure virtual machines. Linux veya Windows üzerinde beklenen ağ performansını elde etmek için belirli bir sürüm seçmeniz veya VM 'nizi en iyi hale getirmeniz gerekebilir.To achieve the expected network performance on Linux or Windows, you may need to select a specific version or optimize your VM. Daha fazla bilgi için bkz. bant genişliği/işleme testi (NTTTCP).For more information, see Bandwidth/Throughput testing (NTTTCP).

Diğer boyutlarOther sizes

Sonraki adımlarNext steps