M serisiM-series

M serisi, yüksek bir vCPU sayısı (128 vCPU kadar) ve büyük miktarda bellek (3,8 TiB 'ye kadar) sunar.The M-series offers a high vCPU count (up to 128 vCPUs) and a large amount of memory (up to 3.8 TiB). Son derece büyük veritabanları veya yüksek sanal CPU sayılarından ve büyük miktarda bellekten faydalanabilir diğer uygulamalar için de idealdir.It's also ideal for extremely large databases or other applications that benefit from high vCPU counts and large amounts of memory. Her ikisi de Intel ® Xeon ® CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHz ve Intel ® Xeon ® Platinum 8280(Cascade Lake) üzerinde desteklenir.M-series sizes are supported both on the Intel® Xeon® CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz and on the Intel® Xeon® Platinum 8280M (Cascade Lake).

A serisi VM 'nin özelliği Intel ® hiper Iş parçacığı teknolojisi.M-series VM's feature Intel® Hyper-Threading Technology.

ACU: 160-180ACU: 160-180

Premium Depolama: desteklenirPremium Storage: Supported

Premium depolama önbelleği: desteklenirPremium Storage caching: Supported

Dinamik Geçiş: desteklenmiyorLive Migration: Not Supported

Güncelleştirmeleri koruyan bellek: desteklenmiyorMemory Preserving Updates: Not Supported

Yazma Hızlandırıcısı: destekleniyorWrite Accelerator: Supported

BoyutSize Sanal işlemcivCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB Maksimum veri diskleriMax data disks Maksimum önbelleğe alınmış ve geçici depolama aktarım hızı: ıOPS/MBps (GiB 'de önbellek boyutu)Max cached and temp storage throughput: IOPS/MBps (cache size in GiB) Önbelleğe alınmamış maksimum disk aktarım hızı: ıOPS/MBpsMax uncached disk throughput: IOPS/MBps En fazla NICMax NICs Beklenen ağ bant genişliği (MB/sn)Expected network bandwidth (Mbps)
Standard_M8msStandard_M8ms 88 218,75218.75 256256 88 10000/100 (793)10000/100 (793) 5000/1255000/125 44 20002000
Standard_M16msStandard_M16ms 1616 437,5437.5 512512 1616 20000/200 (1587)20000/200 (1587) 10000/25010000/250 88 40004000
Standard_M32tsStandard_M32ts 3232 192192 10241024 3232 40000/400 (3174)40000/400 (3174) 20000/50020000/500 88 80008000
Standard_M32lsStandard_M32ls 3232 256256 10241024 3232 40000/400 (3174)40000/400 (3174) 20000/50020000/500 88 80008000
Standard_M32msStandard_M32ms 3232 875875 10241024 3232 40000/400 (3174)40000/400 (3174) 20000/50020000/500 88 80008000
Standard_M64s 1Standard_M64s 1 6464 10241024 20482048 6464 80000/800 (6348)80000/800 (6348) 40000/100040000/1000 88 1600016000
Standard_M64ls 1Standard_M64ls 1 6464 512512 20482048 6464 80000/800 (6348)80000/800 (6348) 40000/100040000/1000 88 1600016000
Standard_M64ms 1Standard_M64ms 1 6464 17921792 20482048 6464 80000/800 (6348)80000/800 (6348) 40000/100040000/1000 88 1600016000
Standard_M128s 1Standard_M128s 1 128128 20482048 40964096 6464 160000/1600 (12696)160000/1600 (12696) 80000/200080000/2000 88 3000030000
Standard_M128ms 1, 2Standard_M128ms 1,2 128128 38923892 40964096 6464 160000/1600 (12696)160000/1600 (12696) 80000/200080000/2000 88 3000030000
Standard_M64 1Standard_M64 1 6464 10241024 71687168 6464 80000/800 (1228)80000/800 (1228) 40000/100040000/1000 88 1600016000
Standard_M64m 1Standard_M64m 1 6464 17921792 71687168 6464 80000/800 (1228)80000/800 (1228) 40000/100040000/1000 88 1600016000
Standard_M128 1Standard_M128 1 128128 20482048 1433614336 6464 250000/1600 (2456)250000/1600 (2456) 80000/200080000/2000 88 3200032000
Standard_M128m 1Standard_M128m 1 128128 38923892 1433614336 6464 250000/1600 (2456)250000/1600 (2456) 80000/200080000/2000 88 3200032000

1 64 'Den fazla vCPU, desteklenen bu konuk sanal sistemlerinden birini gerektirir: Windows Server 2016, Ubuntu 16,04 LTS, SLES 12 SP2 ve Red Hat Enterprise Linux, centos 7,3 ya da LIS 4.2.1 ile Oracle Linux 7,3.1 More than 64 vCPU's require one of these supported guest OSes: Windows Server 2016, Ubuntu 16.04 LTS, SLES 12 SP2, and Red Hat Enterprise Linux, CentOS 7.3 or Oracle Linux 7.3 with LIS 4.2.1.

2 örnek, tek bir müşteriye adanmış donanımlar için yalıtılmıştır.2 Instance is isolated to hardware dedicated to a single customer.

Boyut tablosu tanımlarıSize table definitions

  • Depolama kapasitesi GiB veya 1024^3 bayt cinsinden gösterilmiştir.Storage capacity is shown in units of GiB or 1024^3 bytes. GB (1000 ^ 3 bayt) cinsinden ölçülen diskleri GiB 'de ölçülen disklere (1024 ^ 3) karşılaştırdığınızda, GiB 'de verilen kapasite numaralarının daha küçük görünebileceğinden emin unutmayın.When you compare disks measured in GB (1000^3 bytes) to disks measured in GiB (1024^3) remember that capacity numbers given in GiB may appear smaller. Örneğin, 1023 GiB = 1098,4 GB.For example, 1023 GiB = 1098.4 GB.

  • Disk aktarım hızı, saniye başına giriş/çıkış işlemi sayısı (IOPS) ve MB/sn (MB/sn = 10^6 bayt/sn) üzerinden ölçülür.Disk throughput is measured in input/output operations per second (IOPS) and MBps where MBps = 10^6 bytes/sec.

  • Veri diskleri önbelleğe alınmış veya alınmamış modlarda çalışabilir.Data disks can operate in cached or uncached modes. Önbelleğe alınmış veri diski işlemi için ana bilgisayar önbelleği SaltOkunur veya OkuYaz moduna ayarlanır.For cached data disk operation, the host cache mode is set to ReadOnly or ReadWrite. Önbelleğe alınmamış veri diski işlemi için ana bilgisayar önbelleği Yok moduna ayarlanır.For uncached data disk operation, the host cache mode is set to None.

  • Sanal makinelerinize en iyi performansı elde etmek istiyorsanız, vCPU başına veri disklerinin sayısını iki disk ile sınırlamanız gerekir.If you want to get the best performance for your VMs, you should limit the number of data disks to two disks per vCPU.

  • Beklenen ağ bant genişliği tüm ormanlarda tüm NIC 'lerde sanal makine türü başına ayrılan en yüksek bant genişliğine sahip olur.Expected network bandwidth is the maximum aggregated bandwidth allocated per VM type across all NICs, for all destinations. Daha fazla bilgi için bkz. sanal makine ağ bant genişliği.For more information, see Virtual machine network bandwidth.

    Üst sınırlar garanti edilmez.Upper limits aren't guaranteed. Hedeflenen uygulama için doğru sanal makine türünü seçmek için teklif kılavuzunu sınırlandırır.Limits offer guidance for selecting the right VM type for the intended application. Gerçek ağ performansı, ağ tıkanıklığı, uygulama yüklemeleri ve ağ ayarları gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.Actual network performance will depend on several factors including network congestion, application loads, and network settings. Ağ aktarım hızını iyileştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure sanal makineler için ağ aktarım hızını iyileştirme.For information on optimizing network throughput, see Optimize network throughput for Azure virtual machines. Linux veya Windows üzerinde beklenen ağ performansını elde etmek için belirli bir sürüm seçmeniz veya VM 'nizi en iyi hale getirmeniz gerekebilir.To achieve the expected network performance on Linux or Windows, you may need to select a specific version or optimize your VM. Daha fazla bilgi için bkz. bant genişliği/işleme testi (NTTTCP).For more information, see Bandwidth/Throughput testing (NTTTCP).

Diğer boyutlar ve bilgilerOther sizes and information

Fiyatlandırma Hesaplayıcı: Fiyatlandırma HesaplayıcıPricing Calculator: Pricing Calculator

Disk türleri hakkında daha fazla bilgi: disk türleriMore information on Disks Types : Disk Types

Sonraki adımlarNext steps

Azure işlem birimlerinin (ACU) Azure SKU 'ları genelinde işlem performansını karşılaştırmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.Learn more about how Azure compute units (ACU) can help you compare compute performance across Azure SKUs.