Windows VM 'Leri için kıyaslama puanlarını hesaplamaCompute benchmark scores for Windows VMs

Aşağıdaki Specınt kıyaslama puanları, Windows Server çalıştıran Select Azure VM 'Leri için işlem performansını gösterir.The following SPECInt benchmark scores show compute performance for select Azure VMs running Windows Server. İşlem kıyaslama puanları, Linux sanal makineleriiçin de kullanılabilir.Compute benchmark scores are also available for Linux VMs.

AV2-genel IşlemAv2 - General Compute

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standard_A1_v2Standard_A1_v2 11 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2660 0 @ 2.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz 1212 14,214.2 0,30.3
Standard_A1_v2Standard_A1_v2 11 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 99 13.213.2 0,60.6
Standard_A1_v2Standard_A1_v2 11 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 1010 14,114.1 0,70.7
Standard_A2_v2Standard_A2_v2 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2660 0 @ 2.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz 1414 28,928.9 0,60.6
Standard_A2_v2Standard_A2_v2 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1010 27,427.4 1.61.6
Standard_A2_v2Standard_A2_v2 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 1717 28,928.9 1,81.8
Standard_A2m_v2Standard_A2m_v2 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2660 0 @ 2.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz 1414 29,029.0 0,50.5
Standard_A2m_v2Standard_A2m_v2 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1111 26,326.3 0,80.8
Standard_A2m_v2Standard_A2m_v2 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2121 28,428.4 1.01.0
Standard_A4_v2Standard_A4_v2 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2660 0 @ 2.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz 2727 56,656.6 1.01.0
Standard_A4_v2Standard_A4_v2 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1313 52,852.8 2,02.0
Standard_A4_v2Standard_A4_v2 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 1515 52,152.1 4.54.5
Standard_A4m_v2Standard_A4m_v2 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2660 0 @ 2.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz 1717 56,456.4 1,81.8
Standard_A4m_v2Standard_A4m_v2 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 66 53,453.4 1.91.9
Standard_A4m_v2Standard_A4m_v2 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2323 57,157.1 3.63.6
Standard_A8_v2Standard_A8_v2 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2660 0 @ 2.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz 1414 109,1109.1 1.61.6
Standard_A8_v2Standard_A8_v2 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 66 101,5101.5 2.82.8
Standard_A8_v2Standard_A8_v2 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 1111 101,9101.9 2.72.7
Standard_A8m_v2Standard_A8m_v2 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1111 101,4101.4 1.21.2
Standard_A8m_v2Standard_A8m_v2 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 1010 104,5104.5 5.15.1
Standard_A8m_v2Standard_A8m_v2 88 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2660 0 @ 2.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2660 0 @ 2.20GHz 1313 111,6111.6 2.32.3

Note: AV2 serisi VM 'Ler, çeşitli donanım türlerinde ve işlemcilerde (yukarıda görüldüğü gibi) dağıtılabilir.Note: Av2-series VMs can be deployed on a variety of hardware types and processors (as seen above). AV2 serisi VM 'Lerde geliştirme ve test gibi giriş düzeyi iş yükleri için en uygun CPU performansı ve bellek yapılandırması vardır.Av2-series VMs have CPU performance and memory configurations best suited for entry level workloads like development and test. Bu boyut, dağıtıldığı donanımdan bağımsız olarak, çalışan örnek için görece tutarlı işlemci performansı sunacak şekilde kısıtlanıyor; Ancak, daha yeni işlemci iyileştirmelerinden faydalanan yazılımlar, işlemci türlerinde daha fazla önemli çeşitleme görebilirler.The size is throttled to offer relatively consistent processor performance for the running instance, regardless of the hardware it is deployed on; however, software that takes advantage of specific newer processor optimizations may see more significant variation across processor types.

B-BurstableB - Burstable

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standard_B1msStandard_B1ms 11 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 99 6.36.3 0.20.2
Standard_B1msStandard_B1ms 11 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 4747 6.46.4 0.20.2
Standard_B2msStandard_B2ms 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3636 19,819.8 0,80.8
Standard_B2sStandard_B2s 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 22 13.013.0 0,00.0
Standard_B2sStandard_B2s 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2929 13.013.0 0,50.5
Standard_B4msStandard_B4ms 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 66 27,127.1 1.01.0
Standard_B4msStandard_B4ms 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 4343 28,328.3 0,70.7
Standard_B8msStandard_B8ms 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 33 42,042.0 0,00.0
Standard_B8msStandard_B8ms 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2525 41,441.4 0.90.9

Note: B serisi VM 'Ler, sabit performans gereksinimlerine sahip iş yükleri içindir.Note: B-Series VMs are for workloads with burstable performance requirements. VM örnekleri, taban çizgisinden daha az kullanırken kredileri biriktir.VM instances accumulate credits when using less than its baseline. VM 'nin birikmiş kredisi varsa, VM kısa CPU veri bloğu gereksinimlerini karşılamak için %100 ' e kadar olan taban çizgisinin üzerine veri bloğu oluşturabilir.When the VM has accumulated credit, the VM can burst above the baseline using up to 100% to meet short CPU burst requirements. Patlama süresi, VM boyutu ve saati işlevi olan kullanılabilir kredilerine bağlıdır.Burst time depends on available credits which is a function of VM size and time.

SPEC Int, genellikle kullanılabilir patlama kredilerini tüketen uzun süredir çalışan bir sınamadır.SPEC Int is a fairly long running test that typically exhausts available burst credits. Bu nedenle, yukarıdaki numaralar VM 'nin temel performansına daha yakındır (ancak çalıştırmalar arasında toplanan bazı veri bloğu süresini yansıtabilseler de).Therefore the numbers above are closer to the baseline performance of the VM (although they may reflect some burst time accumulated between runs). Kısa, bursty için iş yükleri (B serisi üzerinde tipik) performansı genellikle DS v3 serisi ' ne yakın olacaktır.For short, bursty, workloads (typical on B-Series) performance will typically be closer to that of the Ds v3 Series..

DSv3-genel Işlem + Premium DepolamaDSv3 - General Compute + Premium Storage

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standard_D2s_v3Standard_D2s_v3 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1010 40,840.8 2.32.3
Standard_D2s_v3Standard_D2s_v3 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 5252 43,343.3 2.12.1
Standard_D4s_v3Standard_D4s_v3 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 2121 77,977.9 2,62.6
Standard_D4s_v3Standard_D4s_v3 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2929 82,382.3 2,52.5
Standard_D8s_v3Standard_D8s_v3 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 77 148,3148.3 1.91.9
Standard_D8s_v3Standard_D8s_v3 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2828 155,4155.4 5.65.6
Standard_D16s_v3Standard_D16s_v3 1616 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 33 275,7275.7 5.15.1
Standard_D16s_v3Standard_D16s_v3 1616 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3838 298,2298.2 4.44.4
Standard_D32s_v3Standard_D32s_v3 3232 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2424 545,8545.8 10.510.5
Standard_D32s_v3Standard_D32s_v3 3232 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 99 535,6535.6 12,612.6
Standard_D64s_v3Standard_D64s_v3 6464 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3535 1070,61070.6 2.42.4

Dv3-genel IşlemDv3 - General Compute

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standard_D2_v3Standard_D2_v3 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1010 38,638.6 1,81.8
Standard_D2_v3Standard_D2_v3 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2424 41,841.8 3.33.3
Standard_D4_v3Standard_D4_v3 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1717 77,877.8 1.31.3
Standard_D4_v3Standard_D4_v3 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 4545 82,782.7 4.54.5
Standard_D8_v3Standard_D8_v3 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 99 146,7146.7 10,410.4
Standard_D8_v3Standard_D8_v3 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2727 159,9159.9 8.38.3
Standard_D16_v3Standard_D16_v3 1616 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1010 274,1274.1 3.83.8
Standard_D16_v3Standard_D16_v3 1616 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3232 300,7300.7 8,88.8
Standard_D32_v3Standard_D32_v3 3232 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2424 549,3549.3 11,111.1
Standard_D32_v3Standard_D32_v3 3232 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 77 538,6538.6 9,49.4
Standard_D64_v3Standard_D64_v3 6464 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3232 1070,61070.6 12,412.4

DSv2-depolama için IyileştirilmişDSv2 - Storage Optimized

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standard_DS1_v2Standard_DS1_v2 11 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1212 33,033.0 1.11.1
Standard_DS1_v2Standard_DS1_v2 11 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3737 33,833.8 2,52.5
Standard_DS2_v2Standard_DS2_v2 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 3333 63,963.9 1.71.7
Standard_DS2_v2Standard_DS2_v2 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3232 66,666.6 4.84.8
Standard_DS3_v2Standard_DS3_v2 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1515 125,5125.5 3,23.2
Standard_DS3_v2Standard_DS3_v2 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 4747 130,1130.1 4.34.3
Standard_DS4_v2Standard_DS4_v2 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 2323 235,7235.7 6.66.6
Standard_DS4_v2Standard_DS4_v2 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3434 249,4249.4 2.82.8
Standard_DS5_v2Standard_DS5_v2 1616 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1111 414,9414.9 5.15.1
Standard_DS5_v2Standard_DS5_v2 1616 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3131 470,6470.6 5.75.7
Standard_DS11_v2Standard_DS11_v2 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 2222 66,366.3 2.82.8
Standard_DS11_v2Standard_DS11_v2 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3434 64,864.8 2.82.8
Standard_DS11-1_v2Standard_DS11-1_v2 11 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1717 33,633.6 1,81.8
Standard_DS11-1_v2Standard_DS11-1_v2 11 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 4141 36,036.0 1.71.7
Standard_DS12_v2Standard_DS12_v2 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1010 126,8126.8 2.72.7
Standard_DS12_v2Standard_DS12_v2 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3030 127,5127.5 3.33.3
Standard_DS12-1_v2Standard_DS12-1_v2 11 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 2020 33,533.5 1.41.4
Standard_DS12-1_v2Standard_DS12-1_v2 11 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3030 34,834.8 2.42.4
Standard_DS12-2_v2Standard_DS12-2_v2 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1717 65,565.5 2.32.3
Standard_DS12-2_v2Standard_DS12-2_v2 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3333 67,767.7 5.15.1
Standard_DS13_v2Standard_DS13_v2 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 2020 234,1234.1 7.17.1
Standard_DS13_v2Standard_DS13_v2 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2323 248,0248.0 2.22.2
Standard_DS13-2_v2Standard_DS13-2_v2 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1717 65,265.2 3.13.1
Standard_DS13-2_v2Standard_DS13-2_v2 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 1515 72,872.8 3.83.8
Standard_DS13-4_v2Standard_DS13-4_v2 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 2424 126,1126.1 4.34.3
Standard_DS13-4_v2Standard_DS13-4_v2 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2727 133,3133.3 2.82.8
Standard_DS14_v2Standard_DS14_v2 1616 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2222 469,5469.5 6.96.9
Standard_DS14_v2Standard_DS14_v2 1616 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1616 456,6456.6 7.37.3
Standard_DS14-4_v2Standard_DS14-4_v2 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2828 132,8132.8 6.66.6
Standard_DS14-4_v2Standard_DS14-4_v2 44 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1616 125,1125.1 4.84.8
Standard_DS14-8_v2Standard_DS14-8_v2 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2727 251,3251.3 2.42.4
Standard_DS14-8_v2Standard_DS14-8_v2 88 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1414 247,4247.4 10.210.2
Standard_DS15_v2Standard_DS15_v2 2020 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 4545 546,1546.1 10.510.5

Dv2-genel IşlemDv2 - General Compute

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standard_D1_v2Standard_D1_v2 11 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 3030 33,533.5 1.71.7
Standard_D1_v2Standard_D1_v2 11 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3131 34.734.7 2,52.5
Standard_D2_v2Standard_D2_v2 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1818 66,066.0 1,81.8
Standard_D2_v2Standard_D2_v2 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3131 69,969.9 5.05.0
Standard_D3_v2Standard_D3_v2 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 2727 127,7127.7 3.03.0
Standard_D3_v2Standard_D3_v2 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2727 133.4133.4 9,19.1
Standard_D4_v2Standard_D4_v2 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1515 238,7238.7 4.44.4
Standard_D4_v2Standard_D4_v2 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3636 248,9248.9 4.84.8
Standard_D5_v2Standard_D5_v2 1616 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 99 413,9413.9 14,114.1
Standard_D5_v2Standard_D5_v2 1616 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2727 470,2470.2 8.18.1
Standard_D5_v2Standard_D5_v2 1616 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 55 466,0466.0 0,00.0
Standard_D11_v2Standard_D11_v2 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 2222 66,466.4 2.92.9
Standard_D11_v2Standard_D11_v2 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2727 69,069.0 6.76.7
Standard_D12_v2Standard_D12_v2 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 2424 127,7127.7 4.64.6
Standard_D12_v2Standard_D12_v2 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2020 135,9135.9 9,39.3
Standard_D13_v2Standard_D13_v2 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1616 237,4237.4 6.66.6
Standard_D13_v2Standard_D13_v2 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2828 250,2250.2 3.83.8
Standard_D14_v2Standard_D14_v2 1616 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2323 473,0473.0 9,49.4
Standard_D14_v2Standard_D14_v2 1616 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1717 443,9443.9 18,818.8
Standard_D15_v2Standard_D15_v2 2020 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 3737 558,8558.8 8,48.4

Esv3-bellek için Iyileştirilmiş + Premium DepolamaEsv3 - Memory Optimized + Premium Storage

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standard_E2s_v3Standard_E2s_v3 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3939 42,542.5 2.22.2
Standard_E4s_v3Standard_E4s_v3 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2828 81,481.4 3.33.3
Standard_E8s_v3Standard_E8s_v3 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2929 156,3156.3 5.15.1
Standard_E8-2s_v3Standard_E8-2s_v3 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 5757 41,841.8 2,62.6
Standard_E8 4s_v3Standard_E8-4s_v3 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 4545 82,982.9 3.03.0
Standard_E16s_v3Standard_E16s_v3 1616 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3131 295,7295.7 4.54.5
Standard_E16 4s_v3Standard_E16-4s_v3 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 4545 82,782.7 3.83.8
Standard_E16 8s_v3Standard_E16-8s_v3 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3939 158,3158.3 4.54.5
Standard_E20s_v3Standard_E20s_v3 2020 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2727 369,7369.7 3,23.2
Standard_E32s_v3Standard_E32s_v3 3232 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3131 577,9577.9 9,49.4
Standard_E32 8s_v3Standard_E32-8s_v3 88 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3131 163,4163.4 6.86.8
Standard_E32 16s_v3Standard_E32-16s_v3 1616 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 4141 307,1307.1 8,78.7
Standard_E4 2s_v3Standard_E4-2s_v3 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 6565 41,941.9 2.42.4
Standard_E64s_v3Standard_E64s_v3 6464 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 11 1080,01080.0 0,00.0
Standard_E64 16s_v3Standard_E64-16s_v3 1616 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 33 334,3334.3 1,51.5
Standard_E64-32s_v3Standard_E64-32s_v3 3232 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 44 592,5592.5 4.44.4

Eisv3-bellek opt + Premium Depolama (yalıtılmış)Eisv3 - Memory Opt + Premium Storage (isolated)

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standard_E64is_v3Standard_E64is_v3 6464 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2828 1073,91073.9 5.75.7

Ev3-bellek için IyileştirilmişEv3 - Memory Optimized

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standard_E2_v3Standard_E2_v3 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 4141 41,241.2 2.42.4
Standard_E4_v3Standard_E4_v3 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 4343 81,481.4 5.35.3
Standard_E8_v3Standard_E8_v3 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3939 157,4157.4 8.18.1
Standard_E16_v3Standard_E16_v3 1616 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 4949 301,6301.6 8,98.9
Standard_E20_v3Standard_E20_v3 2020 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3535 371,0371.0 6.96.9
Standard_E32_v3Standard_E32_v3 3232 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3535 579,9579.9 16.116.1
Standard_E64_v3Standard_E64_v3 6464 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3131 1080,01080.0 11,311.3

Eiv3-bellek için Iyileştirilmiş (yalıtılmış)Eiv3 - Memory Optimized (isolated)

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standard_E64i_v3Standard_E64i_v3 6464 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2828 1081,41081.4 11,111.1

Fsv2-COMPUTE + Storage IyileştirilmişFsv2 - Compute + Storage Optimized

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standard_F2s_v2Standard_F2s_v2 22 11 Intel (R) Xeon (R) Platinum 8168 CPU @ 2.70 GHzIntel(R) Xeon(R) Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz 4646 56,556.5 2.42.4
Standard_F4s_v2Standard_F4s_v2 44 11 Intel (R) Xeon (R) Platinum 8168 CPU @ 2.70 GHzIntel(R) Xeon(R) Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz 6060 110,2110.2 4.74.7
Standard_F8s_v2Standard_F8s_v2 88 11 Intel (R) Xeon (R) Platinum 8168 CPU @ 2.70 GHzIntel(R) Xeon(R) Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz 3636 215,2215.2 5.35.3
Standard_F16s_v2Standard_F16s_v2 1616 11 Intel (R) Xeon (R) Platinum 8168 CPU @ 2.70 GHzIntel(R) Xeon(R) Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz 3636 409,3409.3 15.515.5
Standard_F32s_v2Standard_F32s_v2 3232 11 Intel (R) Xeon (R) Platinum 8168 CPU @ 2.70 GHzIntel(R) Xeon(R) Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz 3131 760,9760.9 16,916.9
Standard_F64s_v2Standard_F64s_v2 6464 22 Intel (R) Xeon (R) Platinum 8168 CPU @ 2.70 GHzIntel(R) Xeon(R) Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz 3333 1440,91440.9 26,026.0
Standard_F72s_v2Standard_F72s_v2 7272 22 Intel (R) Xeon (R) Platinum 8168 CPU @ 2.70 GHzIntel(R) Xeon(R) Platinum 8168 CPU @ 2.70GHz 2929 1372,11372.1 8,28.2

FS-Işlem ve depolama için IyileştirilmişFs - Compute and Storage Optimized

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standard_F1sStandard_F1s 11 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 3131 33,233.2 1.01.0
Standard_F1sStandard_F1s 11 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 4141 35,135.1 2,02.0
Standard_F2sStandard_F2s 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1818 63,763.7 1,81.8
Standard_F2sStandard_F2s 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2121 66,666.6 3.83.8
Standard_F4sStandard_F4s 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1414 128,4128.4 2.92.9
Standard_F4sStandard_F4s 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2525 127,7127.7 4.54.5
Standard_F8sStandard_F8s 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1111 234,9234.9 3.73.7
Standard_F8sStandard_F8s 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 1919 251,2251.2 4.54.5
Standard_F16sStandard_F16s 1616 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 99 413,9413.9 3.63.6
Standard_F16sStandard_F16s 1616 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3636 471,8471.8 7.57.5

F-Işlem için IyileştirilmişF - Compute Optimized

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standard_F1Standard_F1 11 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1515 32,832.8 1,81.8
Standard_F1Standard_F1 11 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 1313 33,333.3 2,02.0
Standard_F2Standard_F2 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 2727 64,964.9 6.06.0
Standard_F2Standard_F2 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2121 67,867.8 4,94.9
Standard_F4Standard_F4 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1818 128,4128.4 3.33.3
Standard_F4Standard_F4 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3232 132,1132.1 7.87.8
Standard_F8Standard_F8 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1717 239,4239.4 2.32.3
Standard_F8Standard_F8 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 2525 251,2251.2 7.07.0
Standard_F16Standard_F16 1616 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 1919 424,1424.1 8,28.2
Standard_F16Standard_F16 1616 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v4 @ 2.30GHz 3232 467,8467.8 11,111.1
Standard_F16Standard_F16 1616 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2673 v3 @ 2.40GHz 66 472,3472.3 13.213.2

GS-depolama için IyileştirilmişGS - Storage Optimized

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standard_GS1Standard_GS1 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 2929 63,663.6 4.74.7
Standard_GS2Standard_GS2 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 2929 122,3122.3 6.96.9
Standard_GS3Standard_GS3 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 3131 222,4222.4 8.18.1
Standard_GS4Standard_GS4 1616 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 3131 391,4391.4 28,628.6
Standard_GS4-4Standard_GS4-4 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 2828 127,5127.5 5.35.3
Standard_GS4-8Standard_GS4-8 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 3131 226,7226.7 5.85.8
Standard_GS5Standard_GS5 3232 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 3131 760,9760.9 6.26.2
Standard_GS5-8Standard_GS5-8 88 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 3131 259,5259.5 2.72.7
Standard_GS5-16Standard_GS5-16 1616 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 3131 447,9447.9 4.04.0

G-Işlem için IyileştirilmişG - Compute Optimized

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standard_G1Standard_G1 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 2929 64,764.7 9.29.2
Standard_G2Standard_G2 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 3030 127,9127.9 12,212.2
Standard_G3Standard_G3 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 3030 231,7231.7 12,612.6
Standard_G4Standard_G4 1616 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 3131 400,2400.2 3.93.9
Standard_G5Standard_G5 3232 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 3131 774,1774.1 4.14.1

H-yüksek performanslı Işlem (HPC)H - High Performance Compute (HPC)

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standard_H8Standard_H8 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20GHz 3131 296,1296.1 1.41.4
Standard_H8mStandard_H8m 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20GHz 3434 295,1295.1 1,51.5
Standard_H16Standard_H16 1616 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20GHz 1919 563,5563.5 4.34.3
Standard_H16mStandard_H16m 1616 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20GHz 1919 562,9562.9 3.33.3
Standard_H16mrStandard_H16mr 1616 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20GHz 1818 563,6563.6 3.73.7
Standard_H16rStandard_H16r 1616 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2667 v3 @ 3.20GHz 1717 562,2562.2 4,24.2

Ls-depolama için IyileştirilmişLs - Storage Optimized

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standart_L4sStandard_L4s 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 2929 122,7122.7 6.66.6
Standart_L8sStandard_L8s 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 3030 223,3223.3 7.57.5
Standart_L16sStandard_L16s 1616 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 3131 397,3397.3 2,52.5
Standart_L32sStandard_L32s 3232 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2698B v3 @ 2,00 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2698B v3 @ 2.00GHz 3131 766,1766.1 3,53.5

D-bellek için IyileştirilmişM - Memory Optimized

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standard_M8-2msStandard_M8-2ms 22 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1515 42.142.1 2.12.1
Standard_M8-4msStandard_M8-4ms 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1313 81,681.6 2.92.9
Standard_M16-4msStandard_M16-4ms 44 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1414 82,582.5 2,52.5
Standard_M16-8msStandard_M16-8ms 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 2020 157,2157.2 6.06.0
Standard_M32-8msStandard_M32-8ms 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1818 162,5162.5 2.12.1
Standard_M32-16msStandard_M32-16ms 1616 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1212 306,5306.5 0,50.5
Standard_M64Standard_M64 6464 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1111 1010,91010.9 5.45.4
Standard_M64-16msStandard_M64-16ms 1616 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1313 316,0316.0 2.42.4
Standard_M64-32msStandard_M64-32ms 3232 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1212 586,8586.8 5.45.4
Standard_M64mStandard_M64m 6464 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1212 1005,51005.5 12,312.3
Standard_M64msStandard_M64ms 6464 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1212 1012,91012.9 12,512.5
Standard_M64sStandard_M64s 6464 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1212 1012,51012.5 4.54.5
Standard_M128Standard_M128 128128 44 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1111 1777,31777.3 15,615.6
Standard_M128-32msStandard_M128-32ms 3232 44 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1313 620,5620.5 2,52.5
Standard_M128-64msStandard_M128-64ms 6464 44 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1212 1140,81140.8 2.92.9
Standard_M128mStandard_M128m 128128 44 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1212 1778,31778.3 10,310.3
Standard_M128msStandard_M128ms 128128 44 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1515 1780,71780.7 18,318.3
Standard_M128sStandard_M128s 128128 44 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1212 1775,81775.8 11,611.6
Standard_M16msStandard_M16ms 1616 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 2020 293,1293.1 11,811.8
Standard_M32lsStandard_M32ls 3232 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1313 535,2535.2 4.84.8
Standard_M32msStandard_M32ms 3232 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1111 534,1534.1 4.64.6
Standard_M32msStandard_M32ms 3232 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 11 589,0589.0 0,00.0
Standard_M32tsStandard_M32ts 3232 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1212 538,6538.6 3,23.2
Standard_M64lsStandard_M64ls 6464 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1313 1015,21015.2 10.010.0
Standard_M8msStandard_M8ms 88 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E7-8890 v3 @ 2.50GHz 1313 158,2158.2 5.55.5

NCSv3-GPU etkinNCSv3 - GPU Enabled

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standard_NC6s_v3Standard_NC6s_v3 66 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 66 230,2230.2 1.61.6
Standard_NC12s_v3Standard_NC12s_v3 1212 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 77 425,0425.0 3.63.6
Standard_NC24rs_v3Standard_NC24rs_v3 2424 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 22 811,0811.0 4,24.2
Standard_NC24s_v3Standard_NC24s_v3 2424 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 33 809,3809.3 2.32.3

NCSv2-GPU etkinNCSv2 - GPU Enabled

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standard_NC6s_v2Standard_NC6s_v2 66 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 1111 227,0227.0 6.26.2
Standard_NC12s_v2Standard_NC12s_v2 1212 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 99 427,3427.3 1.31.3
Standard_NC24rs_v2Standard_NC24rs_v2 2424 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 1212 811,0811.0 5.45.4
Standard_NC24s_v2Standard_NC24s_v2 2424 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 1111 811,5811.5 4.44.4

NC-GPU etkinNC - GPU Enabled

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standard_NC6Standard_NC6 66 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz 2727 209,6209.6 4.44.4
Standard_NC12Standard_NC12 1212 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz 2828 394,4394.4 3.83.8
Standard_NC24Standard_NC24 2424 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz 2828 751,7751.7 3,53.5
Standard_NC24rStandard_NC24r 2424 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz 2727 752,9752.9 3.43.4

NDs-GPU etkinNDs- GPU Enabled

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standard_ND6sStandard_ND6s 66 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 88 230,1230.1 1.21.2
Standard_ND12sStandard_ND12s 1212 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 1111 426,5426.5 1.41.4
Standard_ND24rsStandard_ND24rs 2424 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 1010 811,4811.4 3,53.5
Standard_ND24sStandard_ND24s 2424 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v4 @ 2.60GHz 1111 812,6812.6 4.44.4

NV-GPU etkinNV - GPU Enabled

BoyutSize vCPUvCPUs NUMA düğümleriNUMA Nodes CPUCPU ÇalışabilirRuns Ortalama taban oranıAvg Base Rate StdDevStdDev
Standard_NV6Standard_NV6 66 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz 2828 210,5210.5 6.16.1
Standard_NV12Standard_NV12 1212 11 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz 2828 394,5394.5 2.32.3
Standard_NV24Standard_NV24 2424 22 Intel (R) Xeon (R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60 GHzIntel(R) Xeon(R) CPU E5-2690 v3 @ 2.60GHz 2626 752,2752.2 4.44.4

Specınt hakkındaAbout SPECint

Windows numaraları Windows Server üzerinde Specınt 2006 çalıştırılarak hesaplanmıştı.Windows numbers were computed by running SPECint 2006 on Windows Server. Specınt, vCPU başına bir kopya ile temel hız seçeneği (SPECint_rate2006) kullanılarak çalıştırıldı.SPECint was run using the base rate option (SPECint_rate2006), with one copy per vCPU. Specınt, her biri üç kez çalışan 12 ayrı testten oluşur ve her testten oluşan medyan değerini alan ve bileşik puan oluşturacak şekilde ağırlığa neden olacak.SPECint consists of 12 separate tests, each run three times, taking the median value from each test and weighting them to form a composite score. Daha sonra bu testler, gösterilen ortalama puanları sağlamak için birden çok VM genelinde çalıştırılır.Those tests were then run across multiple VMs to provide the average scores shown.

Sonraki adımlarNext steps