GPU iyileştirilmiş sanal makine boyutlarıGPU optimized virtual machine sizes

GPU iyileştirilmiş VM boyutları, tek veya birden çok NVıDıA GPU ile kullanılabilen özelleştirilmiş sanal makinelerdir.GPU optimized VM sizes are specialized virtual machines available with single or multiple NVIDIA GPUs. Bu boyutlar, işlem yoğunluğu, grafik yoğun ve görselleştirme iş yükleri için tasarlanmıştır.These sizes are designed for compute-intensive, graphics-intensive, and visualization workloads. Bu makalede GPU 'Lar, vCPU 'Lar, veri diskleri ve NIC 'lerin sayısı ve türleri hakkında bilgi sağlanır.This article provides information about the number and type of GPUs, vCPUs, data disks, and NICs. Bu gruplandırmadaki her boyut için depolama verimlilik ve ağ bant genişliği de mevcuttur.Storage throughput and network bandwidth are also included for each size in this grouping.

 • NC, NCv2, NCv3 boyutları yoğun işlem yoğunluğu ve ağ kullanımı yoğun uygulamalar ve algoritmalar için iyileştirilmiştir.NC, NCv2, NCv3 sizes are optimized for compute-intensive and network-intensive applications and algorithms. Bazı örnekler CUDA ve OpenCL tabanlı uygulamalar ve benzetimler, AI ve derin öğrenime sahiptir.Some examples are CUDA- and OpenCL-based applications and simulations, AI, and Deep Learning. NCv3-Series, NVıDıA 'nin Tesla V100 GPU 'SU olan yüksek performanslı bilgi işlem iş yükleri üzerine odaklanır.The NCv3-series is focused on high-performance computing workloads featuring NVIDIA’s Tesla V100 GPU. NC serisi, Intel Xeon E5-2690 v3 2.60 GHz v3 (Haswell) işlemcisini kullanır ve NCv2-serisi ve NCv3 serisi VM 'Ler Intel Xeon E5-2690 v4 (geniş Iyi) işlemcisini kullanır.The NC-series uses the Intel Xeon E5-2690 v3 2.60GHz v3 (Haswell) processor, and the NCv2-series and NCv3-series VMs use the Intel Xeon E5-2690 v4 (Broadwell) processor.

 • ND ve NDv2 ND serisi, derinlemesine öğrenime yönelik eğitim ve çıkarım senaryolarına odaklanılmıştır.ND, and NDv2 The ND-series is focused on training and inference scenarios for deep learning. NVıDıA Tesla P40 GPU ve Intel Xeon E5-2690 v4 (geniş Iyi) işlemcisini kullanır.It uses the NVIDIA Tesla P40 GPU and the Intel Xeon E5-2690 v4 (Broadwell) processor. NDv2-Series, Intel Xeon Platinum 8168 (ufuk Gölü) işlemcisini kullanır.The NDv2-series uses the Intel Xeon Platinum 8168 (Skylake) processor.

 • NV ve NVv3 boyutları, OpenGL ve DirectX gibi çerçeveleri kullanarak uzaktan görselleştirme, akış, oyun, kodlama ve VDI senaryoları için iyileştirilmiştir ve tasarlanmıştır.NV and NVv3 sizes are optimized and designed for remote visualization, streaming, gaming, encoding, and VDI scenarios using frameworks such as OpenGL and DirectX. Bu VM 'Ler NVıDıA Tesla M60 GPU tarafından desteklenir.These VMs are backed by the NVIDIA Tesla M60 GPU.

 • NVv4 boyutları en iyi duruma GETIRILIR ve VDI ve uzaktan görselleştirme için tasarlanmıştır.NVv4 sizes are optimized and designed for VDI and remote visualization. Parulu GPU 'Lar ile NVv4, daha küçük GPU kaynakları gerektiren iş yükleri için doğru boyut sunar.With partioned GPUs, NVv4 offers the right size for workloads requiring smaller GPU resources. Bu VM 'Ler AMD Radeon Instinct MI25 GPU tarafından desteklenir.These VMs are backed by the AMD Radeon Instinct MI25 GPU.

NC serisiNC-series

Premium Depolama: desteklenmiyorPremium Storage: Not Supported

Premium depolama önbelleği: desteklenmiyorPremium Storage caching: Not Supported

NC serisi VM 'Ler NVIDIA Tesla K80 Card ve Intel Xeon E5-2690 v3 (Haswell) işlemcisi tarafından desteklenmektedir.NC-series VMs are powered by the NVIDIA Tesla K80 card and the Intel Xeon E5-2690 v3 (Haswell) processor. Kullanıcılar, enerji araştırması uygulamaları, kilitlenme benzetimleri, Ray tarafından izlenen işleme, derin öğrenme ve daha fazlası için CUDA 'yı kullanarak verileri daha hızlı bir şekilde kullanabilir.Users can crunch through data faster by leveraging CUDA for energy exploration applications, crash simulations, ray traced rendering, deep learning, and more. NC24r yapılandırması, sıkı şekilde bağlanmış paralel bilgi işlem iş yükleri için iyileştirilmiş, düşük gecikme süreli ve yüksek performanslı bir ağ arabirimi sağlar.The NC24r configuration provides a low latency, high-throughput network interface optimized for tightly coupled parallel computing workloads.

BoyutSize vCPUvCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB GPUGPU GPU belleği: GiBGPU memory: GiB En fazla veri diskiMax data disks En fazla NICMax NICs
Standard_NC6Standard_NC6 66 5656 340340 11 1212 2424 11
Standard_NC12Standard_NC12 1212 112112 680680 22 2424 4848 22
Standard_NC24Standard_NC24 2424 224224 14401440 44 4848 6464 44
Standard_NC24r*Standard_NC24r* 2424 224224 14401440 44 4848 6464 44

1 GPU = K80 kartın yarısı.1 GPU = one-half K80 card.

*RDMA özellikli*RDMA capable

NCv2 serisiNCv2-series

Premium Depolama: desteklenirPremium Storage: Supported

Premium depolama önbelleği: desteklenirPremium Storage caching: Supported

NCv2 serisi VM 'Ler NVIDIA Tesla P100 GPU 'ları tarafından desteklenir.NCv2-series VMs are powered by NVIDIA Tesla P100 GPUs. Bu GPU 'Lar, NC serisi için 2x miktardan fazla işlem performansı sağlayabilir.These GPUs can provide more than 2x the computational performance of the NC-series. Müşteriler rezervoır modelleme, DNA sıralaması, protestolu analiz, Monte Carlo simülasyonları ve diğerleri gibi geleneksel HPC iş yükleri için bu güncelleştirilmiş GPU 'ların avantajlarından yararlanabilir.Customers can take advantage of these updated GPUs for traditional HPC workloads such as reservoir modeling, DNA sequencing, protein analysis, Monte Carlo simulations, and others. GPU 'Ların yanı sıra, NCv2 serisi VM 'Ler Intel Xeon E5-2690 v4 (geniş) CPU 'Lar tarafından da desteklenir.In addition to the GPUs, the NCv2-series VMs are also powered by Intel Xeon E5-2690 v4 (Broadwell) CPUs.

NC24rs v2 yapılandırması, sıkı şekilde bağlanmış paralel bilgi işlem iş yükleri için iyileştirilmiş, düşük gecikme süreli ve yüksek performanslı bir ağ arabirimi sağlar.The NC24rs v2 configuration provides a low latency, high-throughput network interface optimized for tightly coupled parallel computing workloads.

Önemli

Bu boyut ailesi için, aboneliğinizdeki vCPU (çekirdek) kotası başlangıçta her bölgede 0 olarak ayarlanır.For this size family, the vCPU (core) quota in your subscription is initially set to 0 in each region. Bu aile için kullanılabilir bir bölgede vCPU kotası artışı isteyin .Request a vCPU quota increase for this family in an available region.

BoyutSize vCPUvCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD): GiBTemp storage (SSD): GiB GPUGPU GPU belleği: GiBGPU memory: GiB En fazla veri diskiMax data disks Maksimum önbelleğe alınmamış disk aktarım hızı: IOPS-MB/snMax uncached disk throughput: IOPS / MBps En fazla NICMax NICs
Standard_NC6s_v2Standard_NC6s_v2 66 112112 736736 11 1616 1212 20000/ 20020000/ 200 44
Standard_NC12s_v2Standard_NC12s_v2 1212 224224 14741474 22 3232 2424 40000/40040000 / 400 88
Standard_NC24s_v2Standard_NC24s_v2 2424 448448 29482948 44 6464 3232 80000/80080000 / 800 88
Standard_NC24rs_v2*Standard_NC24rs_v2* 2424 448448 29482948 44 6464 3232 80000/80080000 / 800 88

1 GPU = bir P100 kart.1 GPU = one P100 card.

*RDMA özellikli*RDMA capable

NCv3 serisiNCv3-series

Premium Depolama: desteklenirPremium Storage: Supported

Premium depolama önbelleği: desteklenirPremium Storage caching: Supported

NCv3 serisi VM 'Ler NVIDIA Tesla V100 GPU 'ları tarafından desteklenir.NCv3-series VMs are powered by NVIDIA Tesla V100 GPUs. Bu GPU 'Lar 1.5 x 'in NCv2 serisi hesaplama performansını sağlayabilir.These GPUs can provide 1.5x the computational performance of the NCv2-series. Müşteriler rezervoır modelleme, DNA sıralaması, protestolu analiz, Monte Carlo simülasyonları ve diğerleri gibi geleneksel HPC iş yükleri için bu güncelleştirilmiş GPU 'ların avantajlarından yararlanabilir.Customers can take advantage of these updated GPUs for traditional HPC workloads such as reservoir modeling, DNA sequencing, protein analysis, Monte Carlo simulations, and others. NC24rs v3 yapılandırması, sıkı şekilde bağlanmış paralel bilgi işlem iş yükleri için iyileştirilmiş, düşük gecikme süreli ve yüksek performanslı bir ağ arabirimi sağlar.The NC24rs v3 configuration provides a low latency, high-throughput network interface optimized for tightly coupled parallel computing workloads. GPU 'Ların yanı sıra, NCv3 serisi VM 'Ler Intel Xeon E5-2690 v4 (geniş) CPU 'Lar tarafından da desteklenir.In addition to the GPUs, the NCv3-series VMs are also powered by Intel Xeon E5-2690 v4 (Broadwell) CPUs.

Önemli

Bu boyut ailesi için, aboneliğinizdeki vCPU (çekirdek) kotası başlangıçta her bölgede 0 olarak ayarlanır.For this size family, the vCPU (core) quota in your subscription is initially set to 0 in each region. Bu aile için kullanılabilir bir bölgede vCPU kotası artışı isteyin .Request a vCPU quota increase for this family in an available region.

BoyutSize vCPUvCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD): GiBTemp storage (SSD): GiB GPUGPU GPU belleği: GiBGPU memory: GiB En fazla veri diskiMax data disks Maksimum önbelleğe alınmamış disk aktarım hızı: IOPS-MB/snMax uncached disk throughput: IOPS / MBps En fazla NICMax NICs
Standard_NC6s_v3Standard_NC6s_v3 66 112112 736736 11 1616 1212 20000/20020000 / 200 44
Standard_NC12s_v3Standard_NC12s_v3 1212 224224 14741474 22 3232 2424 40000/40040000 / 400 88
Standard_NC24s_v3Standard_NC24s_v3 2424 448448 29482948 44 6464 3232 80000/80080000 / 800 88
Standard_NC24rs_v3*Standard_NC24rs_v3* 2424 448448 29482948 44 6464 3232 80000/80080000 / 800 88

1 GPU = bir V100 kart.1 GPU = one V100 card.

*RDMA özellikli*RDMA capable

NDv2-Series güncelleştirildi (Önizleme)Updated NDv2-series (Preview)

Premium Depolama: desteklenirPremium Storage: Supported

Premium depolama önbelleği: desteklenirPremium Storage caching: Supported

InfiniBand: destekleniyorInfiniBand: Supported

NDv2 serisi sanal makine, en zorlu GPU hızlandırmalı AI, makine öğrenimi, simülasyon ve HPC iş yüklerinin ihtiyaçları için tasarlanan GPU ailesine yeni bir ektir.The NDv2-series virtual machine is a new addition to the GPU family designed for the needs of the most demanding GPU-accelerated AI, machine learning, simulation, and HPC workloads.

NDv2, her biri 32 GB GPU belleği bulunan 8 NVıDıA Tesla V100 NVLINK bağlantılı GPU 'Lar tarafından desteklenir.NDv2 is powered by 8 NVIDIA Tesla V100 NVLINK-connected GPUs, each with 32 GB of GPU memory. Her NDv2 VM 'nin ayrıca 40 hiper olmayan Intel Xeon Platinum 8168 (ufuk Gölü) çekirdeği ve 672 GiB sistem belleği vardır.Each NDv2 VM also has 40 non-HyperThreaded Intel Xeon Platinum 8168 (Skylake) cores and 672 GiB of system memory.

NDv2 örnekleri, CUDA GPU ile iyileştirilmiş hesaplama kernels ' lerini kullanan HPC ve AI, ML ve analiz araçlarının yanı sıra TensorFlow, Pytorch, Caffe, RAPıDS ve diğer gibi GPU hızlandırmasını destekleyen birçok AI, ML ve analiz aracını sağlar çerçeveleri.NDv2 instances provide excellent performance for HPC and AI workloads utilizing CUDA GPU-optimized computation kernels, and the many AI, ML, and analytics tools that support GPU acceleration 'out-of-box,' such as TensorFlow, Pytorch, Caffe, RAPIDS, and other frameworks.

Kritik olarak, NDv2 her ikisi de hesaplama için (VM başına 8 GPU) ve genişleme (birden çok VM birlikte çalışan birden fazla sanal makine) iş yükleri için oluşturulmuştur.Critically, the NDv2 is built for both computationally-intense scale-up (harnessing 8 GPUs per VM) and scale-out (harnessing multiple VMs working together) workloads. NDv2 serisi artık 100 Gigabit InfiniBand EDR arka uç ağını destekleyerek, AI ve ML için dağıtılmış eğitim dahil paralel senaryolar için yüksek performanslı Kümelemeye olanak tanır.The NDv2 series now supports 100 Gigabit InfiniBand EDR backend networking, similar to that available on the HB series of HPC VM, to allow high-performance clustering for parallel scenarios including distributed training for AI and ML. Bu arka uç ağı, NVıDıA 'nin NCCL2 kitaplıkları tarafından çalıştırılan ve GPU 'Ların sorunsuz kümelemesine izin veren tüm önemli InfiniBand protokollerini destekler.This backend network supports all major InfiniBand protocols, including those employed by NVIDIA’s NCCL2 libraries, allowing for seamless clustering of GPUs.

ND40rs_v2 VM 'de InfiniBand etkinleştirilirken lütfen 4.7-1.0.0.1 Mellanox ofed sürücüsünü kullanın.When enabling InfiniBand on the ND40rs_v2 VM, please use the 4.7-1.0.0.1 Mellanox OFED driver.

Daha fazla GPU belleği nedeniyle, yeni ND40rs_v2 VM 2. nesil sanal makinelerin ve Market görüntülerinin kullanılmasını gerektirir.Due to increased GPU memory, the new ND40rs_v2 VM requires the use of Generation 2 VMs and marketplace images.

NDv2 sanal makine önizlemesine erken erişim istemek için kaydolun.Sign-up to request early access to the NDv2 virtual machine preview.

Lütfen unutmayın: GPU başına 16 GB bellek içeren ND40s_v2 artık önizleme için kullanılamaz ve güncelleştirilmiş ND40rs_v2 yerini almıştır.Please note: The ND40s_v2 featuring 16 GB of per-GPU memory is no longer available for preview and has been superceded by the updated ND40rs_v2.

BoyutSize vCPUvCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD): GiBTemp Storage (SSD): GiB GPUGPU GPU belleği: GiBGPU Memory: GiB En fazla veri diskiMax data disks Maksimum önbelleğe alınmamış disk aktarım hızı: IOPS-MB/snMax uncached disk throughput: IOPS / MBps En yüksek ağ bant genişliğiMax network bandwidth En fazla NICMax NICs
Standard_ND40rs_v2Standard_ND40rs_v2 4040 672672 29482948 8 V100 32 GB (NVLink)8 V100 32 GB (NVLink) 1616 3232 80000/80080000 / 800 24000 Mbps24000 Mbps 88

ND serisiND-series

Premium Depolama: desteklenirPremium Storage: Supported

Premium depolama önbelleği: desteklenirPremium Storage caching: Supported

ND serisi sanal makineler, AI için tasarlanan GPU ailesine ve derin öğrenme iş yüklerine yeni bir ektir.The ND-series virtual machines are a new addition to the GPU family designed for AI, and Deep Learning workloads. Eğitim ve çıkarım için mükemmel performans sunar.They offer excellent performance for training and inference. ND örnekleri NVIDIA Tesla P40 GPU 'Lar ve Intel Xeon E5-2690 v4 (çok Iyi) CPU 'lar tarafından desteklenir.ND instances are powered by NVIDIA Tesla P40 GPUs and Intel Xeon E5-2690 v4 (Broadwell) CPUs. Bu örnekler Microsoft Cognitive Toolkit, TensorFlow, Caffe ve diğer çerçeveleri kullanan AI iş yükleri için tek duyarlıklı kayan nokta işlemleri için mükemmel bir performans sağlar.These instances provide excellent performance for single-precision floating point operations, for AI workloads utilizing Microsoft Cognitive Toolkit, TensorFlow, Caffe, and other frameworks. Ayrıca, ND serisi çok daha büyük bir GPU bellek boyutu (24 GB) sunarak daha büyük sinir ağı modellerinin sığdırılmasına imkan tanır.The ND-series also offers a much larger GPU memory size (24 GB), enabling to fit much larger neural net models. NC serisi gibi, ND serisi, RDMA aracılığıyla ikincil düşük gecikmeli, yüksek performanslı bir ağ ve InfiniBand bağlantısı sunan bir yapılandırma sunarak çok sayıda GPU 'yu kapsayan büyük ölçekli eğitim işleri çalıştırabilirsiniz.Like the NC-series, the ND-series offers a configuration with a secondary low-latency, high-throughput network through RDMA, and InfiniBand connectivity so you can run large-scale training jobs spanning many GPUs.

Önemli

Bu boyut ailesinde, aboneliğinizdeki bölge başına vCPU (çekirdek) kotası başlangıçta 0 olarak ayarlanır.For this size family, the vCPU (core) quota per region in your subscription is initially set to 0. Bu aile için kullanılabilir bir bölgede vCPU kotası artışı isteyin .Request a vCPU quota increase for this family in an available region.

BoyutSize vCPUvCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB GPUGPU GPU belleği: GiBGPU memory: GiB En fazla veri diskiMax data disks Maksimum önbelleğe alınmamış disk aktarım hızı: IOPS-MB/snMax uncached disk throughput: IOPS / MBps En fazla NICMax NICs
Standard_ND6sStandard_ND6s 66 112112 736736 11 2424 1212 20000/20020000 / 200 44
Standard_ND12sStandard_ND12s 1212 224224 14741474 22 4848 2424 40000/40040000 / 400 88
Standard_ND24sStandard_ND24s 2424 448448 29482948 44 6400/9696 3232 80000/80080000 / 800 88
Standard_ND24rs *Standard_ND24rs* 2424 448448 29482948 44 6400/9696 3232 80000/80080000 / 800 88

1 GPU = bir P40 kart.1 GPU = one P40 card.

*RDMA özellikli*RDMA capable

NV serisiNV-series

Premium Depolama: desteklenmiyorPremium Storage: Not Supported

Premium depolama önbelleği: desteklenmiyorPremium Storage caching: Not Supported

NV serisi sanal makineler, müşterilerin verilerini veya simülasyonlarını görselleştirerek, masaüstü hızlandırılmış uygulamalar ve sanal masaüstleri için NVIDIA Tesla M60 GPU 'LARı ve NVIDIA GRID Teknolojisi tarafından desteklenir.The NV-series virtual machines are powered by NVIDIA Tesla M60 GPUs and NVIDIA GRID technology for desktop accelerated applications and virtual desktops where customers are able to visualize their data or simulations. Kullanıcılar, üstün grafik yeteneği elde etmek ve kodlama ve işleme gibi tek duyarlıklı iş yüklerini çalıştırmak için, NV örneklerinde grafik yoğun iş akışlarını görselleştiriyor.Users are able to visualize their graphics intensive workflows on the NV instances to get superior graphics capability and additionally run single precision workloads such as encoding and rendering. NV serisi VM 'Ler, Intel Xeon E5-2690 v3 (Haswell) CPU 'Ları tarafından da desteklenir.NV-series VMs are also powered by Intel Xeon E5-2690 v3 (Haswell) CPUs.

NV örneklerindeki her GPU bir KıLAVUZ lisansıyla birlikte gelir.Each GPU in NV instances comes with a GRID license. Bu lisans, bir NV örneğini tek bir kullanıcı için sanal iş istasyonu olarak kullanma esnekliği sağlar veya 25 eşzamanlı kullanıcı sanal uygulama senaryosu için VM 'ye bağlanabilir.This license gives you the flexibility to use an NV instance as a virtual workstation for a single user, or 25 concurrent users can connect to the VM for a virtual application scenario.

BoyutSize vCPUvCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB GPUGPU GPU belleği: GiBGPU memory: GiB En fazla veri diskiMax data disks En fazla NICMax NICs Sanal Iş IstasyonlarıVirtual Workstations Sanal UygulamalarVirtual Applications
Standard_NV6Standard_NV6 66 5656 340340 11 88 2424 11 11 2525
Standard_NV12Standard_NV12 1212 112112 680680 22 1616 4848 22 22 5050
Standard_NV24Standard_NV24 2424 224224 14401440 44 3232 6464 44 44 100100

1 GPU = M60 kartın yarısı.1 GPU = one-half M60 card.

NVv3-serisi 1NVv3-series 1

Premium Depolama: desteklenirPremium Storage: Supported

Premium depolama önbelleği: desteklenirPremium Storage caching: Supported

NVv3 serisi sanal makineler, NVIDIA Tesla M60 GPU 'LARı ve NVIDIA GRID Teknolojisi Ile Intel E5-2690 v4 (çok Iyi) CPU 'lar tarafından desteklenir.The NVv3-series virtual machines are powered by NVIDIA Tesla M60 GPUs and NVIDIA GRID technology with Intel E5-2690 v4 (Broadwell) CPUs. Bu sanal makineler, müşterilerin verilerini görselleştirmek, görüntülemek için sonuçların benzetimini yapmak, CAD üzerinde çalışmak veya içerik oluşturmak ve akışa almak istedikleri GPU hızlandırmalı grafik uygulamalarına ve sanal masaüstlerine yöneliktir.These virtual machines are targeted for GPU accelerated graphics applications and virtual desktops where customers want to visualize their data, simulate results to view, work on CAD, or render and stream content. Ayrıca bu sanal makineler kodlama ve işleme gibi tek hassas iş yüklerini de çalıştırabilir.Additionally, these virtual machines can run single precision workloads such as encoding and rendering. NVv3 sanal makineleri, Premium depolamayı destekler ve öncül NV serisi ile karşılaştırıldığında, sistem belleği (RAM) ile birlikte gelir.NVv3 virtual machines support Premium Storage and come with twice the system memory (RAM) when compared with its predecessor NV-series.

NVv3 örneklerinde her GPU bir KıLAVUZ lisansıyla gelir.Each GPU in NVv3 instances comes with a GRID license. Bu lisans, bir NV örneğini tek bir kullanıcı için sanal iş istasyonu olarak kullanma esnekliği sağlar veya 25 eşzamanlı kullanıcı sanal uygulama senaryosu için VM 'ye bağlanabilir.This license gives you the flexibility to use an NV instance as a virtual workstation for a single user, or 25 concurrent users can connect to the VM for a virtual application scenario.

BoyutSize vCPUvCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB GPUGPU GPU belleği: GiBGPU memory: GiB En fazla veri diskiMax data disks Maksimum önbelleğe alınmamış disk aktarım hızı: IOPS-MB/snMax uncached disk throughput: IOPS / MBps En fazla NICMax NICs Sanal Iş IstasyonlarıVirtual Workstations Sanal UygulamalarVirtual Applications
Standard_NV12s_v3Standard_NV12s_v3 1212 112112 320320 11 88 1212 20000/20020000 / 200 44 11 2525
Standard_NV24s_v3Standard_NV24s_v3 2424 224224 640640 22 1616 2424 40000/40040000 / 400 88 22 5050
Standard_NV48s_v3Standard_NV48s_v3 4848 448448 12801280 44 3232 3232 80000/80080000 / 800 88 44 100100

1 GPU = M60 kartın yarısı.1 GPU = one-half M60 card.

1 NVv3 serisi VM 'Ler özelliği Intel Hiper Iş parçacığı teknolojisi1 NVv3-series VMs feature Intel Hyper-Threading Technology

NVv4-serisi (Önizleme) 1NVv4-series (Preview) 1

Premium Depolama: desteklenirPremium Storage: Supported

Premium depolama önbelleği: desteklenirPremium Storage caching: Supported

NVv4 serisi sanal makineler, AMD Radeon INSTINCT MI25 GPU 'LARı ve AMD epi dili 7V12 (Roma) CPU 'ları tarafından desteklenir.The NVv4-series virtual machines are powered by AMD Radeon Instinct MI25 GPUs and AMD EPYC 7V12(Rome) CPUs. NVv4-Series ile Azure, kısmi GPU 'lara sahip sanal makineler ile tanışın.With NVv4-series Azure is introducing virtual machines with partial GPUs. 16 GiB çerçeve arabelleğiyle tam bir GPU 'ya 2 GiB çerçeve arabelleğinden 1 GB 'den başlayan GPU hızlandırılmış grafik uygulamaları ve sanal masaüstleri için doğru boyutlu sanal makineyi seçin.Pick the right sized virtual machine for GPU accelerated graphics applications and virtual desktops starting at 1/8th of a GPU with 2 GiB frame buffer to a full GPU with 16 GiB frame buffer. NVv4 sanal makineler Şu anda yalnızca Windows Konuk işletim sistemini destekliyor.NVv4 virtual machines currently support only Windows guest operating system.

Önizleme sırasında bu makinelere kaydolun ve erişim kazanın.Sign-up and get access to these machines during preview.

BoyutSize vCPUvCPU Bellek: GiBMemory: GiB Geçici depolama (SSD) GiBTemp storage (SSD) GiB GPUGPU GPU belleği: GiBGPU memory: GiB En fazla veri diskiMax data disks En fazla NICMax NICs
Standard_NV4as_v4Standard_NV4as_v4 44 1414 8888 1/81/8 22 44 22
Standard_NV8as_v4Standard_NV8as_v4 88 2828 176176 1/41/4 44 88 44
Standard_NV16as_v4Standard_NV16as_v4 1616 5656 352352 1/21/2 88 1616 88
Standard_NV32as_v4Standard_NV32as_v4 3232 112112 704704 11 1616 3232 88

1 NVv4 serisi VM 'ler özelliği AMD eşzamanlı çoklu Iş parçacığı teknolojisi1 NVv4-series VMs feature AMD Simultaneous multithreading Technology

Boyut tablosu tanımlarıSize table definitions

 • Depolama kapasitesi GiB veya 1024^3 bayt cinsinden gösterilmiştir.Storage capacity is shown in units of GiB or 1024^3 bytes. GB (1000 ^ 3 bayt) cinsinden ölçülen diskleri GiB 'de ölçülen disklere (1024 ^ 3) karşılaştırdığınızda, GiB 'de verilen kapasite numaralarının daha küçük görünebileceğinden emin unutmayın.When you compare disks measured in GB (1000^3 bytes) to disks measured in GiB (1024^3) remember that capacity numbers given in GiB may appear smaller. Örneğin, 1023 GiB = 1098,4 GB.For example, 1023 GiB = 1098.4 GB.

 • Disk aktarım hızı, saniye başına giriş/çıkış işlemi sayısı (IOPS) ve MB/sn (MB/sn = 10^6 bayt/sn) üzerinden ölçülür.Disk throughput is measured in input/output operations per second (IOPS) and MBps where MBps = 10^6 bytes/sec.

 • Veri diskleri önbelleğe alınmış veya alınmamış modlarda çalışabilir.Data disks can operate in cached or uncached modes. Önbelleğe alınmış veri diski işlemi için ana bilgisayar önbelleği SaltOkunur veya OkuYaz moduna ayarlanır.For cached data disk operation, the host cache mode is set to ReadOnly or ReadWrite. Önbelleğe alınmamış veri diski işlemi için ana bilgisayar önbelleği Yok moduna ayarlanır.For uncached data disk operation, the host cache mode is set to None.

 • Sanal makinelerinize en iyi performansı elde etmek istiyorsanız, vCPU başına veri disklerinin sayısını iki disk ile sınırlamanız gerekir.If you want to get the best performance for your VMs, you should limit the number of data disks to two disks per vCPU.

 • Beklenen ağ bant genişliği tüm ormanlarda tüm NIC 'lerde sanal makine türü başına ayrılan en yüksek bant genişliğine sahip olur.Expected network bandwidth is the maximum aggregated bandwidth allocated per VM type across all NICs, for all destinations. Daha fazla bilgi için bkz. sanal makine ağ bant genişliği.For more information, see Virtual machine network bandwidth.

  Üst sınırlar garanti edilmez.Upper limits aren't guaranteed. Hedeflenen uygulama için doğru sanal makine türünü seçmek için teklif kılavuzunu sınırlandırır.Limits offer guidance for selecting the right VM type for the intended application. Gerçek ağ performansı, ağ tıkanıklığı, uygulama yüklemeleri ve ağ ayarları gibi çeşitli faktörlere bağlıdır.Actual network performance will depend on several factors including network congestion, application loads, and network settings. Ağ aktarım hızını iyileştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Azure sanal makineler için ağ aktarım hızını iyileştirme.For information on optimizing network throughput, see Optimize network throughput for Azure virtual machines. Linux veya Windows üzerinde beklenen ağ performansını elde etmek için belirli bir sürüm seçmeniz veya VM 'nizi en iyi hale getirmeniz gerekebilir.To achieve the expected network performance on Linux or Windows, you may need to select a specific version or optimize your VM. Daha fazla bilgi için bkz. bant genişliği/işleme testi (NTTTCP).For more information, see Bandwidth/Throughput testing (NTTTCP).

Desteklenen işletim sistemleri ve sürücülerSupported operating systems and drivers

Windows çalıştıran Azure N serisi VM 'lerinin GPU yetilerinden yararlanmak için, NVıDıA veya AMD GPU sürücüleri yüklenmelidir.To take advantage of the GPU capabilities of Azure N-series VMs running Windows, NVIDIA or AMD GPU drivers must be installed.

NVıDıA GPU sürücü uzantısı , bir N serisi VM 'ye uygun NVIDIA CUDA veya kılavuz sürücülerini yükleme.The NVIDIA GPU Driver Extension installs appropriate NVIDIA CUDA or GRID drivers on an N-series VM. Azure portal veya Azure PowerShell veya Azure Resource Manager şablonları gibi araçları kullanarak uzantıyı yükler veya yönetir.Install or manage the extension using the Azure portal or tools such as Azure PowerShell or Azure Resource Manager templates. Desteklenen işletim sistemleri ve dağıtım adımları için NVıDıA GPU sürücü uzantısı belgelerine bakın.See the NVIDIA GPU Driver Extension documentation for supported operating systems and deployment steps. VM uzantıları hakkında genel bilgi için bkz. Azure sanal makine uzantıları ve özellikleri.For general information about VM extensions, see Azure virtual machine extensions and features.

NVıDıA GPU sürücülerini el ile yüklemeyi tercih ederseniz desteklenen işletim sistemleri, sürücüler ve yükleme ve doğrulama adımları için bkz. Windows Için N SERISI GPU sürücü kurulumu .If you choose to install NVIDIA GPU drivers manually, see N-series GPU driver setup for Windows for supported operating systems, drivers, and installation and verification steps.

AMD GPU sürücülerini el ile yüklemek için desteklenen işletim sistemleri, sürücüler ve yükleme ve doğrulama adımları için bkz. Windows Için N SERISI AMD GPU sürücü kurulumu .To install AMD GPU drivers manually, see N-series AMD GPU driver setup for Windows for supported operating systems, drivers, and installation and verification steps.

Dağıtma konularıDeployment considerations

 • N serisi VM 'lerin kullanılabilirliği için bkz. bölgelere göre kullanılabilir ürünler.For availability of N-series VMs, see Products available by region.

 • N serisi VM 'Ler yalnızca Kaynak Yöneticisi dağıtım modelinde dağıtılabilir.N-series VMs can only be deployed in the Resource Manager deployment model.

 • N serisi VM 'Ler, diskleri için destekledikleri Azure Storage türünde farklılık gösterir.N-series VMs differ in the type of Azure Storage they support for their disks. NC ve NV VM 'Ler yalnızca standart Disk Depolama (HDD) tarafından desteklenen VM disklerini destekler.NC and NV VMs only support VM disks that are backed by Standard Disk Storage (HDD). NCv2, NCv3, ND, NDv2 ve NVv2 VM 'Ler yalnızca Premium Disk Depolama (SSD) tarafından desteklenen VM disklerini destekler.NCv2, NCv3, ND, NDv2, and NVv2 VMs only support VM disks that are backed by Premium Disk Storage (SSD).

 • Birkaç tane N serisi VM dağıtmak istiyorsanız, Kullandıkça Öde aboneliğine veya diğer satın alma seçeneklerine göz önünde bulundurun.If you want to deploy more than a few N-series VMs, consider a pay-as-you-go subscription or other purchase options. Ücretsiz Azure hesabı kullanıyorsanız, yalnızca sınırlı sayıda Azure işlem çekirdeği kullanabilirsiniz.If you're using an Azure free account, you can use only a limited number of Azure compute cores.

 • Azure aboneliğinizdeki çekirdek kotasını (bölge başına) artırmanız ve NC, NCv2, NCv3, ND, NDv2, NV veya NVv2 çekirdekleri için ayrı kotayı artırmanız gerekebilir.You might need to increase the cores quota (per region) in your Azure subscription, and increase the separate quota for NC, NCv2, NCv3, ND, NDv2, NV, or NVv2 cores. Kota artışı istemek için, ücretsiz bir çevrimiçi müşteri destek isteği açın .To request a quota increase, open an online customer support request at no charge. Varsayılan sınırlar, abonelik kategorime bağlı olarak değişebilir.Default limits may vary depending on your subscription category.

Diğer boyutlarOther sizes

Sonraki adımlarNext steps

Azure işlem birimlerinin (ACU) Azure SKU 'ları genelinde işlem performansını karşılaştırmanıza nasıl yardımcı olabileceğini öğrenin.Learn more about how Azure compute units (ACU) can help you compare compute performance across Azure SKUs.