CloudSimple düğüm kotası sınırları

Aboneliğiniz CloudSimple hizmeti için etkinleştirildiğinde, satın alma için kullanılabilen varsayılan miktar dört düğüm olur. Azure portal herhangi bir düğüm türü satın alabilirsiniz. Özel bir bulut oluşturmak için aynı SKU 'nun en az üç düğümü gereklidir. Düğümleri satın aldıysanız, ek düğümler satın almaya çalıştığınızda bir hata görebilirsiniz.

Kota artışı

Bir destek isteği göndererek düğüm kotasının artmasını sağlayabilirsiniz. Hizmet işlemleri ekibi, isteği değerlendirir ve düğüm kotasını artırmak için sizinle birlikte çalışır. Yeni bir bilet açtığınızda aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

  • Sorun türü: Teknik
  • Abonelik: ABONELIK kimliğiniz
  • Hizmet türü: CloudSimple 'a göre VMware çözümü
  • Sorun türü: adanmış düğümler kotası
  • Sorun alt türü: adanmış düğümlerin kotasını artırma
  • Konu: Kota artışı

Destek bileti ayrıntılarında gereken düğüm ve düğüm SKU sayısını sağlayın.

  • Düğüm SKU 'SU
  • Kota artışı istediğiniz ek düğümlerin sayısı

Sonraki adımlar