brain version delete

Sözdizimi ve kullanımı

bonsai brain version delete
 -n BRAIN_NAME   | --name BRAIN_NAME
 [ --version BRAIN_VERSION ]
 [ -y        | --yes ]
 [ -o OUTPUT_FORMAT | --output OUTPUT_FORMAT ]
 [ --debug ]

bonsai brain version delete -h | --help

Bir beyinli sürümü ve tüm ilişkili verileri Bonsai çalışma alanınızdan silin.

Seçenekler


-n BRAIN_NAME

--name BRAIN_NAME

Gerekli, dize.

Hedef beyninin benzersiz sistem adını gösterir. Sistem adları büyük/küçük harfe duyarlıdır ve harf, rakam ve tire içerebilir.

Örnek: --name 'HiveMind'


--version BRAIN_VERSION

Not

Kopyalama komutları için, belirtilen sürüm kopyalanır. Tüm diğer komutlar için, belirtilen sürüm değiştirilir.

İsteğe bağlı, tamsayı.

İstenen beyinin hedef sürümünü gösterir. En son sürümü varsayılan olarak belirler.

Örnek: --version 2


-y

--yes

İsteğe bağlı.

Kaynakları başlatmadan veya silmeden Bonsai önce onayı atlar (örneğin: bir beyinyi silme, bir günlük oturumu başlatma, bir simülatör paketini silme).

Örnek: --yes


-o OUTPUT_FORMAT

--output OUTPUT_FORMAT

İsteğe bağlı, numaralandırılmış dize.

Sunucudan alınan Bonsai yanıtların görüntüleme biçimini ayarlar. Varsayılan biçim tablosal. Desteklenen diğer seçenekler aşağıda belirtilmiştir.

Belirteç Çıkış biçimi
json JSON

Örnek: --output json


--debug

İsteğe bağlı.

Ayrıntılı günlük kaydı bilgilerini JSON 'da görüntüleyin. Sunucudan CLı ve yanıt ayrıntılarından Bonsai gelen istek ayrıntılarını içerir.

Örnek: --debug


-h

--help

İsteğe bağlı.

Komut ve çıkış için satır içi yardım görüntüler. Yardım bayrağı kullanılırken gerekli seçenekler gerekli değildir.

Örnek: --help

Örnekler

Hivefikir beyninin en son sürümünü silin:

$ bonsai brain version delete \
  --name 'HiveMind'     \
  --yes
Deleted HiveMind version 12.

Hivefikir Beyininin belirli bir sürümünü silin:

$ bonsai brain version delete \
  --name 'HiveMind'     \
  --version 3        \
  --yes
Deleted HiveMind version 3.