brain version reset-training

Söz dizimi ve kullanım

bonsai brain version reset-training
 -n BRAIN_NAME   | --name BRAIN_NAME
 -c CONCEPT_NAME  | --concept-name CONCEPT_NAME
 -e LESSON_NUMBER  | --lesson-number LESSON_NUMBER
 [ --version BRAIN_VERSION ]
 [ -o OUTPUT_FORMAT | --output OUTPUT_FORMAT ]
 [ --debug ]

bonsai brain version reset-training -h | --help

Hedeflenen beyin ve sürüm için belirli bir kavramın ve dersin eğitimini sıfırlayın.

Not

Sıfırlasanız, belirtilen kavram veya ders için eğitim ilerlemesi atılır. Eğitimi sıfırladikten sonra, bu kavram veya ders için MürekkepLeme'de değişiklik yapabilirsiniz ve eğitimi yeniden başlatmış oluruz.

Seçenekler


-n BRAIN_NAME

--name BRAIN_NAME

Gerekli, dize.

Hedef beyin için benzersiz sistem adını gösterir. Sistem adları büyük/küçük harfe duyarlı değildir ve harf, rakam ve tire içerebilir.

Örnek: --name 'HiveMind'


-c CONCEPT_NAME

--concept-name CONCEPT_NAME

Gerekli, dize.

Hedef beyin sürümü için MürekkepLeme'de tanımlanan hedef kavramı gösterir.

Örnek: --concept-name 'OptimizeHoney'


-e LESSON_NUMBER

--lesson-number LESSON_NUMBER

Gerekli, tamsayı.

Hedef beyin için MürekkepLeme'de tanımlanan ders numarasını gösterir.

Örnek: '--lesson-number 2


--version BRAIN_VERSION

Not

Kopyalama komutları için sağlanan sürüm kopyalanır. Diğer tüm komutlar için sağlanan sürüm değiştirilir.

İsteğe bağlı, tamsayı.

İstenen beyin için hedef sürümü gösterir. Varsayılan olarak en son sürüm kullanılır.

Örnek: --version 2


-o OUTPUT_FORMAT

--output OUTPUT_FORMAT

İsteğe bağlı, numaralandı dize.

Sunucudan alınan yanıtlar için görüntüleme biçimini Bonsai ayarlar. Varsayılan biçim tablo biçimindedir. Desteklenen diğer seçenekler aşağıda verilmiştir.

Belirteç Çıkış biçimi
json JSON

Örnek: --output json


--debug

İsteğe bağlı.

JSON'da ayrıntılı günlük bilgilerini görüntüleme. CLI'dan gelen istek ayrıntılarını ve sunucudan gelen yanıt ayrıntılarını Bonsai içerir.

Örnek: --debug


-h

--help

İsteğe bağlı.

Komut ve çıkış için satır içinde yardım görüntüler. Yardım bayrağını kullanırken gerekli seçenekler gerekli değildir.

Örnek: --help

Örnekler

HiveMind beyninin en son OptimizeHoney sürümü kavramının üçüncü dersi için eğitimi sıfırlayın :

$ bonsai brain version reset-training \
 --name 'HiveMind'          \
 --concept-name 'OptimizeHoney'   \
 --lesson-number 3
HiveMind version 5 training reset.

HiveMind beyninin belirli bir OptimizeHoney sürümü kavramına yönelik üçüncü ders için eğitimi sıfırlayın :

$ bonsai brain version reset-training \
 --name 'HiveMind'          \
 --concept-name 'OptimizeHoney'   \
 --lesson-number 3          \
 --version 1
HiveMind version 1 training reset.