brain version stop-training

Sözdizimi ve kullanımı

bonsai brain version stop-training
 -n BRAIN_NAME   | --name BRAIN_NAME
 [ --version BRAIN_VERSION ]
 [ -o OUTPUT_FORMAT | --output OUTPUT_FORMAT ]
 [ --debug ]

bonsai brain version stop-training -h | --help

Hedeflenen beyinve sürüm için eğitimi durdurun.

Seçenekler


-n BRAIN_NAME

--name BRAIN_NAME

Gerekli, dize.

Hedef beyninin benzersiz sistem adını gösterir. Sistem adları büyük/küçük harfe duyarlıdır ve harf, rakam ve tire içerebilir.

Örnek: --name 'HiveMind'


--version BRAIN_VERSION

Not

Kopyalama komutları için, belirtilen sürüm kopyalanır. Tüm diğer komutlar için, belirtilen sürüm değiştirilir.

İsteğe bağlı, tamsayı.

İstenen beyinin hedef sürümünü gösterir. En son sürümü varsayılan olarak belirler.

Örnek: --version 2


-o OUTPUT_FORMAT

--output OUTPUT_FORMAT

İsteğe bağlı, numaralandırılmış dize.

Sunucudan alınan Bonsai yanıtların görüntüleme biçimini ayarlar. Varsayılan biçim tablosal. Desteklenen diğer seçenekler aşağıda belirtilmiştir.

Belirteç Çıkış biçimi
json JSON

Örnek: --output json


--debug

İsteğe bağlı.

Ayrıntılı günlük kaydı bilgilerini JSON 'da görüntüleyin. Sunucudan CLı ve yanıt ayrıntılarından Bonsai gelen istek ayrıntılarını içerir.

Örnek: --debug


-h

--help

İsteğe bağlı.

Komut ve çıkış için satır içi yardım görüntüler. Yardım bayrağı kullanılırken gerekli seçenekler gerekli değildir.

Örnek: --help

Örnekler

Hivefikir Beyininin en son sürümüne yönelik eğitimi durdurun:

$ bonsai brain version stop-training \
 --name 'HiveMind'
HiveMind version 5 training stopped.

Hivefikir Beyininin belirli bir sürümü için eğitime göz önünde bulundurun:

$ bonsai brain version stop-training \
 --name 'HiveMind'         \
 --version 2
HiveMind version 2 training stopped.