importedmodel delete

Söz dizimi ve kullanım

bonsai importedmodel delete
 -n ML_MODEL_NAME  | --name ML_MODEL_NAME
 -y         | --yes
 [ --w WORKSPACE_ID | --workspace-id WORKSPACE_ID ]
 [ -o OUTPUT_FORMAT | --output OUTPUT_FORMAT ]
 [ --debug ]

bonsai importedmodel delete -h | --help

Çalışma alanı Machine Learning modeli silmeBonsai. Bir modeli silersanız, modele hala içe aktarılan bir kavramda başvurulan herhangi bir beyin, eğitim sırasında hatalara neden olur.

Seçenekler


-n ML_MODEL_NAME

--name ML_MODEL_NAME

Gerekli, dize.

Veri modeli için benzersiz sistem Machine Learning gösterir. Sistem adları büyük/küçük harfe duyarlı değildir ve harf, rakam ve tire içerebilir.

Örnek: --name HoneyHouse


-y

--yes

İsteğe bağlı.

Kaynakları başlatmadan veya silmeden önce onayı Bonsai atlar (örneğin: beyin silme, günlük oturumu başlatma, simülatör paketini silme).

Örnek: --yes


-w WORKSPACE_ID

--workspace-id WORKSPACE_ID

İsteğe bağlı, hex dizesi.

CLI sunucuyla Bonsai iletişim kurarken kullanılacak çalışma alanını Bonsai gösterir.

Örnek: --workspace-id 00000000-0000-0000-0000-000000000000


--debug

İsteğe bağlı.

JSON'da ayrıntılı günlük bilgilerini görüntüleme. CLI'dan gelen istek ayrıntılarını ve sunucudan gelen yanıt ayrıntılarını Bonsai içerir.

Örnek: --debug


-o OUTPUT_FORMAT

--output OUTPUT_FORMAT

İsteğe bağlı, numaralandı dize.

Sunucudan alınan yanıtlar için görüntüleme biçimini Bonsai ayarlar. Varsayılan biçim tablo biçimindedir. Desteklenen diğer seçenekler aşağıda verilmiştir.

Belirteç Çıkış biçimi
json JSON

Örnek: --output json


-h

--help

İsteğe bağlı.

Komut ve çıkış için satır içinde yardım görüntüler. Yardım bayrağını kullanırken gerekli seçenekler gerekli değildir.

Örnek: --help

Örnekler

Çalışma alanı Machine Learning modeli silme:

$ bonsai importedmodel delete --name HoneyHouse
HoneyHouse deleted.