importedmodel show

Söz dizimi ve kullanım

bonsai importedmodel show
 -n ML_MODEL_NAME     | --name ML_MODEL_NAME
 [ --w WORKSPACE_ID    | --workspace-id WORKSPACE_ID ]
 [ -o OUTPUT_FORMAT    | --output OUTPUT_FORMAT ]
 [ --debug ]

bonsai importedmodel show -h | --help

Çalışma alanınıza yeni bir Machine Learning modelin ayrıntılarını Bonsai gösterme.

Seçenekler


-n ML_MODEL_NAME

--name ML_MODEL_NAME

Gerekli, dize.

Veri modeli için benzersiz sistem Machine Learning gösterir. Sistem adları büyük/küçük harfe duyarlı değildir ve harf, rakam ve tire içerebilir.

Örnek: --name HoneyHouse


-w WORKSPACE_ID

--workspace-id WORKSPACE_ID

İsteğe bağlı, hex dizesi.

CLI sunucuyla Bonsai iletişim kurarken kullanılacak çalışma alanını Bonsai gösterir.

Örnek: --workspace-id 00000000-0000-0000-0000-000000000000


--no-wait

İsteğe bağlı.

CLI'ya Bonsai geçerli işlemi beklemesini (örneğin, içe aktarılan modeli karşıya yükleme) söyler. Genellikle uzun süre çalışan komutlarla kullanılır.

Örnek: --no-wait


--debug

İsteğe bağlı.

JSON'da ayrıntılı günlük bilgilerini görüntüleme. CLI'dan gelen istek ayrıntılarını ve sunucudan gelen yanıt ayrıntılarını Bonsai içerir.

Örnek: --debug


-o OUTPUT_FORMAT

--output OUTPUT_FORMAT

İsteğe bağlı, numaralandı dize.

Sunucudan alınan yanıtlar için görüntüleme biçimini Bonsai ayarlar. Varsayılan biçim tablo biçimindedir. Desteklenen diğer seçenekler aşağıda verilmiştir.

Belirteç Çıkış biçimi
json JSON

Örnek: --output json


-h

--help

İsteğe bağlı.

Komut ve çıkış için satır içinde yardım görüntüler. Yardım bayrağını kullanırken gerekli seçenekler gerekli değildir.

Örnek: --help

Örnekler

Temel show komutu:

$ bonsai importedmodel show --name HoneyHouse
Name: HoneyHouse
Display Name: The Honey House
Description: Apiary model for tracking bee health
Created on: 2021-03-30T22:19:46.9554282Z
Modified on: 2021-03-31T20:15:26.0544683Z