simulator package modelfile create

Söz dizimi ve kullanım

bonsai simulator package modelfile create
 -n SIMULATOR_PACKAGE_NAME    | --name SIMULATOR_PACKAGE_NAME
 -f PATH_TO_MODEL_FILE      | --file PATH_TO_MODEL_FILE
 --base-image BASE_IMAGE_KEY
 -i NUMBER_OF_SIMULATOR_INSTANCES | --instance-count NUMBER_OF_SIMULATOR_INSTANCES
 -r NUMBER_OF_CORES    | --cores-per-instance NUMBER_OF_CORES
 -m MEMORY_IN_GIGABYTES  | --memory-in-gb-per-instance MEMORY_IN_GIGABYTES
 [ --display-name DISPLAY_NAME ]
 [ --description DESCRIPTION ]
 [ --w WORKSPACE_ID | --workspace-id WORKSPACE_ID ]
 [ -o OUTPUT_FORMAT    | --output OUTPUT_FORMAT ]
 [ --debug ]

bonsai simulator package modelfile create -h | --help

Çalışma alanınıza bir simülatör modeli dosyası ve buna karşılık gelen simülatör yazılımı Bonsai temel görüntüsüyle birlikte yönetilen bir simülatör paketi ekleyin. Bonsai , eğitim ve değerlendirme sırasında simülatör paketlerini sizin adına yükler ve çoğaltır.

Seçenekler


-n SIMULATOR_PACKAGE_NAME

--name SIMULATOR_PACKAGE_NAME

Gerekli, dize.

Yönetilen simülatör paketi için benzersiz sistem adını gösterir. Paket adları büyük/küçük harfe duyarlı değildir ve harf, rakam ve tire içerebilir.

Örnek: --name 'Apiary-HVAC'


-f PATH_TO_MODEL_FILE

--file PATH_TO_MODEL_FILE

Gerekli, dize.

Model dosyası simülatörü paketi olarak .zip simülasyon modelinin zip (*.zip) dosyasının yolu.

Örnek: --file 'simulatorpackage.zip'


--base-image BASE_IMAGE_KEY

Gerekli, numaralandı dize.

Paketinizin temel alınan simülatör platformunu gösteren bir enum. Desteklenen bonsai simulator package modelfile list-base-image simülatör platformu görüntülerinin tam listesini almak için çalıştırın.

Örnek: --base_image 'mathworks-simulink-2020b'


-i NUMBER_OF_SIMULATOR_INSTANCES

--instance-count NUMBER_OF_SIMULATOR_INSTANCES

İsteğe bağlı, tamsayı.

Simülatör paketiyle eğitim sırasında kullanılacak simülatör örneklerinin sayısını gösterir. Hedeflenen simülatör paketi 'ye eklenmiştirken sağlanan yapılandırma ayarını geçersiz kılar Bonsai.

Örnek: --instance-count 16


-r NUMBER_OF_CORES

--cores-per-instance NUMBER_OF_CORES

İsteğe bağlı, float.

Eğitim sırasında simülatör paketinin her örneğine atanacak CPU çekirdeği sayısını gösterir.

Örnek: --cores-per-instance 1.5


-m MEMORY_IN_GIGABYTES

--memory-in-gb-per-instance MEMORY_IN_GIGABYTES

İsteğe bağlı, float.

Eğitim sırasında simülatör paketinin her örneğine tahsis edilecek bellek miktarını (GB olarak) gösterir. Varsayılan olarak, Bonsai eğitim sırasında örnek başına 12 GB atar.

Örnek: --memory-in-gb-per-instance 4.0


--display-name DISPLAY_NAME

İsteğe bağlı, dize.

Kaynağın kullanıcı dostu adını (beyin, dışarı aktaran beyin, ML modeli vb.) gösterir. Bonsai kullanıcı arabirimi ve CLI çıkışında görünen adı kullanır. Görünen adların benzersiz olması gerekir. Görünen ad sağlanmamışsa beyin adı kullanılır.

Örnek: --display-name 'The Hive Mind'


--description DESCRIPTION

--des DESCRIPTION

İsteğe bağlı, dize.

Amacını açıklayan kaynak (beyin, değerlendirme, simülatör vb.) için kullanıcı dostu bir açıklama sağlar.

Örnek: --description 'Main controller for apiary environment HVAC.'


-w WORKSPACE_ID

--workspace-id WORKSPACE_ID

İsteğe bağlı, hex dizesi.

CLI sunucuyla Bonsai iletişim kurarken kullanılacak çalışma alanını Bonsai gösterir.

Örnek: --workspace-id 00000000-0000-0000-0000-000000000000


--debug

İsteğe bağlı.

JSON'da ayrıntılı günlük bilgilerini görüntüleme. CLI'dan gelen istek ayrıntılarını ve sunucudan gelen yanıt ayrıntılarını Bonsai içerir.

Örnek: --debug


-o OUTPUT_FORMAT

--output OUTPUT_FORMAT

İsteğe bağlı, numaralandı dize.

Sunucudan alınan yanıtlar için görüntüleme biçimini Bonsai ayarlar. Varsayılan biçim tablo biçimindedir. Desteklenen diğer seçenekler aşağıda verilmiştir.

Belirteç Çıkış biçimi
json JSON

Örnek: --output json


-h

--help

İsteğe bağlı.

Komut ve çıkış için satır içinde yardım görüntüler. Yardım bayrağını kullanırken gerekli seçenekler gerekli değildir.

Örnek: --help

Örnekler

Apiary-HVAC simülatör modelini Bonsai mathworks benzetimi modeliyle üzerine ekleyin.

$ bonsai simulator package modelfile create    \
  --name 'Apiary-HVAC'             \
  --file /Desktop/Projects/Apiary-HVAC.zip   \
  --base-image mathworks-simulink-2020b     \
  --cores-per-instance 4            \
  --memory-in-gb-per-instance 12        \
  --os-type Linux
Created new simulator Apiary-HVAC.