İşleç önceliği

Bir işlecin önceliği, bir ifadede birden fazla işleç bulunduğunda uygulanma sırasını belirler. Örneğin, çarpma ( * ), ifadeye daha yüksek önceliğe + sahiptir, bu nedenle:

1 + 4 * 5

olarak 21 değerlendirilir.

Parantezler, istendiğinde önceliği zorlamak için kullanılabilir. Örnek:

(1 + 4) * 5

olarak 25 değerlendirilir.

İlişkilendirilebilirlik

Operatörler eşit önceliğe sahip olduğunda, bunlar soldan sağa değerlendirilir. Örneğin, aşağıdaki ifade olarak -8 değerlendirilir:

1 - 4 - 5

Tüm işleçlerin önceliği

Kullanılabilir tüm ınkme işleçleri, en düşük önceliğe en yüksek öncelik sırasına göre aşağıda listelenmiştir.

İşleçler Ayrıntılar
+- li Sayıyı pozitif ( + ) veya negatif ( - ) olarak çevirir
not Mantıksal Işleçler
** Aritmetik Işleçler
* / % Aritmetik Işleçler
+- ý Aritmetik Işleçler
< <= > >= Karşılaştırma Işleçleri
== != Karşılaştırma Işleçleri
and Mantıksal Işleçler
or Mantıksal Işleçler