Atama işleçleri

Inkling atama işleci = . Atama, sol işleneni sağdaki ifadenin çözümlenmiş değerine ayarlar.

var A = Math.ceil(5 / 3)
const B = "Welcome to Bonsai!"

Not

Inkini başvuruya göre atamayı desteklemez.