Azure Command-Line arabirimi (CLı)-genel bakış | Microsoft Docs

Azure komut satırı arabirimi (Azure CLI), Azure kaynakları oluşturup yönetmek için kullanılan komutlardır. Tüm Azure hizmetlerinde kullanılabilen Azure CLI, özellikle otomasyona odaklanacak biçimde, Azure ile çalışmaya hızla başlamanızı sağlamak üzere tasarlanmıştır.