Azure CLI'yı yüklemeInstall the Azure CLI

Azure CLI, Azure kaynaklarını yönetmek için harika bir deneyim sağlayan bir komut satırı aracıdır.The Azure CLI is a command-line tool providing a great experience for managing Azure resources. CLI, betik oluşturmayı kolaylaştırmak, verileri sorgulamak, uzun süren işlemleri desteklemek ve daha fazlasını gerçekleştirmek için tasarlanmıştır.The CLI is designed to make scripting easy, query data, support long-running operations, and more. Bugün deneyin ve CLI’nın avantajlarını keşfedin!Try it today and find out what the CLI has to offer!

Azure CLı 'nın geçerli sürümü 2.0.77.The current version of the Azure CLI is 2.0.77. En son sürüm hakkında bilgi edinmek için sürüm notlarına bakın.For information about the latest release, see the release notes. Yüklü sürümünüzü bulmak için az --versionçalıştırıp güncelleştirmeniz gerekiyorsa bkz.To find your installed version and see if you need to update, run az --version.

Not

Azure klasik dağıtım modelini kullanıyorsanız Azure klasik CLI'yi yükleyin.If you're using the Azure classic deployment model, install the Azure classic CLI.