az sql server key

Sunucunun anahtarlarını yönetme.

Komutlar

az sql server key create

Bir sunucu anahtarı oluşturur.

az sql server key delete

Sunucu anahtarını siler.

az sql server key list

Sunucu anahtarlarının listesini alır.

az sql server key show

Sunucu anahtarını gösterir.

az sql server key create

Bir sunucu anahtarı oluşturur.

az sql server key create --kid
             --resource-group
             --server
             [--subscription]

Gerekli Parametreler

--kid -k

Sunucu Azure Key Vault anahtar tanımlayıcısı. Örnek anahtar tanımlayıcısı : https://YourVaultName.vault.azure.net/keys/YourKeyName/01234567890123456789012345678901 " ".

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. Varsayılan grubu kullanarak az configure --defaults group=<name> yapılandırarak.

--server -s

Azure SQL sunucusu adı. varsayılanı kullanarak az configure --defaults sql-server=<name> yapılandırarak.

İsteğe Bağlı Parametreler

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. Varsayılan aboneliği kullanarak az account set -s NAME_OR_ID yapılandırabilirsiniz.

az sql server key delete

Sunucu anahtarını siler.

az sql server key delete --kid
             [--ids]
             [--resource-group]
             [--server]
             [--subscription]

Gerekli Parametreler

--kid -k

Sunucu Azure Key Vault anahtar tanımlayıcısı. Örnek anahtar tanımlayıcısı : https://YourVaultName.vault.azure.net/keys/YourKeyName/01234567890123456789012345678901 " ".

İsteğe Bağlı Parametreler

--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren tam bir kaynak kimliği olması gerekir. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlayablisiniz.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. Varsayılan grubu kullanarak az configure --defaults group=<name> yapılandırarak.

--server -s

Azure SQL sunucusu adı. varsayılanı kullanarak az configure --defaults sql-server=<name> yapılandırarak.

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. Varsayılan aboneliği kullanarak az account set -s NAME_OR_ID yapılandırabilirsiniz.

az sql server key list

Sunucu anahtarlarının listesini alır.

az sql server key list [--ids]
            [--query-examples]
            [--resource-group]
            [--server]
            [--subscription]

İsteğe Bağlı Parametreler

--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren tam bir kaynak kimliği olması gerekir. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlayablisiniz.

--query-examples

Sizin için JMESPath dizesi önerin. Sonuçları görmek için sorgudan birini kopyalayıp --query parametresinin içine çift tırnak işareti içine yapıştırabilirsiniz. Bu anahtar sözcükleri temel alarak önerilerde yer ver vermemiz için bir veya daha fazla konumsal anahtar sözcük ekleyebilirsiniz.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. Varsayılan grubu kullanarak az configure --defaults group=<name> yapılandırarak.

--server -s

Azure SQL sunucusu adı. varsayılanı kullanarak az configure --defaults sql-server=<name> yapılandırarak.

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. Varsayılan aboneliği kullanarak az account set -s NAME_OR_ID yapılandırabilirsiniz.

az sql server key show

Sunucu anahtarını gösterir.

az sql server key show --kid
            [--ids]
            [--query-examples]
            [--resource-group]
            [--server]
            [--subscription]

Gerekli Parametreler

--kid -k

Sunucu Azure Key Vault anahtar tanımlayıcısı. Örnek anahtar tanımlayıcısı : https://YourVaultName.vault.azure.net/keys/YourKeyName/01234567890123456789012345678901 " ".

İsteğe Bağlı Parametreler

--ids

Bir veya daha fazla kaynak kimlikleri (boşlukla ayrılmış). 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerinin tüm bilgilerini içeren tam bir kaynak kimliği olması gerekir. --ids veya diğer 'Kaynak Kimliği' bağımsız değişkenlerini sağlayablisiniz.

--query-examples

Sizin için JMESPath dizesi önerin. Sonuçları görmek için sorgudan birini kopyalayıp --query parametresinin içine çift tırnak işareti içine yapıştırabilirsiniz. Bu anahtar sözcükleri temel alarak önerilerde yer ver vermemiz için bir veya daha fazla konumsal anahtar sözcük ekleyebilirsiniz.

--resource-group -g

Kaynak grubunun adı. Varsayılan grubu kullanarak az configure --defaults group=<name> yapılandırarak.

--server -s

Azure SQL sunucusu adı. varsayılanı kullanarak az configure --defaults sql-server=<name> yapılandırarak.

--subscription

Aboneliğin adı veya kimliği. Varsayılan aboneliği kullanarak az account set -s NAME_OR_ID yapılandırabilirsiniz.