Şirket içi veri ağ geçidi uygulamasını kullanma

Şirket içi veri ağ geçidi uygulamasını açmak için:

  1. Ağ geçidinin çalıştığı makinede, Windows aramada ağ geçidini girin.

  2. Şirket içi veri ağ geçidi uygulamasını seçin.

    Şirket içi veri ağ geçidi uygulamasını arama

    Şirket içi veri ağ geçidi açma iletişim kutusu

Şirket içi veri ağ geçidi uygulaması özelliklerinin bazıları yalnızca Office 365 hesabınızda oturum açıldıktan sonra kullanılabilir. Örneğin, servis ayarları sekmesi altında oturum açmadan ağ geçidini yeniden başlatabilirsiniz, ancak oturum açmadan ağ geçidinizin hizmet hesabını değiştiremezsiniz.

Oturum açmadan alınabilecek eylemler örneği

Şirket içi veri ağ geçidi uygulaması özellikleri

Office 365 hesabınızda oturum açtıktan sonra şirket içi veri ağ geçidi uygulamasında aşağıdaki özelliklere erişiminiz vardır.

Sekme Hizmet Açıklama
Durum Ağ Geçidi kümesinin durumu Ağ geçidinizin çevrimiçi olup olmadığını, ağ geçidinin sürüm numarasını ve ağ geçidiyle geçerli olarak ilişkilendirilmiş tüm uygulamaların listesini gösterir.
Servis Ayarları Ağ geçidini yeniden başlatma Her yeniden başlatma gerektiğinde ağ geçidini yeniden başlatmanıza yönelik bir yol sağlar.
Servis Ayarları Ağ geçidi hizmeti hesabı Varsayılan olarak ağ geçidi, Windows hizmeti oturum açma kimlik bilgileri için NT SERVICE\PBIEgwService kullanılacak şekilde yapılandırılır. Hizmet hesabını Active Directory etki alanınızdaki bir etki alanı kullanıcı hesabıyla değiştirmek isteyebilirsiniz. Alternatif olarak parola sıfırlama gereksinimiyle karşılaşmamak için yönetilen hizmet hesabı da kullanabilirsiniz.
Tanılama Ek Günlük Kaydı Bu özelliğin etkinleştirilmesi süre bilgileri de dahil olmak üzere günlük dosyasında ayrıntılı bilgiler sağlar. Bu bilgiler, ağ geçidinden gelen bazı yanıtların yavaş olduğunu anlamak için yararlı olabilir. Bu özelliğin etkinleştirilmesi, ağ geçidi kullanımına bağlı olarak günlük boyutunu önemli ölçüde artırabilir. Bu nedenle, bu ayarı uzun vadede etkin tutmanızı öneririz.
Tanılama Ağ geçidi günlükleri Tüm ağ geçidi günlüklerinin bir kopyasını .zip biçiminde tek bir dosyada sağlar.
Tanılama Ağ bağlantı noktaları testi Ağ geçidinin gerekli tüm bağlantı noktalarına erişimi olup olmadığını denetler .
Ağ durumu Ağ geçidinin ağınızın dışına erişip erişemeyeceğini gösterir. Ağ durumu bağlı ya da bağlantısı kesik olarak görüntülenir.
HTTPS modu Ağ geçidinin Azure Service Bus ile açıldığından doğrudan TCP yerine HTTPS kullanarak iletişim kurmasını zorunlu kılabilirsiniz.
Bağlayıcılar Özel veri bağlayıcıları Geliştirdiğiniz özel veri bağlayıcılarını kullanarak Power BI verilerine bağlanabilir ve uygulamasına erişebilirsiniz.
Kurtarma anahtarları Kurtarma anahtarları Şirket içi veri ağ geçidini yüklerken belirttiğiniz kurtarma anahtarını değiştirir. Siz oturum açıncaya kadar bu özellik görünmez. Son şirket içi veri ağ geçidi (kişisel mod) mevcut değil.

Sonraki adımlar