Şirket içi veri ağ geçidi uygulamasını kullanma

Not

Yakın zamanda şirket içi veri ağ geçidi belgelerini düzelttik. Bunları, ağ geçidinin desteklediği tüm hizmetlere uygulanan Power BI ve genel içeriğe özgü içeriğe böleceğiz. Şu anda genel içeriklerde olursunuz. Bu makaleyle veya ağ geçidi belgeleri deneyimiyle ilgili geri bildirim sağlamak için makalenin alt kısmına gidin.

Şirket içi veri ağ geçidi uygulamasını açmak için:

  1. Ağ geçidinin çalıştığı makinede Windows Search 'e ağ geçidi girin.

  2. Şirket içi veri ağ geçidi uygulamasını seçin.

    Şirket içi veri ağ geçidi uygulaması arama

    Şirket içi veri ağ geçidi açma iletişim kutusu

Şirket içi veri ağ geçidi uygulama özelliklerinden bazıları, yalnızca Office 365 hesabınızda oturum açtıktan sonra kullanılabilir. Örneğin, hizmet ayarları sekmesi altında oturum açmadan ağ geçidini yeniden başlatabilirsiniz, ancak oturum açmadan ağ geçidinizin hizmet hesabını değiştiremezsiniz.

Oturum açmadan alınabilecek ve alınabilecek eylemlere örnek

Şirket içi veri ağ geçidi uygulama özellikleri

Office 365 hesabınızda oturum açtıktan sonra, şirket içi veri ağ geçidi uygulamasında aşağıdaki özelliklere erişebilirsiniz.

Tab Hizmet Açıklama
Durum Ağ Geçidi kümesinin durumu Ağ geçidinizin çevrimiçi olup olmadığını, ağ geçidinin sürüm numarasını ve şu anda ağ geçidiyle ilişkili tüm uygulamaların listesini gösterir.
Hizmet Ayarları Ağ geçidini yeniden başlat Her yeniden başlatma gerektiğinde ağ geçidini yeniden başlatmanın bir yolunu sağlar.
Hizmet Ayarları Ağ geçidi hizmeti hesabı Varsayılan olarak ağ geçidi, Windows hizmeti oturum açma kimlik bilgileri için NT servıce\pbıegwservice kullanacak şekilde yapılandırılmıştır. Hizmet hesabını Active Directory etki alanı içindeki bir etki alanı kullanıcı hesabı olarak değiştirebilirsiniz. Ya da, parolayı değiştirmek zorunda kalmamak için yönetilen bir hizmet hesabı kullanabilirsiniz.
Tanılama Ek günlükler Bu özelliği açmak, günlük dosyasında Duration bilgilerini içeren ek ayrıntılı bilgilersağlar. Bu bilgiler, ağ geçidinin bazı yanıtlarının yavaş olduğunu öğrenmek için yararlı olabilir. Bu özelliğin etkinleştirilmesi, ağ geçidi kullanımına bağlı olarak günlük boyutunu önemli ölçüde artırabilir. Bu nedenle, bu ayarı uzun vadede etkin bırakmamanız önerilir.
Tanılama Ağ geçidi günlükleri Tüm ağ geçidi günlüklerinin bir kopyasını . zip biçiminde tek bir dosyada sağlar.
Tanılama Ağ bağlantı noktaları testi Ağ geçidinin gerekli tüm bağlantı noktalarına erişip erişemediğinidenetler.
Ağ durumu Ağ geçidinin ağınızın dışına erişip erişemeyeceğini belirtir. Ağ durumu bağlı veya bağlantısı kesik olarak görüntülenir.
HTTPS modu Ağ geçidini, açıkken TCP yerine https kullanarak Azure Service Bus ile iletişim kurmaya zorlar.
Bağlayıcılar Özel veri bağlayıcıları Geliştirdiğiniz özel veri bağlayıcıları kullanarak Power BI verilere bağlanabilir ve bu verilere erişebilirsiniz.

Sonraki adımlar