ACOSH

Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü döndürür. Sayı 1'e eşit veya daha büyük olmalıdır. Ters hiperbolik kosinüs, hiperbolik kosinüsü sayı olan değerdir, yani ACOSH(COSH(number)) sayı ile eşittir.

Söz dizimi

ACOSH(number)  

Parametreler

Süre Tanım
sayı 1'e eşit veya 1'den büyük herhangi bir gerçek sayı.

Döndürülen değer

Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü döndürür.

Açıklamalar

Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Formül Açıklama Sonuç
= ACOSH(1) 1'in ters hiperbolik kosinüsü. 0
= ACOSH(10) 10'un ters hiperbolik kosinüsü. 2,993228