ACOT

Arccotangent'ın asıl değerini veya bir sayının ters cotanjjcı değerini döndürür.

Sözdizimi

ACOT(number)  

Parametreler

Süre Tanım
Sayı Istediğiniz açının kosinüsü. Gerçek bir sayı olması gerekir.

Döndürülen değer

Tek bir ondalık değer.