AMORLINC

Her muhasebe dönemi için amortismanı döndürür. Bu işlev, Fransız muhasebe sistemi için sağlanır. Muhasebe döneminin ortasında satın alınan bir varlık, eşit olarak dağıtılan amortisman hesaba katılır.

Söz dizimi

AMORLINC(<cost>, <date_purchased>, <first_period>, <salvage>, <period>, <rate>[, <basis>])

Parametreler

Süre Tanım
cost Varlığın maliyeti.
satın_alma_tarihi Varlığın satın alınma tarihi.
ilk_dönem İlk dönemin bitiş tarihi.
hurda Varlığın ömrünün sonundaki hurda değeri.
dönem Dönem.
oran Amortisman oranı.
temel (İsteğe bağlı) Kullanılacak gün sayısı temelinin türü. Taban belirtilmemişse 0 olarak kabul edilir. Kabul edilen değerler bu tablonun altında listelenmiştir.

Taban parametresi aşağıdaki değerleri kabul eder:

Taban Tarih sistemi
0 veya atlanmış 360 gün (NASD yöntemi)
1 Gerçek
3 yılda 365 gün
4 yılda 360 gün (Avrupa yöntemi)

Dönüş Değeri

Her muhasebe dönemi için amortisman.

Açıklamalar

 • Tarihler, hesaplamalarda kullanılabilmesi için sıralı seri numaralar olarak depolanır. DAX yönteminde 30 Aralık 1899 0. gündür. 30 Aralık 1899’dan 39.448 gün sonra gelen 1 Ocak 2008 ise 39.448. gündür.

 • dönem ve temel, en yakın tamsayıya yuvarlanır.

 • Şu koşullarda hata döndürülür:

  • maliyet < 0.
  • ilk_dönem veya satın_alma_tarihi geçerli bir tarih değil.
  • date_purchased > first_period.
  • hurda < 0 veya hurda > maliyeti.
  • süre < 0.
  • oran ≤ 0.
  • taban 0, 1, 3 veya 4 dışındaki herhangi bir sayıdır.
 • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnek

Veriler Açıklama
2400 Cost
19-Ağustos-2008 Satın alma tarihi
31-Aralık-2008 İlk dönemin sonu
300 Hurda değeri
1 Dönem
%15 Amortisman oranı
1 Gerçek temel (yukarıya bakın)

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE
{
 AMORLINC(2400, DATE(2008,8,19), DATE(2008,12,31), 300, 1, 0.15, 1)
}

Yukarıda belirtilen terimlere göre ilk dönemin amortismanını döndürür.

[Value]
360