COUNT yerine COUNTROWS kullanma

Veri modelleyicisi olarak bazen tablo satırlarını sayan bir DAX ifadesi yazmanız gerekebilir. Tablo, bir model tablosu veya tablo döndüren bir ifade olabilir.

İhtiyacınız olan sonucu iki yolla elde edebilirsiniz. COUNT işlevini kullanarak sütun değerlerini sayabilir veya COUNTROWS işlevini kullanarak tablo satırlarını sayabilirsiniz. Sayılan sütunun hiç BOŞLUK içermemesi koşuluyla, her iki işlev de aynı sonuca ulaşır.

Aşağıdaki ölçü tanımı bir örnek oluşturur. OrderDate sütun değerlerinin sayısını hesaplar.

Sales Orders =
COUNT(Sales[OrderDate])

Sales tablosunda ayrıntı düzeyinin satış siparişi başına bir satır olması ve OrderDate sütununun BOŞLUK içermemesi koşuluyla, ölçü doğru sonucu döndürecektir.

Öte yandan aşağıdaki ölçü tanımı daha iyi bir çözümdür.

Sales Orders =
COUNTROWS(Sales)

İkinci ölçü tanımının daha iyi olmasının üç nedeni vardır:

  • Daha verimlidir ve dolayısıyla daha iyi performans gösterir.
  • Tablonun herhangi bir sütununda yer alan BOŞLUKLARI dikkate almaz.
  • Formülün amacı daha açıktır, hatta kendi kendini açıklayacak kadar nettir.

Öneri

Tablo satırlarını saymak istediğiniz zaman COUNTROWS işlevini her zaman kullanmanız önerilir.

Ayrıca bkz.