BITXOR

İki sayıdan bitwise XOR döndürür.

Sözdizimi

BITXOR(<number>, <number>)

Parametreler

Süre Tanım
Sayı Sayı döndüren herhangi bir skaler ifade. Tamsayı değilse kesilir.

Döndürülen değer

İki sayanın bitwise XOR'ı.

Açıklamalar

  • Bu işlev hem pozitif hem de negatif sayıları destekler.

Örnek

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE { BITXOR(9, 10) }

3 döndürür.

Ayrıca bkz.

BITOR
BITAND
BITLSHIFT
BITRSHIFT