CALENDAR

Ardışık bir tarih kümesi içeren “Date” adlı tek sütunlu bir tablo döndürür. Tarih aralığı, belirtilen başlangıç tarihinden itibaren belirtilen bitiş tarihine kadar olur ve bu iki tarih hariç tutulur.

Sözdizimi

CALENDAR(<start_date>, <end_date>)  

Parametreler

Süre Tanım
başlangıç_tarihi Bir tarih saat değeri döndüren herhangi bir DAX ifadesi.
bitiş_tarihi Bir tarih saat değeri döndüren herhangi bir DAX ifadesi.

Döndürülen değer

Ardışık bir tarih kümesi içeren “Date” adlı tek sütunlu bir tablo döndürür. Tarih aralığı, belirtilen başlangıç tarihinden itibaren belirtilen bitiş tarihine kadar olur ve bu iki tarih hariç tutulur.

Açıklamalar

  • başlangıç_tarihi, bitiş_tarihi değerinden büyükse bir hata döndürülür.

  • Hesaplanmış sütunlarda veya satır düzeyi güvenlik (RLS) kurallarında kullanıldığında, bu işlevin DirectQuery modunda kullanılması desteklenmez.

Örnekler

Aşağıdaki formül, 1 Ocak 2005 ile 31 Aralık 2015 arasındaki tarihleri içeren bir tablo döndürür.

= CALENDAR (DATE (2005, 1, 1), DATE (2015, 12, 31))

Gerçek satış verilerini ve geleceğe dönük satış tahminlerini içeren bir veri modeli için. Aşağıdaki ifade, bu iki tablodaki tarih aralığını kapsayan tarih tablosunu döndürür.

= CALENDAR (MINX (Sales, [Date]), MAXX (Forecast, [Date]))