COALESCE

BLANK olarak değerlendirilmeyen ilk ifadeyi döndürür. Tüm ifadeler BLANK olarak değerlendirilirse BLANK döndürülür.

Söz dizimi

COALESCE(<expression>, <expression>[, <expression>]…)

Parametreler

Süre Tanım
ifade Skaler bir ifade döndüren herhangi bir DAX ifadesi.

Döndürülen değer

Deyimlerin birinden gelen skaler bir değer veya tüm ifadeler BLANK olarak değerlendiriliyorsa BLANK.

Açıklamalar

Giriş ifadeleri farklı veri türlerinde olabilir.

Örnek 1

Aşağıdaki DAX işlevi:

EVALUATE { COALESCE(BLANK(), 10, DATE(2008, 3, 3)) }

BLANK olarak değerlendirilmeyen ilk ifade olan 10 ifadesini döndürür.

Örnek 2

Şu DAX ifadesi:

= COALESCE(SUM(FactInternetSales[SalesAmount]), 0)

FactInternetSales tablosunun SalesAmount sütunundaki tüm değerlerin toplamını veya 0 döndürür. Bu, daha sonra toplam satışların BLANK değerlerini 0 değerine dönüştürmek için kullanılabilir.