COS

Verilen açının kosinüsünü döndürür.

Sözdizimi

COS(number)  

Parametreler

Süre Tanım
sayı Gereklidir. Radyan cinsinden kosinüsünü istediğiniz açı.

Döndürülen değer

Verilen açının kosinüsünü döndürür.

Açıklamalar

Açı derece cinsinden belirtilmişse radyana dönüştürmek için PI()/180 ile çarpın veya RADIANS işlevini kullanın.

Örnek

Formül Açıklama Sonuç
= COS(1.047) 1,047 radyanın kosinüsü 0,5001711
= COS(60*PI()/180) 60 derecenin kosinüsü 0,5
= COS(RADIANS(60)) 60 derecenin kosinüsü 0,5