CURRENTGROUP

GROUPBY ifadesinin tablo bağımsız değişkeninden GROUPBY sonucunun geçerli satırına ait olan bir satır kümesi döndürür.

Söz dizimi

CURRENTGROUP ( )

Parametreler

Hiçbiri

Döndürülen değer

GROUPBY işlevinin tablo bağımsız değişkenindeki satırlar groupBy_columnName bağımsız değişkenlerinin değerlerinden oluşan bir gruba karşılık gelir.

Açıklamalar

Örnek

Bkz. GROUPBY.