DATEDIFF

İki tarih arasındaki çapraz aralık sınırları sayısını döndürür.

Sözdizimi

DATEDIFF(<start_date>, <end_date>, <interval>)  

Parametreler

Süre Tanım
başlangıç_tarihi Skaler bir tarih saat değeri.
bitiş_tarihi Skaler bir tarih saat değeri Dönüş değeri.
interval Tarihler karşılaştırılırken kullanılacak aralık. Değer aşağıdakilerden biri olabilir:

-IKINCI
-DAKIKA
-Saat
-GÜN
-HAFTA
-AY
-ÇEYREK
-YıL

Döndürülen değer

İki tarih arasındaki çapraz aralık sınırları sayısı.

Açıklamalar

başlangıç_tarihi, bitiş_tarihi değerinden büyükse bir hata döndürülür.

Örnek

Tarih
2012-12-31 23:59:59
2013-01-01 00:00:00

Aşağıdakilerin hepsi 1 döndürür:

DATEDIFF(MIN( Calendar[Date] ), MAX( Calendar[Date]), SECOND )  
  
DATEDIFF(MIN( Calendar[Date] ), MAX( Calendar[Date]), MINUTE )
  
DATEDIFF(MIN( Calendar[Date] ), MAX( Calendar[Date]), HOUR )
  
DATEDIFF(MIN( Calendar[Date] ), MAX( Calendar[Date]), DAY )
  
DATEDIFF(MIN( Calendar[Date] ), MAX( Calendar[Date]), WEEK )
  
DATEDIFF(MIN( Calendar[Date] ), MAX( Calendar[Date]), MONTH )
  
DATEDIFF(MIN( Calendar[Date] ), MAX( Calendar[Date]), QUARTER )
  
DATEDIFF(MIN( Calendar[Date] ), MAX( Calendar[Date]), YEAR )