DEFINE

DAX sorgusununbir veya daha fazla değerlendirme ifadelerine uygulanabilen varlıkları tanımlayan bir anahtar sözcük.

Söz dizimi

DEFINE {  <entity> [<name>] = <expression> }

Bağımsız değişkenler

Terim Tanım
varlık ÖLÇÜ, VAR, tablo veya sütun.
name Bir varlığın adı. Bu değer bir ifade olamaz.
ifade Tek bir skaler değer döndüren bir DAX ifadesi. İfade tanımlanmış varlıkların herhangi birini kullanabilir. İfade bir tablo döndürmelidir. Skaler değer gerekliyse tablo oluşturmak için skaler değeri bir ROW() işlevine yerleştirin.

Açıklamalar

  • Varlıklar; değişkenler, ölçüler, tablolar ve sütunlar olabilir.

  • Tanımlar, genellikle DEĞERLENDIR deyiminden önce gelmeli ve tüm DEĞERLENDIR deyimleri için geçerlidir.

  • Tanımlar, geçerli tanımdan önce veya sonra görünen diğer tanımlara başvurabilir.

  • Tanımlar yalnızca sorgu süresince bulunur.

Ayrıca bkz.

DAX sorguları
ORDER BY
VAR