DEGREES

Radyanı dereceye dönüştürür.

Söz dizimi

DEGREES(angle)  

Parametreler

Süre Tanım
açı Gerekli. Dönüştürmek istediğiniz radyan cinsinden açı.

Örnek

Formül Açıklama Sonuç
= DEGREES(PI()) Pi radyanı derecesi 180