DETAILROWS

Bir ölçüm için tanımlanan Ayrıntı Satırları İfadesini değerlendirip verileri döndürür.

Söz dizimi

DETAILROWS([Measure])  

Parametreler

Süre Tanım
Measure Ölçümün adı.

Döndürülen değer

Ayrıntı Satırları İfadesi tarafından döndürülen verileri içeren bir tablo. Ayrıntı Satırları İfadesi tanımlanmamışsa ölçümü içeren tablonun verileri döndürülür.